Головна / Про CНУ / Структура / Факультети та інститути / Інститут філології та журналістики

Інститут філології та журналістики

Про нас

Інформація для вступників 2016 року - нижче на цій же сторінці! 

Декан Інституту – кандидат філологічних наук, доцент Громик Юрій Васильович

Заступник декана з навчально-методичної роботи – кандидат філологічних наук, доцент Зінчук Руслана Степанівна

Заступник декана з виховної роботи – кандидат філологічних наук, доцент Головій Оксана Миколаївна

Заступник декана з наукової роботи - кандидат філологічних наук, доцент Лавринович Лілія Богданівна

Заступник декана з міжнародних зв'язків - кандидат філологічних наук, доцент Кошелюк Олена Василівна

 

Історична довідка. Підготовка фахівців з української та російської філології на Волині почалася 1940 р. зі створенням Луцького державного учительського інституту. 1946 року спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР у навчальному закладі було створено історико-філологічне відділення, а 1948 року відбувся перший випуск учителів-словесників. 1952 року історико-філологічне відділення реорганізовано в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. 1969 року у зв’язку з реорганізацією історико-філологічного факультету постав філологічний факультет як окремий структурний підрозділ педагогічного інституту.

1993 року у зв’язку зі створенням Волинського державного університету імені Лесі Українки філологічний факультет переживає наступну реорганізацію. На його базі створено два підрозділи (факультет україністики та факультет слов’янської філології), які знову буде об’єднано в єдиний – філологічний – факультет 2002 року.

Із 2001 року на факультеті започатковано підготовку фахівців зі спеціальності „Мова та література (польська)”. 2006 року ліцензовано напрям підготовки фахівців „Видавнича справа та редагування”, 2007 року – напрям „Журналістика”. 2014 року відкрито магістерську програму «Медіакомунікації».

Деканами філологічного факультету в попередні роки були І.І.Сірак, Є.Г.Сухомлин, Є.Л.Михальчук, В.Л.Удалов, О.О.Рисак, В.І.Бортніков, П.М.Кралюк, В.С.Зубович, Т.М.Покровська, А.К.Мардієва, М.В.Сур’як. Із 2005 року обов’язки декана філологічного факультету виконував кандидат філологічних наук, доцент Ю.В.Громик.

У травні 2009 року філологічний факультет реорганізовано було в новий навчально-науковий підрозділ європейського зразка – Інститут філології та журналістики. Деканом Інституту філології та журналістики було обрано Ю.В.Громика.

Філологічна школа на Волині створювалася завдяки невтомній багаторічній праці  викладачів, чиї імена назавжди вписані в  історію навчального закладу:  В.Ф.Покальчука,  О.О.Рисака, В.І.Голоюха, А.З.Омельковця,  М.К.Боженка, Л.П.Рожило, І.І.Сірака, Т.С.Баран,  М.І.Реви, В.Г.Луцкевича, Г.І.Мудрик,  Г.М.Ращинської, Г.І.Самохвал, Г.О.Козачук,  Є.А.Бикової, Л.В.Бублейник, Н.Й.Зубер,  А.Ф.Івлєвої, В.С.Кулакової, А.К.Мардієвої,  О.Д.Некрот, М.Г.Нещадіна, Т.М.Покровської,  Г.В.Павличенко, С.Д.Розенфельда, В.Л.Удалова,  Н.Д.Удалової, Л.В.Шайнюка, Л.П.Павленко,  М.М.Хмелюк та інших.

Серед випускників філологічного факультету / Інституту філології та журналістики – наукові й педагогічні працівники, державні службовці, бібліотекарі, перекладачі, журналісти, видавці. Студентами свого часу були письменники І.Чернецький, Й.Струцюк, В.Вербич, Н.Горик, В.Слапчук, Г.Яструбецька, О.Пашук, А.Криштальський, С.Дружинович, І.Ольшевський, Т.Яков’юк, М.Мартинюк, О.Ляснюк, С.Стасюк, Н.Шульська та багато інших, журналісти О.Згоранець, Н.Шепель, Б.Стельмах, В.Куць, І.Сандрика, А.Подерня, І.Луцюк, І.Качан, Е.Форманюк, М.Доманська, Н.Ткачук, А.Бліннікова, А.Ольхович, І.Сасовська, М.Яблонський, Ю.Горожанов, І.Карпюк, О.Камінська, Т.Хомич, Е.Саркожаєва, Т.Урбан, І.Воробей, О.Лівіцька, О.Кузьмич, А.Собуцький, Т.Мизнікова, Т.Свирида, О.Шевчик, О.Блищик, П.Приймачок, А.Стамбульський, Н.Передрій, Ю.Горбач та інші. Більшість нинішніх науково-педагогічних працівників інституту також вихованці волинської філологічної школи.

