Головна / Про CНУ / Структура / Факультети та інститути / Інститут філології та журналістики

Інститут філології та журналістики

Про нас

Декан Інституту – кандидат філологічних наук, доцент Громик Юрій Васильович.

Заступник декана з навчально-методичної роботи – кандидат філологічних наук, доцент Зінчук Руслана Степанівна.

Заступник декана з виховної роботи – кандидат філологічних наук, доцент Головій Оксана Миколаївна.

Заступник декана з наукової роботи - кандидат філологічних наук, доцент Лавринович Лілія Богданівна.

Заступник декана з міжнародних зв"язків - кандидат філологічних наук, доцент Кошелюк Олена Василівна. 

Історична довідка. Підготовка фахівців з української та російської філології на Волині почалася 1940 р. зі створенням Луцького державного учительського інституту. 1946 року спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР у навчальному закладі було створено історико-філологічне відділення, а 1948 року відбувся перший випуск учителів-словесників. 1952 року історико-філологічне відділення реорганізовано в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 1969 року у зв’язку з реорганізацією історико-філологічного факультету постав філологічний факультет як окремий структурний підрозділ педагогічного інституту.

1993 року у зв’язку зі створенням Волинського державного університету імені Лесі Українки філологічний факультет переживає наступну реорганізацію. На його базі створено два підрозділи (факультет україністики та факультет слов’янської філології), які знову буде об’єднано в єдиний – філологічний – факультет 2002 року.

Із 2001 року на факультеті започатковано підготовку фахівців зі спеціальності „Мова та література (польська)”. 2006 року ліцензовано напрям підготовки фахівців „Видавнича справа та редагування”, 2007 року – напрям „Журналістика”. 2014 року відкрито магістерську програму «Медіакомунікації».

Деканами філологічного факультету в попередні роки були І. І. Сірак, Є. Г. Сухомлин, Є. Л. Михальчук, В. Л. Удалов, О. О. Рисак, В. І. Бортніков, П. М. Кралюк, В. С. Зубович, Т. М. Покровська, А. К. Мардієва, М. В. Сур’як. Із 2005 року обов’язки декана філологічного факультету виконував кандидат філологічних наук, доцент Ю. В. Громик.

У травні 2009 року філологічний факультет реорганізовано було в новий навчально-науковий підрозділ європейського зразка – Інститут філології та журналістики. Деканом Інституту філології та журналістики було обрано Ю. В. Громика.

 

Філологічна школа на Волині створювалася завдяки невтомній багаторічній праці викладачів, чиї імена назавжди вписані в історію навчального закладу:  В. Ф. Покальчука, О. О. Рисака, В. І. Голоюха, А. З. Омельковця, М. К. Боженка, Л. П. Рожило, І. І. Сірака, Т. С. Баран, М. І. Реви, В. Г. Луцкевича, Г. І. Мудрик, Г. М. Ращинської, Г. І. Самохвал, Г. О. Козачук, Є. А. Бикової, Л. В. Бублейник, Н. Й. Зубер, А. Ф. Івлєвої, В. С. Кулакової, А. К. Мардієвої, О. Д. Некрот, М. Г. Нещадіна, Т. М. Покровської, Г. В. Павличенко, С. Д. Розенфельда, В. Л.Удалова, Н. Д. Удалової, Л. В. Шайнюка, Л. П. Павленко, М. М. Хмелюк та інших.

 

Серед випускників філологічного факультету / Інституту філології та журналістики – наукові й педагогічні працівники, державні службовці, бібліотекарі, перекладачі, журналісти, видавці. Студентами свого часу були письменники І.Чернецький, Й.Струцюк, В.Вербич, Н.Горик, В.Слапчук, Г.Яструбецька, О.Пашук, А.Криштальський, С.Дружинович, І.Ольшевський, Т.Яков’юк, М.Мартинюк, О.Ляснюк, С.Стасюк, Н.Шульська та багато інших, журналісти О.Згоранець, Н.Шепель, Б.Стельмах, В.Куць, І.Сандрика, А.Подерня, І.Луцюк, І.Качан, Е.Форманюк, М.Доманська, Н.Ткачук, А.Бліннікова, А.Ольхович, І.Сасовська, М.Яблонський, Ю.Горожанов, І.Карпюк, О.Камінська, Т.Хомич, Е.Саркожаєва, Т.Урбан, І.Воробей, О.Лівіцька, О.Кузьмич, А.Собуцький, Т.Мизнікова, Т.Свирида, О.Шевчик, О.Блищик, П.Приймачок, А.Стамбульський, Н.Передрій, Ю.Горбач та інші. Більшість нинішніх науково-педагогічних працівників інституту також вихованці волинської філологічної школи.

