Головна / Оголошення

Оголошення

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ДОДАТКОВИЙ НАБІР В АСПІРАНТУРУ НА ПЛАТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

 

Шифр

Галузь

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

01

Освіта

 

 

011

 

Науки про освіту

4

014

 

Середня освіта (фізична культура, фізика)

5

017

 

Фізична культура і спорт

3

03

Гуманітарні науки

 

 

031

 

Релігієзнавство

4

032

 

Історія та археологія

7

033

 

Філософія

5

035

 

Філологія

12

05

Соціальні та поведінкові науки

 

051

 

Економіка

2

052

 

Політологія

1

053

 

Психологія

1

07

Управління та адміністрування

 

071

 

Облік і оподаткування

5

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

5

073

 

Менеджмент

4

076

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3

09

Біологія

 

 

091

 

Біологія

4

10

Природничі науки

 

 

102

 

Хімія

4

103

 

Науки про Землю

3

104

 

Фізика та астрономія

4

11

Математика та статистика

 

111

 

Математика

4

113

 

Прикладна математика

5

19

Архітектура та будівництво

 

193

 

Геодезія та землеустрій

5

22

Охорона здоров’я

 

 

227

 

Фізична реабілітація

1

23

Соціальна робота

 

 

231

 

Соціальна робота

5

 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 12 000 грн  В РІК

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 РОКИ

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

о 10.00 год. 03 ЖОВТНЯ 2016 р.

Закінчення прийому заяв і документів

о 17.00 год. 17 ЖОВТНЯ 2016 р.

Строки проведення Університетом вступних випробувань

з 18 до 26 ЖОВТНЯ 2016 р.

18 жовтня – додатковий (за потреби)

21 жовтня – іспит зі спеціальності

26 жовтня – іспит з іноземної мови

Терміни оприлюднення рейтингових

списків вступників

не пізніше 17.00 год. 28 жовтня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1 листопада 2016 р.

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури Університету

 

6.1. Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора Університету такі документи:

особисту заяву встановленої форми;

список опублікованих наукових праць, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності на 25-30 друкованих аркушах із рецензією;

копії дипломів бакалавра та магістра/спеціаліста та додатки до них;

особовий листок обліку кадрів з вклеєною фотографією;

дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

рекомендацію або направлення (за наявності);

копію паспорта;

ідентифікаційний номер;

картонну папку на зав’язках;

2 коверти з марками.

6.2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

6.3. Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів до аспірантури.

6.4. Одночасне подання документів на різні спеціальності не можливе.

6.5. Особу, яка для вступу до аспірантури подає диплом, що виданий зокордонним вищим навчальним закладом, допускають до вступних випробувань на рівні з іншими вступниками. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада перед зарахуванням вступника приймає рішення про визнання його диплома або надає обґрунтоване пояснення причин відмови в такому визнанні.


Дата: Липень 27, 2017Час: 03:47:58Онлайн: 0