 
Кафедри Інституту філології та журналістики:

Професорсько-викладацький склад. Інститут філології та журналістики відзначається висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом та поважними академічними традиціями. В інституті склався потужний науковий осередок, що представлений кількома філологічними школами, добре відомими в Україні. Серед 57 штатних науково-педагогічних працівників 56 мають наукові ступені та вчені звання. На 6 випускових кафедрах працюють 12 докторів філологічних наук (М. В. Мірченко, М. В. Моклиця, Л. К. Оляндер, В. Ф. Давидюк, Г. Л. Аркушин, Н. Г. Колошук, Н. О. Данилюк, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, Г. І. Яструбецька, І. М. Констанкевич, І. А. Мельник), 1 доктор наук із соціальних комунікацій (С. І. Кравченко), 1 кандидат філологічних наук, професор (С. К. Богдан), 43 кандидати філологічних наук, доценти, 2 кандидати наук із соціальних комунікацій, доценти.
 
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності: історія, теорія та практика видавничої справи та редагування і журналістики; поліфункціональність української мови в синхронії та діахронії; модернізм і постмодернізм в літературі ХХ ст.; психоаналіз як метод сучасного літературознавства; Леся Українка і зарубіжна література; українська  література: традиції і сучасність; Леся Українка та її доба; літературна Волинь; граматичні одиниці й категорії української мови; мова української народної пісні; слов’янський мовно-літературний простір; українсько-польські мовно-літературні взаємини; українська мова на Волині; західнополіські говірки української мови тощо.

Щороку виходять чергові номери наукових журналів "Волинь філологічна: текст і контекст", "Леся Українка і сучасність", "Науковий вісник CНУ. Мовознавство", "Науковий вісник CНУ. Літературознавство", "Фольклористичні зошити", "Лінгвостилістичні студії", "Типологія та функції мовних одиниць", "Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи", "Scripta manent: молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики".

Працює спеціалізована вчена рада для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Гуманітарно-виховна робота. Гуманітарно-виховну роботу в Інституті філології та журналістики орієнтовано на базові цінності загальної і професійної культури, забезпечення оптимальних умов для становлення і самоактуалізації особистості студента. В Інституті збережено традиції, започатковані в попередні роки (День першокурсника, лінгвістичні турніри, літературні дискусії, круглі столи, урочисті академії до ювілеїв письменників, випускний бал, конкурси КВК, конкурси читців поезії, тиждень Інституту, Андріївські вечорниці, зустрічі з письменниками, літературно-мистецькі композиції, зустрічі з ветеранами праці, участь у фестивалі студентської творчості „Молодограй”, конкурси творчих робіт, екскурсії тощо). Традиційно студенти-філологи беруть участь у всеукраїнських мистецьких конкурсах і займають призові місця.

Виходить газета "Об’єктив студентський". Діє "Літературна кав’ярня". Працюють радіостудія ІФтаЖ-FM та навчальний медіацентр. 

Матеріально-технічна база: 20 аудиторій та 22 службові приміщення, із них 7 спеціалізованих кабінетів та навчально-наукових лабораторій (комп’ютерний клас, кабінет полоністики, навчальний медіацентр, західнополіський ономастико-діалектологічний фонд, кабінет шевченкознавства та ін.), науково-дослідний Інститут Лесі Українки, музей Лесі Українки. Комп'ютерна мережа Інституту філології та журналістики приєднана до системи "Internet", що дає можливість одержувати необхідну інформацію, яка використовується в навчальному процесі та науковій роботі викладачів і студентів. До послуг викладачів та студентів велика бібліотека, яка знаходиться в цьому ж приміщенні, їдальня.

