Головна / Наукові заходи

Наукові заходи

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ І КРУГЛИХ СТОЛІВ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У 2016 РОЦІ

 

Назва заходу

Дата проведе-ння

Відповідальний за проведення

 

СІЧЕНЬ

 

1

ІІІ Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Журналіст як мішень у сучасному світі»

25-31

Інститут філології та журналістики.

Кравченко С.І.

 

ЛЮТИЙ

 

2

Науковий семінар «Визначні діячі та визначні події: Волиняни-лауреати Національної премії ім. Т. Г. Шевченка»

4

Інститут мистецтв,

Чепелюк В.А.

3

Науково-методичний семінар «Використання електронного контенту для формування науково-освітнього середовища університету»

17

Бібліотека СНУ імені Лесі Українки, Онисько Г.Д.

4

I Всеукраїнська науково-практична конференція: «Інклюзивна освіта України: проблеми та перспективи розвитку»

17-19

Педагогічний інститут,

Смолюк І.О.

5

Науково-практичний семінар «Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного віку та шляхи їх усунення»

19

Педагогічний інститут,

Кузава І.Б.

6

Науково-методичний семінар «Нове в лінгвістиці та в методиці викладання іноземних мов»

29

Інститут іноземної філології,

Гедз С.Ф.

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

7

Семінар-практикум «Актуальні проблеми педагогічної науки в контексті діяльності кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи»

16

Педагогічний інститут,

Гусак П.М.

8

Методичний семінар «Готовність до інноваційної діяльності як складова творчого потенціалу  вчителя початкових класів»

18

Педагогічний інститут,

Рославець Р.М.

9

ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти»

21

Інститут мистецтв,

Гордійчук А.М.

10

Методичний семінар «Мистецько-освітні проекти на Волині: стан, здобутки, перспективи розвитку»

23

Інститут мистецтв,

Берлач О.П.

11

Лінгво-методичний семінар кафедри англійської філології

25

Інститут іноземної філології,

Булатецька Л.І.

12

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку»

25-26

Юридичний факультет,

Лаба О.В.

13

VIII Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів, магістрів і студентів «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді»

25-26

Факультет психології,

Мушкевич М.І.

14

Лінгвістичний лекторій

25

Інститут іноземної філології,

Галапчук-Тарнавська О.М.

15

VІІІ міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів “InterSvitiaz accomusik2016”

30.03 – 02.04

Інститут мистецтв,

Шиманський П.Й.

 

КВІТЕНЬ

 

16

Круглий стіл «Прикладна лінгвістика в Україні»

6-8

Інститут іноземної філології,

Біскуб І.П.

17

Міжнародна науково-практична конференція «Особистість і сучасність у вимірі Волинської психологічної школи»

7-8

Факультет психології,

Вірна Ж.П.

18

Круглий стіл до 15-ої річниці прийняття Кримінального Кодексу України «Проблеми кіберзлочинності неповнолітніх»

12

Юридичний факультет,

Фідря Ю.О.

19

Оксфордські дебати «Інтернет-спілкування: обмеження можливостей чи розширення меж»

13

Факультет психології,

Соловей О.А.

20

Круглий стіл «Вивчення французької мови в Україні: від теорії до практики»

13-15

Інститут іноземної філології,

Данилюк Н.О.

21

Всеукраїнська конференція «Політологічні читання пам’яті професора Богдана Яроша»

14

Історичний факультет,

Бортніков В.І.

22

Круглий стіл «Етнічні аспекти міжособистісної взаємодії»

15

Факультет психології,

Мітлош А.В.

23

Науково-методичний семінар «Нове в лінгвістиці та в методиці викладання іноземних мов»

22

Інститут іноземної філології,

Гедз С.Ф.

24

Круглий стіл «Гармонізація законодавства України із законодавством Євросоюзу – стратегічний вектор України в умовах перспективи членства в ЄС»

27

Юридичний факультет,

Духневич А.В.

 

ТРАВЕНЬ

25

Диспут «Європейські вузи напряму «Музичне мистецтво». Подвійний диплом, проблеми, перспективи»

4

Інститут мистецтв,

Чепелюк В.А.

26

ІІІ науково-практичний семінар «Актуальні проблеми соціалізації особистості»

10

Факультет психології,

Мудрик А.Б.

27

Х Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»

10-11

Наукове товариство аспірантів і студентів, Рада молодих вчених і спеціалістів

28

VІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти»

10-11

Педагогічний інститут,

Гусак П.М.

