Головна / Оголошення

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ СТУПЕНЯ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО”

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

−       а) тест з права;

−       б) тест загальної навчальної правничої компетентності;

−       в) тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова).

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Організація та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році” від 11.04.2017 р. № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2017 р. за № 575/30443.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ СТУПЕНЯ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО”

Вступники можуть подати не більше п’яти заяв на участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право”.

З 12 по 25 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році.

З 12 по 17 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткові вступні випробування у вищому навчальному закладі.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА!

 

Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки звертає Вашу увагу на те, що прийом документів на навчання від осіб, які мають проходити творчий конкурс з малюнку, хореографії, музичних дисциплін, журналістики та загальної фізичної підготовки денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 20 липня 2017 р.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, які складають вступні іспити, проходять співбесіду в університеті!

Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки звертає Вашу увагу на те, що прийом документів на денну та заочну форми навчання від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів в університеті, закінчується о 18.00 годині 20 липня 2017 р.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

Функціонує інформаційна система “Конкурс” з доступом у мережі Інтернет за адресою http://www.vstup.info.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ


ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки знаходиться за адресою: 43025 м. Луцьк, проспект Волі, 13, каб. 101.

Телефон: (0332) 24-84-31.

Е-mail: prycom@eenu.edu.ua.

http://www.eenu.edu.ua. 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

З 29 червня до 28 серпня Міністерство освіти і науки України організувало роботу “гарячих телефонних ліній” щодо вступної кампанії 2017.  

Номери “гарячих ліній”:

МОН

+38 (044) 287-89-29

+38 (068) 951-25-13

0800 504 425

ЄДЕБО

+38 (044) 239-86-18

Також у Міністерстві освіти і науки надаватимуть консультації щодо вступу електронною поштою – vstup_2017@mon.gov.ua та у формі особистого прийому за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16, к.117

Додаткові телефони:

Департамент вищої освіти МОН:

+38 (044) 481-32-92

+38 (044) 481-32-38

+38 (044) 481-47-73

Департамент професійної освіти МОН:

+38 (044) 287-82-06

+38 (044) 287-82-13

Департамент середньої освіти (питання щодо документів про середню освіту) МОН:

+38 (044) 481-47-67

+38 (044) 481-47-58

Також вступникам можуть бути корисні такі ресурси:

http://www.inforesurs.gov.ua/

http://ez.osvitavsim.org.ua/

http://www.vstup.info/

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

1. Для розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки створюється апеляційна комісія відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (зі змінами).  

2. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видає ректор не пізніше 1 березня. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій.

При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід університету.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутого ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами оплати праці відповідно до чинних нормативно-правових актів України.

3. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі − апеляція), повинна подаватись у письмовій формі особисто вступником не пізніше 18 години наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки (результатів співбесіди, комп’ютерного тестування, прослуховування, перегляду, виконання, письмового випробування).

Апеляція подається до секретаріату приймальної комісії та розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника апеляційною комісією.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

4. Апеляцію на результати вступного випробування вступник подає особисто у письмовій формі до секретаріату приймальної комісії (каб. А 101 головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, просп. Волі, 13), де її реєструє у відповідному журналі старший технічний секретар або його заступник.

5. Апеляція повинна бути обґрунтованою.

6. Апеляції з питань відсторонення від вступних випробувань не розглядаються.

7. Голова апеляційної комісії готує робочі матеріали при підготовці до засідання апеляційної комісії.

8. Апеляційна комісія проводить розгляд апеляційних заяв у період проведення вступних випробувань щоденно з 18-ї години у приміщенні головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (просп. Волі, 13).

9. На засіданні апеляційної комісії ведеться протокол, який підписують голова і члени апеляційної комісії. Вступник ознайомлюється з рішенням апеляційної комісії, що засвідчує своїм підписом.

10. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням приймальної комісії.

11. Рішення апеляційної комісії після його затвердження приймальною комісією оголошується на дошці інформації (інформаційному стенді приймальної комісії).

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

 

Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки звертає Вашу увагу на те, що особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається (п. 6.9 Правил прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2017 році).

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ

 

Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2017 році

(витяг)

 

ІІ. Конкурсний відбір

2.1.    Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

−   для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому, цими Правилами прийому випадках (див. додаток). У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

−   для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти − у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (див. додаток), для вступу за спеціальністю 081 “Право” − у формі єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого законодавством порядку (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);

−   для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахових вступних випробувань (творчих конкурсів) (див. додаток).

Організація та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році” від 11.04.2017 р. № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2017 р. за № 575/30443.

2.2.    Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому.

2.3.    Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

−   визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

−   яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

−   особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

−   визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

−   діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

−   які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

−   яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

−   звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

−   громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

−   громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

−   громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;

−   особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про повну загальну середню освіту.

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей в межах квоти-2.

2.4.    При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 “Право” особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 − 0104, 0201 − 0203, 0206, 0301 − 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань у вищому навчальному закладі.

