Головна / Федонюк Сергій Валентинович

Федонюк Сергій Валентинович

Федонюк Сергій Валентинович
43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, G - 201
+38(0332)249272

Декан факультету міжнародних відносин

Федонюк Сергій Валентинович народився 18 червня 1971 р. в с. Коритниця Локачинського району Волинської області. У 1988 р. закінчив середню загальноосвітню школу   № 16 м. Луцька, а в 1993 р. – природничо-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, з кваліфікацією вчителя географії і біології. У 1993-1996 рр. навчався в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки, а в 1997 р. захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 - економічна і соціальна географія. 

З 1993 р. працює у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на посаді асистента кафедри економічної і соціальної географії, молодшого наукового співробітника лабораторії «Проблеми розвитку регіональних соціально-економічних систем» старшого викладача кафедри економічної і соціальної географії, доцента кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації. З 1998 до 2000 р – заступник декана факультету міжнародних відносин. У 2000-2002 рр. – заступник проректора з навчальної роботи Волинського державного університету імені Лесі Українки. У 2003 р. отримав атестат доцента кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації.

У 2001–2002 рр. проходив наукове стажування у Люблінському університеті Марії Кюрі-Склодовської (Польща) у рамках стипендіальної програми Лейна Кіркланда (Lane Kirkland Scholarship Program). У 2002 – 2003 р.р. перебував у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З листопада 2003 р. – на посаді завідувача кафедри міжнародної інформації, а з березня 2004 р. – декан факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Коло наукових інтересів – проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва,  інформаційне суспільство.

 

Автор понад 100 наукових публікацій, в т.ч. 10 монографій та навчальних посібників.

 

Основні публікації:

Європейська інтеграція :  навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл. / Є 24   [С. В. Федонюк та ін.] ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка. Вид. 2-е, переробл. й доповн. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 760  с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки)

 

Гнидюк Н.А., Федонюк С.В. Розширення Європейського Союзу. Підручник / За заг. ред.: М. Бойцуна, І. Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенко, В.Стрельцова.- К.: Міленіум, 2009. – 285 с.

 

Луцишин П. В., Федонюк С. В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004.-200 с.

 

Serhiej Fedoniuk, Bogdan Kawałko, Andrzej Miszczuk. Pogranicze Polsko-Ukraińskie: Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka / Redakcja naukowa: Bogdan Kawałko, Andrzej Miszczuk Wyższa Skoła Administracji i Zarządania w Zamościu.– Zamość, 2005.

 

Луцишин П, В., Клімонт Д. Ю., Федонюк С. В. Географія продуктивних сил Польщі. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту , 2000. – 359 с.

 

 

Нагороджений Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України, відзнаками Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Дата: Квітень 21, 2018Час: 06:50:09Онлайн: 0