Кафедри Інституту філології та журналістики

 • української мови (завідувач – доктор філологічних наук, професор Мірченко М. В.)
 • теорії літератури та зарубіжної літератури (завідувач – доктор філологічних наук, професор Моклиця М. В.)
 • слов’янської філології (завідувач – доктор філологічних наук, професор Оляндер Л. К.)
 • соціальних комунікацій (завідувач – доктор наук із соціальних комунікацій, професор Кравченко С. І.)
 • української літератури (завідувач – доктор філологічних наук, доцент Констанкевич І. М.)
 • історії та культури української мови (завідувач – кандидат філологічних наук, професор Богдан С. К.)


Професорсько-викладацький склад. Інститут філології та журналістики відзначається висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та поважними академічними традиціями. В інституті склався потужний науковий осередок, що представлений кількома філологічними школами, добре відомими в Україні. Серед 57 штатних науково-педагогічних працівників 56 мають наукові ступені та вчені звання. На 6 випускових кафедрах працюють 12 докторів філологічних наук (М. В. Мірченко, М. В. Моклиця, Л. К. Оляндер, В. Ф. Давидюк, В. Л. Удалов, Г. Л. Аркушин, Н. Г. Колошук, Н. О. Данилюк, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, Г. І. Яструбецька, І. М. Констанкевич), 1 доктор наук із соціальних комунікацій (С. І. Кравченко), 1 кандидат філологічних наук, професор (С. К. Богдан), 42 кандидати філологічних наук, доценти, 2 кандидати наук із соціальних комунікацій, доценти.


Основні напрямки науково-дослідницької діяльності: історія, теорія та практика видавничої справи та редагування і журналістики; поліфункціональність української мови в синхронії та діахронії; модернізм і постмодернізм в літературі ХХ ст.; психоаналіз як метод сучасного літературознавства; Леся Українка і зарубіжна література; українська  література: традиції і сучасність; Леся Українка та її доба; літературна Волинь; граматичні одиниці й категорії української мови; мова української народної пісні; слов’янський мовно-літературний простір; українсько-польські мовно-літературні взаємини; українська мова на Волині; західнополіські говірки української мови тощо.

Щороку виходять чергові номери наукових журналів "Волинь філологічна: текст і контекст", "Леся Українка і сучасність", "Науковий вісник CНУ. Мовознавство", "Науковий вісник CНУ. Літературознавство", "Фольклористичні зошити", "Лінгвостилістичні студії", "Типологія та функції мовних одиниць", "Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи", "Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики".

Працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертації зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Гуманітарно-виховна робота. Гуманітарно-виховну роботу в Інституті філології та журналістики орієнтовано на базові цінності загальної і професійної культури, забезпечення оптимальних умов для становлення і самоактуалізації особистості студента. В Інституті збережено традиції, започатковані в попередні роки (День першокурсника, лінгвістичні турніри, літературні дискусії, круглі столи, урочисті академії до ювілеїв письменників, випускний бал, конкурси КВК, конкурси читців поезії, тиждень Інституту, Андріївські вечорниці, зустрічі з письменниками, літературно-мистецькі композиції, зустрічі з ветеранами праці, участь у фестивалі студентської творчості „Молодограй”, конкурси творчих робіт, екскурсії тощо). Традиційно студенти-філологи беруть участь у всеукраїнських мистецьких конкурсах і займають призові місця.

Виходить газета "Об’єктив студентський". Діє "Літературна кав’ярня". Працюють радіостудія ІФтаЖ-FM та навчальний медіацентр. 

Матеріально-технічна база: 20 аудиторій та 22 службові приміщення, із них 7 спеціалізованих кабінетів та навчально-наукових лабораторій (комп’ютерний клас, кабінет полоністики, навчальний медіацентр, західнополіський ономастико-діалектологічний фонд, кабінет шевченкознавства та ін.), науково-дослідний Інститут Лесі Українки, музей Лесі Українки. Комп'ютерна мережа Інституту філології та журналістики приєднана до системи "Internet", що дає можливість одержувати необхідну інформацію, яка використовується в навчальному процесі та науковій роботі викладачів і студентів. До послуг викладачів та студентів велика бібліотека, яка знаходиться в цьому ж приміщенні, їдальня.


Контингент студентів: майже  700 осіб, що навчаються на денній, заочній формах та екстернаті.


Спеціальність „Медіакомунікації” (специфічні категорії)

ОКР «Магістр» – кваліфікація  «журналіст, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва».

Форми навчання: денна.

Вступати в магістратуру можуть випускники будь-якого бакалаврського напряму підготовки.

Працевлаштування:

 • дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки
 • консультування з питань комерційної діяльності та управління (консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією)
 • діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
 • діяльність інформаційних агентств
 • діяльність професійних організацій (поширення інформації та зв'язок із громадськістю)
 • діяльність політичних організацій (поширення інформації та зв'язок із громадськістю)
 • діяльність громадських організацій (поширення інформації та зв'язок із громадськістю)
 • діяльність у сфері мистецтва та літератури (поширення інформації та зв'язок із громадськістю).