29

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології»

12

Факультет психології,

Засєкіна Л.В.

30

Науковий семінар «Технології соціально-педагогічної діяльності: вітчизняний і зарубіжний досвід»

12

Педагогічний інститут,

Гусак П.М.

31

IV Міжнародний науково-практичний семінар для студентів «Актуальні проблеми романо-германської філології»

13

Інститут іноземної філології,

Галапчук-Тарнавська О.М.

32

Круглий стіл на тему: «Учитель нової формації: тьютор, партнер, професіонал?»

19

Педагогічний інститут,

Пріма Р.М.

33

Лінгво-методичний семінар кафедри англійської філології

20

Інститут іноземної філології,

Булатецька Л.І.

34

Школа з обчислювальної біології та нейроінформатики на Світязі

16 - 21

Біологічний факультет,

Кузнєцов І.П.

35

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи»

18

Інститут філології та журналістики.

Кравченко С.І.

36

Науково-методичний семінар «Прикладна лінгвістика сьогодні»

18

Інститут іноземної філології,

Біскуб І.П.

37

Круглий стіл «Шведська мова: дослідження та викладання»

19

Інститут іноземної філології,

Троцюк А.М.

38

Міжнародна інтернет-конференція  молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень»

20-22

Факультет інформаційних систем, фізики та математики,

Федосов С.А.

39

ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»

25-26

Інститут економіки та менеджменту,

Ліпич Л.Г.

40

VI Психологічний фестиваль на Світязі

27-29

Факультет психології,

Мушкевич М.І.

 

ЧЕРВЕНЬ

 

41

VIII Міжнародна конференція «Релаксаційно-, нелінійно- та акустооптичні процеси та матеріали»

 

1-5

Факультет інформаційних систем, фізики та математики,

Трохимчук П.П.

42

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка: історія, сучасність та перспективи»

2-3

Педагогічний інститут,

Лякішева А.В.

43

V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми філології та лінгводидактики»

2-5

Педагогічний інститут,

Данилюк О.К.

44

Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій»

3-5

Факультет інформаційних систем, фізики та математики,

Мартинюк О.С.

45

V Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

5-7

Факультет інформаційних систем, фізики та математики,

Федонюк А.А.

46

Всеукраїнська наукова конференція «Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти)», присвячена 90-річчю від дня народження професора Л.С. Гіттіка

8

Біологічний факультет,

 Моренко А.Г.

47

Виїзне засідання Західного наукового центру

9-11

Західний науковий центр, Біологічний факультет,

Факультет міжнародних відносин, Павліха Н.В.

48

Х Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства»

17-19

Інститут іноземної філології,

Гороть Є.І.

49

Виїзне засідання відділення фізичного виховання НАПН України

17-19

Інститут фізичної культури та здоров’я, Цьось А.В.

50

Міжнародний семінар «Запобігання інтолерантності, ксенофобії та формування діалогічної поведінки серед молоді в прикордонних регіонах України та Польщі»

22-23

Факультет психології,

Засєкіна Л.В.

51

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи України»

23-25

Юридичний факультет,

Лаба О.В.

52

Міжнародна наукова конференція «Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія»

28-30

Інститут філології та журналістики,

Констанкевич І.М.

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

53

Регіональний науково-методичний семінар «Сучасний урок української мови та літературного читання в початковій школі: проблеми, пошуки, перспективи»

30

Педагогічний інститут,

Данилюк О.К.

 

ЖОВТЕНЬ

 

54

Круглий стіл «Ціннісні виміри освітніх трансформацій в Україні»

15

Факультет психології,

Засєкіна Л.В.

55

ХІ Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні»

20

Факультет психології,

Мушкевич М.І.

56

Круглий стіл «Науково-методичні основи викладання курсу інформатики в початковій школі»

28

Педагогічний інститут,

Остапйовська І.І.

57

Круглий стіл «Мода: прояв індивідуальності чи прагнення злитися з групою?»

29

Факультет психології,

Кульчицька А.В.

 

ЛИСТОПАД

 

58

Круглий стіл «Мовна культура як ознака освіченості викладача»

9

Педагогічний інститут,

Данилюк О.К.

59

Міжнародна відео-конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів, студентів «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України»

16

Інститут економіки і менеджменту,

Ліпич Л.Г.

 

ГРУДЕНЬ

 

60

Диспут «Актуальні проблеми загальної та соціальної психології»

23

Факультет психології,

Засєкіна Л.В.

         

 

 

 

Дата: Січень 21, 2017Час: 02:03:58Онлайн: 0