Контингент студентів: майже 670 осіб, що навчаються на денній та заочній формах.


Інформація для вступників 2016 року


Спеціальність 035 «Філологія (українська мова та література)»

Освітня програма «Українська мова та література. Світова література»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - філолог-дослідник, фахівець з української мови, української та світової літератури; магістр - магістр філології, науковий співробітник, фахівець з української мови, української та світової літератури.

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (української мови, української літератури, світової літератури) у вищих навчальних закладах (для випускників освітнього ступеня магістра); 
 • літературний співробітник;
 • літературний редактор, коректор у видавництвах, засобах масової інформації тощо.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 25 осіб;

заочна форма: 5 років навчання, план прийому – 20 осіб;

 • магістр:

денна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 10 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія.

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних мовознавчих та літературознавчих дисциплін, зокрема вступу до мовознавства, вступу до літературознавства, вступу до слов'янської філології, сучасної української мови, історії української мови, старослов'янської мови, української діалектології, стилістики, українського фольклору, історії української літератури, історії світової літератури, теорії і практики літературної творчості, риторики і культури української мови, літературознавчого та лінгвостилістичного аналізу тексту тощо, а також навчальних курсів із методології мовознавчих і літературознавчих досліджень, теорії літературного твору, сучасній лінгвістичних теорій, літературної герменевтики, синтезу мистецтв у літературі, художньої біографістики та ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра впродовж 8 семестрів поглиблено вивчають іноземну мову (англійську, німецьку або французьку); крім того, передбачено студіювання ще однієї східнослов'янської мови, однієї західнослов’янської чи / та однієї південнослов’янської мов.  

Вступники на освітній ступінь магістра складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 


Спеціальність 014 «Середня освіта (українська мова та література)»

Освітня програма «Українська мова та література. Світова література»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - учитель української мови, української та світової літератури; спеціаліст - філолог, викладач української мови, української та світової літератури; магістр - магістр філології, викладач української мови, української та світової літератури.

Працевлаштування:

 • учитель української мови та літератури, світової літератури в середній школі;
 • викладач фахових дисциплін у вищому навчальному закладі (для випускників освітнього ступеня магістра); 
 • літературний співробітник;
 • літературний редактор, коректор.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 75 осіб;

заочна форма: 5 років навчання, план прийому – 30 осіб;

 • спеціаліст:

денна форма: 1 рік навчання, план прийому – 95 осіб;

заочна форма: 1 рік навчання, план прийому – 70 осіб;

 • магістр:

денна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 15 осіб;

заочна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 25 осіб.

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних мовознавчих та літературознавчих дисциплін, зокрема вступу до мовознавства, вступу до літературознавства, вступу до слов'янської філології, сучасної української мови, історії української мови, старослов'янської мови, української діалектології, стилістики, українського фольклору, історії української літератури, історії світової літератури, культури української мови та риторики, літературознавчого та лінгвостилістичного аналізу тексту тощо, а також навчальних курсів із педагогіки, психології, методики виховної роботи, методики викладання української мови та української і світової літератури, літературної герменевтики, синтезу мистецтв у літературі та ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра впродовж 8 семестрів поглиблено вивчають іноземну мову (англійську, німецьку або французьку); крім того, передбачено студіювання однієї західнослов’янської чи / та однієї південнослов’янської мов.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • іноземна мова або географія.

Вступники на освітній ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Спеціальність 035 «Філологія (слов'янські мови та літератури)»

Освітня програма «Мова та література (польська). Переклад»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - філолог-дослідник, фахівець із польської мови та літератури, англійської мови; магістр - магістр філології, викладач польської та англійської мов, перекладач.

Працевлаштування:

 • філолог-дослідник (співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю); 
 • викладач фахових дисциплін (польської мови, польської літератури, англійської мови) у вищих навчальних закладах (для випускників освітнього ступеня магістра); 
 • перекладач.

Форма навчання: денна, заочна.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб;

заочна форма: 5 років навчання, план прийому – 20 осіб;

 • магістр:

денна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 20 осіб;

заочна форма: 1,5 року навчання, план прийому – 10 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія.