Напрям підготовки „Видавнича справа та редагування” 

ОКР «Бакалавр» – кваліфікація «фахівець із видавничої справи та редагування».

ОКР «Спеціаліст» – кваліфікація «журналіст, редактор»

Форма навчання: денна.

Сертифікати для вступу на 1 курс:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова.

Напрямки спеціалізації:

 • Періодичні видання.
 • Книжкові видання.
 • Електронні ЗМІ.
 • Рекламний менеджмент

Працевлаштування:

 • редактор у засобах масової інформації, видавництвах
 • кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації
 • оператор комп’ютерного верстання
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар
 • співробітник бібліотечних та науково-дослідних установ відповідного профілю
 • рекламний менеджер.


Напрям підготовки „Журналістика”

ОКР «Бакалавр» – кваліфікація «фахівець із журналістики».

ОКР «Спеціаліст» – кваліфікація «журналіст»

Форма навчання: денна.

Сертифікати для вступу на 1 курс:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • творчий конкурс.

Напрямки спеціалізації:

 • Пресова журналістика.
 • Тележурналістика.
 • Радіожурналістика.

Працевлаштування:

 • журналіст;
 • коментатор;
 • кореспондент (власний, спеціальний, інокореспондент);
 • оглядач;
 • літературний співробітник
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар


Напрям підготовки „Філологія (Українська мова та література)”

ОКР «Бакалавр» – кваліфікація «вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури».

ОКР «Спеціаліст» – кваліфікація «філолог, викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури».

ОКР «Магістр» – кваліфікація «магістр філології, викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури».

Форми навчання: денна, заочна, екстернат.

Сертифікати для вступу на 1 курс:

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України.

Напрямки спеціалізації:

 • Українська мова в ЗМК.
 • Мова у сфері управлінської діяльності.
 • Літературне краєзнавство.
 • Порівняльне літературознавство (світова література в сучасному комунікаційному просторі)

Працевлаштування:

 • вчитель / викладач української мови, української та зарубіжної літератур у середній школі, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах
 • співробітник науково-дослідних та науково-інформаційних установ
 • редактор, коректор у засобах масової інформації, видавництвах
 • секретар-референт


Напрям підготовки „Філологія (Мова та література (польська))”

ОКР «Бакалавр» – кваліфікація «вчитель польської мови і літератури та англійської мови».

ОКР «Спеціаліст» – кваліфікація «філолог, викладач польської мови і літератури та англійської мови».

ОКР «Магістр» – кваліфікація «магістр філології, викладач польської мови і літератури та англійської мови».

Форма навчання: денна (ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра), заочна (ОКР магістра).

Сертифікати для вступу на 1 курс:

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України.

Напрям спеціалізації:

 • Переклад.

Працевлаштування:

 • вчитель / викладач польської мови та літератури, англійської мови в середній школі, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах
 • філолог-перекладач
 • співробітник науково-дослідних та науково-інформаційних установ


Напрям підготовки „Філологія (Мова та література (російська))”

ОКР «Бакалавр» – кваліфікація «вчитель російської мови і літератури та англійської мови».

ОКР «Спеціаліст» – кваліфікація «філолог, викладач російської мови і літератури та англійської мови».

ОКР «Магістр» – кваліфікація «магістр філології, викладач російської мови і літератури та англійської мови».

Форма навчання: денна.

Сертифікати для вступу на 1 курс:

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України.

Напрям спеціалізації:

 • Переклад.

Працевлаштування:

 • вчитель / викладач російської мови та літератури, англійської мови в середній школі, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах
 • філолог-перекладач
 • співробітник науково-дослідних та науково-інформаційних установ

 

Запрошуємо Вас ознайомитися з Інститутом філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки за посередництвом сторінок у соціальній мережі «Вконтакте»:

http://vk.com/yuriyhromyk - віртуальна приймальня декана інституту (регулярно розміщуємо інформацію про всі події, пропонуємо можливість поставити запитання з приводу вступу, навчання тощо);
http://vk.com/club26522768 - спільнота студентської ради інституту (анонси всіх подій студентського життя тощо);
http://vk.com/objective_vnu - спільнота газети «Об’єктив студентський»;
http://vk.com/studentskiy_kanal - спільнота телепроекту «Студентський канал»;
http://vk.com/club52955520 - спільнота «Радіо ІФтаЖ-FM»;
http://vk.com/club60153130 - спільнота літературного проекту "Літературні посиденьки";
http://vk.com/stendalutsk - спільнота літературного проекту "стендаЛь".

 

Запрошуємо також відвідувати сторінку Інституту філології та журналістики в соціальній мережі «Facebook»: https://www.facebook.com/iftazh?ref=hl


Контактна інформація:

Gromyk.Jurij@eenu.edu.ua

Дата: Листопад 25, 2015Час: 08:01:57Онлайн: 1