 

3.5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

− особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, абзацах другому-четвертому пункту 2.3 цих Правил прийому;

−   особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, абзацах п’ятому-восьмому пункту 2.3 цих Правил прийому;

−   особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, абзаці одинадцятому пункту 2.3 цих Правил прийому;

−   діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзвʼязку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

−   діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

−   діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

−   особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

−   особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

−   інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

−   діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

−   шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

−   особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

−   особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу III Умов прийому, абзаці дванадцятому пункту 2.3 цих Правил прийому;

−   особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти незалежно від форми вступних випробувань.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 12 розділу ІV Умов прийому, цими Правилами прийому, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 13 розділу ІV Умов прийому, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому-дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому Умовами прийому, цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці п’ятнадцятому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, яка визначена в пункті 14 розділу ІV Умов прийому, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ

СТУПЕНЯ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 “ПРАВО”

Організація та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році” від 11.04.2017 р. № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2017 р. за № 575/30443.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ

СТУПЕНЯ МАГІСТРА

 

Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2017 році

(витяг)

6.15. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = R +F+ Ei + N;

де R – середній бал (за шкалою від 100 до 200 балів) додатка до диплома бакалавра (для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – середній бал додатка до диплома бакалавра, за його відсутності – диплома спеціаліста);

F – результат фахового випробування (за шкалою від 100 до 150 балів).

Ei – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 120 балів);

N – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів та оцінюється від 0 до 20 балів);

Конкурсний бал вступника для здобуття ступеня магістра може становити максимально 490 балів.

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін та оцінок за державну атестацію.

Додаткові бали нараховуються як сума балів за кодами робіт, наведених у таблиці, але не більше 10 балів загалом з кожної позиції. Рішення про нарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після  прийняття фахового вступного випробування.

 

Навчальні та наукові досягнення[1]

Код

Бали

Диплом переможця та призера (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни та спеціальності або II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, проведених у поточному навчальному році.

N1

10

Опублікована наукова стаття у фаховому виданні відповідно до Переліку наукових фахових видань України, стаття у закордонному науковому журналі (враховується не більше як 2 статті).

N2

5

Участь у міжнародних або всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, яка підтверджена опублікованими тезами доповіді (враховується не більше 5 опублікованих тез доповідей ).

N3

2

Вступникам спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”, які є переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, учасниками Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, майстрами спорту України  міжнародного класу, майстрами спорту України додаткові бали нараховуються у обсязі 20 балів.

Додаткові бали нараховуються вступникам спеціальностей 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 025 “Музичне мистецтво”:  лауреати (призери) всеукраїнських мистецьких конкурсів за відповідною спеціальністю (2 бали), міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок за відповідною спеціальністю (3 бали). За наведеними підставами вступнику може бути нараховано не більше 10 балів загалом.

Додаткові бали можуть нараховуватися за усіма спеціальностями, за якими здійснюється вступ на навчання з дотриманням загальних вимог, встановлених цими Правилами прийому.

За письмовою заявою вступника для здобуття ступеня магістра його результати вступного іспиту з іноземної мови можуть бути зараховані як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за цією ж спеціальністю іншої форми навчання або за іншою спеціальністю.

Фахове випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями.

6.16. При розрахунку середнього бала додатка до відповідного диплома (рейтингу за додатком до диплома) при вступі на здобуття ступеня магістра враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію, виставлені за 5-бальною системою (шкалою) оцінювання знань.

Середній бал визначається:

–      для вступників для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра – за додатком до диплома бакалавра;

–      для вступників для здобуття ступеня магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – за додатком до диплома бакалавра (за наявності) або диплома спеціаліста (якщо диплом бакалавра не видавався). 

Розрахунок середнього бала додатка до відповідного диплома здійснюється шляхом додавання усіх підсумкових оцінок, виставлених у додатку. Отримана кількість балів ділиться на кількість навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію, підсумкові оцінки з яких додавалися.

Середній бал додатка до відповідного диплома (рейтинг за додатком до диплома) визначається за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

При застосуванні у додатку до відповідного диплома 5-бальної системи (шкали) оцінювання знань, визначений середній бал диплома (рейтинг за додатком до диплома) за цією системою переводиться у 200-бальну шкалу (від 100 до 200 балів) та визначається за формулою:

R = Sбал х 20 + 100,

де R − середній бал диплома (рейтинг за додатком до диплома), який обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів;

Sбал – середній бал диплома (рейтинг за додатком до диплома), обчислений за 5-бальною системою (шкалою) оцінювання знань.

Розрахунок середнього бала додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь) (R) проводиться із заокругленням з точністю до 0,001. Розрахунок середнього бала додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь) проводиться із застосуванням методики переведення, затвердженої приймальною комісією університету.

6.17. Особа може вступити до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування, за результатами якого приймається рішення про рівень фахової підготовки, здатність вступника до засвоєння відповідної освітньої програми та допуску до фахового випробування.

Додаткове вступне випробування проводиться у формі тесту зі спеціальності й оцінюється за шкалою “достатньо”/“недостатньо”.

За умови успішного проходження тесту зі спеціальності, конкурсний бал такої категорії вступників обчислюється відповідно до положень цього розділу Правил прийому.

Вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання встановлюються відповідним положенням, затвердженим вченою радою університету. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

 

ОГОЛОШЕННЯ!

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ Умов прийому, Правилами прийому, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 5 розділу ІV Умов прийому, Правилами прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 4 розділу ІІІ Умов прийому, Правилами прийому, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу IV Умов прийому, Правилами прийому, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі. 

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

 

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

 

[1] олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності спеціальності, за якою вступає особа.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Дата: Червень 21, 2018Час: 09:51:28Онлайн: 0