Підготовка бакалавра передбачає поглиблене вивчення польської та англійської мов, вступу до мовознавства, вступу до літературознавства, вступу до слов'янської філології, старослов'янської мови, вступу до перекладознавства, теорії та практики перекладу, а також студіювання історії польської мови, історії польської літератури, польського фольклору, сучасної української мови, історії української літератури та / або історії світової літератури, спецкурсів з українсько-польського перекладу та / або порівняльного літературознавства й ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра вивчають також другу західнослов’янську чи / та одну південнослов’янську мови.  

Вступники на освітній ступінь магістра складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Спеціальність 014 «Середня освіта (мова та література)»

Освітня програма «Мова та література (польська))»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - учитель польської та англійської мов; спеціаліст - філолог, викладач польської мови і літератури та англійської мови.

Працевлаштування: вчитель польської та англійської мов у середній школі; викладач фахових дисциплін у вищому навчальному закладі. 

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб;

заочна форма: 5 років навчання, план прийому – 20 осіб;

 • спеціаліст:

денна форма: 1 рік навчання, план прийому – 20 осіб;

Підготовка бакалавра передбачає поглиблене вивчення польської та англійської мов, вступу до мовознавства, вступу до слов'янської філології, старослов'янської мови, а також студіювання історії польської літератури, польського фольклору, сучасної української мови, історії української літератури та / або історії світової літератури, педагогіки, психології, методики викладання польської та англійської мов, спецкурсів з українсько-польського перекладу та / або порівняльного літературознавства й ін. Студенти освітнього ступеня бакалавра вивчають також другу західнослов’янську чи / та одну південнослов’янську мови.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • історія України або географія.

Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови.  

Спеціальність 014 «Середня освіта (мова та література)»

Освітня програма «Мова та література (російська))».

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: спеціаліст - філолог, викладач російської мови і літератури та англійської мови.

Працевлаштування: вчитель російської та англійської мов у середній школі, викладач російської та англійської мов.

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • спеціаліст:

денна форма: 1 рік навчання, план прийому – 10 осіб;

Вступники на освітній ступінь спеціаліста складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. 


Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика і соціальні комунікації»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - фахівець із журналістики та соціальних комунікацій; спеціаліст - журналіст; магістр - магістр журналістики, науковий співробітник, викладач ВНЗ.

Працевлаштування:

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації;
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • фахівець із реклами та зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник;
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор; 
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю (тільки для випускників ступеня магістра); 
 • викладач фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (тільки для випускників ступеня магістра).

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 30 осіб;

 • спеціаліст:

денна форма: 1 рік навчання, план прийому – 30 осіб;

 • магістр:

денна форма: 2 роки навчання, план прийому – 20 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних журналістикознавчих дисциплін, зокрема курсів теорії та історії журналістики, методики журналістської творчості, медіаправа і журналістської етики, газетно-журнального виробництва, телевиробництва, радіовиробництва, фотожурналістики, онлайн-журналістики, інформаційних технологій у медіагалузі, основ видавничої справи та редагування, PR та пропаганди, масової комунікації та інформації, проектування і верстки друкованих медіа, художньо-технічного оформлення видань, соціології масової комунікації, соціальної психології та конфліктології, менеджменту і маркетингу інформаційного простору, комунікаційної логіки, культурології, релігієзнавства, літературної критики, есеїстики, медіакритики, теорії тексту та твору, військової журналістики, музично-розважальної журналістики, журналістики даних, спортивної журналістики, соціальної журналістики, гендерної журналістики, розслідувальної журналістики, літературного редагування, видавничої справи за рубежем, реклами в медіа тощо. Студенти освітнього ступеня бакалавра поглиблено студіюють англійську (1–4 семестри) та польську (5–8 семестри) мови, вивчають сучасну українську мову, українську мову за професійним спрямуванням, секрети мовної майстерності журналіста, історію української літератури або історію світової літератури тощо.

Вступники на освітній ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники на освітній рівень магістра можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Видавнича справа та редагування»

Кваліфікація, яку буде присвоєно випускникам: бакалавр - фахівець із журналістики і видавничої справи та редагування; спеціаліст - журналіст, редактор.

