Головна / Гороть Євгенія Іванівна

Гороть Євгенія Іванівна

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор

Народилася 03. 09. 1943 р. У с. Моквин Березнівського району, Рівненської області. У 1960 р. закінчила Моквинську середню школу. У 1966 р. Закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за фахом „учитель англійської мови середньої школи”. З 1966 по 1969 рік працювала вчителем англійської мови СШ №7 м. Луцька. З листопада місяця 1969 р. по теперішній час працює у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. З 1978 по 1981 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі граматики та історії англійської мови Київського державного інституту іноземних мов. У січні 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Порівняльний аналіз фонемної структури морфеми і складу (на матеріалі прикметників сучасної англійської мови)” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (диплом ФЛ № 006867). У 1989 р. одержала вчене звання доцента по кафедрі іноземних мов (атестат № 1086/д). Вчене звання професора кафедри практики англійської мови присвоєно рішенням Вченої ради Волинського державного університету імені Лесі Українки 03.12.1996 р. (протокол № 3, атестат ПР АР № 001128).

Викладає такі навчальні дисципліни: Лексикологія сучасної англійської мови, Теоретичний курс другої іноземної мови, Порівняльна лексикологія англійської та української мов, практичний курс другої іноземної мови (англійської).

Коло наукових інтересів – лексикографія, лексикологія, функціональна граматика. Автор 90 публікацій, з яких 1 монографія, 9 навчальних посібників з грифом МОН (з них 7 у співавторстві), 4 словники (у співавторстві).

Керує науковою школою „Стилеметричні особливості мовних одиниць різних рівнів сучасної англійської мови”. У цьому напрямі наукової діяльності підготувала й захистила 13 кандидатів філологічних наук: Бляшевська А. В., Петровська Н. М., Торосян О. М., Василенко О. В., Романова О. А., Павлюк А. Б., Бєлова С. В., Єфремова Н. В., Рогачова Н. В., Коцюк Л. М., Калиновська І. М., Круглій О. Р., Шелудченко С. Б.

На громадських засадах керує навчально-науковою лабораторією лексикографічних досліджень. Укладено й опубліковано Англо-український, Українсько-англійський та Англо-російський словники (у співавторстві). Завершується робота над укладанням „Українсько-англійського словника ділової людини”, „Англо-українського лексико-семантичного словника”, „Англо-українського тематичного словника”.

Член професорської ради та видавничої ради університету, заступник головного редактора „Наукового вісника Волинського національного університету” (серія „Філологічні науки. Мовознавство”).

Нагороджена знаком „Відмінник освіти України” (1997 р.), пам’ятним годинником Верховної ради України (2007 р.), заохочувальною відзнакою „Золотий нагрудний знак Волинського національного університету (2009 р.).

Контакти:

е-mail: horotprof@ukr.net

43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)721636
Дата: Травень 23, 2015Час: 05:47:14Онлайн: 0