Головна / Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Порядок прийому заяв і документів для вступу у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Вступник подає:

− документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

* сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

* копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

* чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

* копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Умов прийому, Правила прийому), зарахування за співбесідою (розділ X Умов прийому, Правила прийому), зарахування поза конкурсом (розділ XI Умов прийому, Правила прийому) (за наявності).

Дата: Листопад 21, 2017Час: 12:39:40Онлайн: 0