Працевлаштування:

 • універсальний журналіст, репортер, кореспондент, коментатор, оглядач у засобах масової інформації;
 • співробітник інформаційних агенцій, прес-секретар; 
 • видавець, редактор, літературний редактор, коректор у засобах масової інформації, видавництвах; 
 • фахівець із реклами та зв'язків із громадськістю; 
 • літературний співробітник;
 • ведучий розважальних та інших шоу;
 • диктор; 
 • співробітник науково-дослідних установ відповідного профілю (тільки для випускників ступеня магістра); 
 • викладач фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (тільки для випускників ступеня магістра).

Освітні ступені, терміни і форми навчання, план прийому: 

 • бакалавр:

денна форма: 4 роки навчання, план прийому – 20 осіб;

 • спеціаліст:

денна форма: 1 рік навчання, план прийому – 20 осіб.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс (на ОС бакалавра):

Підготовка бакалавра передбачає вивчення традиційних журналістикознавчих і редакторських дисциплін, зокрема курсів теорії та історії видавничої справи і редагування, медіаправа і журналістської етики, газетно-журнального виробництва, телевиробництва, радіовиробництва, онлайн-журналістики, інформаційних технологій у медіагалузі, PR та пропаганди, масової комунікації та інформації, проектування і верстки друкованих медіа, художньо-технічного оформлення видань, соціології масової комунікації, редакційного аналізу, лінгвістичних та логічних засад редагування, культурології, релігієзнавства, літературної критики, есеїстики, видавничих стандартів, теорії тексту та твору, видавничої справи за рубежем, реклами в медіа, редагування фотовидань, підготовки і випуску громадсько-політичних, дитячих, рекламних, довідкових, наукових, навчальних видань, підготовки перевидань, перекладних та факсимільних видань тощо. Студенти освітнього ступеня бакалавра поглиблено студіюють англійську (1–4 семестри) та польську (5–8 семестри) мови, вивчають сучасну українську мову, українську мову за професійним спрямуванням, історію української літератури або історію світової літератури тощо.

Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахових дисциплін та іноземної мови.

Запрошуємо Вас ознайомитися з Інститутом філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки за посередництвом сторінок у соціальній мережі «Вконтакті»:

http://vk.com/yuriyhromyk - віртуальна приймальня декана інституту (регулярно розміщуємо інформацію про всі події, пропонуємо можливість поставити запитання з приводу вступу, навчання тощо);

http://vk.com/abit_ifzh_snu - офіційна спільнота для абітурієнтів та студентів інституту; 

http://vk.com/our.iphandj - спільнота студентського самоврядування інституту (анонси всіх подій студентського життя, фотозвіти, коментарі тощо);

http://vk.com/public117628465 - літературна інтернет-галерея інституту; 

http://vk.com/tsvok_ngo - спільнота молодіжної громадської організації "Центр вільної освіти і культури"; 
http://vk.com/stendalutsk - спільнота літературно-мистецького проекту "стендаЛь"; 

http://vk.com/event116686080 - спільнота молодіжного проекту "КАКТУС" ("Клуб анонімних книгоманів і тусовщиків"); 

http://vk.com/mezikultur - спільнота молодіжного проекту соціальної дії "Межі культур"; 

http://vk.com/dim_lutsk - спільнота молодіжного проекту "ДіМ" ("Дій і Мандруй"); 

http://vk.com/readbrit - спільнота молодіжного культурно-освітнього проекту "ReadBrit". 


Сторінки кафедр інституту в соціальних мережах: 

Кафедра соціальних комунікацій ("Facebook")

Кафедра соціальних комунікацій ("ВКонтакте")

Кафедра української літератури ("Facebook")

Кафедра історії та культури української мови ("Facebook")

 

Запрошуємо також відвідувати сторінку Інституту філології та журналістики в соціальній мережі «Facebook»: https://www.facebook.com/iftazh?ref=hl

Контактна інформація:

Gromyk.Jurij@eenu.edu.ua

Дата: Серпень 26, 2016Час: 09:22:46Онлайн: 5