Головна / Інформація про захисти

Інформація про захисти

Захист дисертації ДЕНИСЕВИЧ ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. ТемаЛЕКСИКА РЕКЛАМИ В СТРУКТУРІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ


Захист дисертації БОГУШ ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “УКРАЇНСЬКА АСТРОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ҐЕНЕЗА, СТРУКТУРА, СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ”


Захист дисертації КУЗЬМИЧ ОЛЕНИ ЯРОСЛАВІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “МОВНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ”


Захист дисертації СЕМЕНЮК ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ПАВЛА ТИЧИНИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ЛЕКСИКОГРАФІЧНО-ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ”


Захист дисертації ЯВОРСЬКОГО АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “Актуалізація поліських говорів у сучасному художньому тексті


Захист дисертації ШИЦЯ АНДРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Тема: “НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ В ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

 

Публічний захист дисертації Лозової Наталії Григорівни “Ідеографічна репрезентація когнітосемного простору назв суб’єктів культурної діяльності в українській мові” (спеціальність 10.02.01 – українська мова)


Публічний захист дисертації Радько Оксани Григорывни “Індивідуально-авторські назви статичних ознак в українській поезії ХХ сторіччя” (спеціальність 10.02.01 – українська мова)


Дата: Липень 20, 2017Час: 07:51:33Онлайн: 0