Головна / Публічний захист дисертації Лозової Наталії Григорівни

Публічний захист дисертації Лозової Наталії Григорівни

20 січня 2017 року о 14 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.02

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Міністерства освіти і науки України

публічний захист дисертації

“Ідеографічна репрезентація когнітосемного простору

назв суб’єктів культурної діяльності

в українській мові ”

(спеціальність 10.02.01 – українська мова)

 

Здобувач  – Лозова Наталія Григорівна, викладач циклової комісії викладачів української мови та літератури Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка (м. Прилуки)

 

Науковий керівник: Іващенко Вікторія Людвігівна, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової термінології (Інститут української мови НАН України)

 

 

Офіційні опоненти:

 

Стишов Олександр Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови (Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка)

 

Монастирська Римма Іванівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

 

 

 

Захист відбудеться в залі засідань

факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(43 021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а, 4 поверх, ауд. 407)

Дата: Березень 21, 2018Час: 12:47:45Онлайн: 0