Головна / Усі події / І Міжнародний науково-практичний конгрес iз канадознавства «Україна – Канада»

І Міжнародний науково-практичний конгрес iз канадознавства «Україна – Канада»

21–24 червня 2018 р. на базі СНУ імені Лесі Українки відбудеться І Міжнародний науково-практичний конгрес iз канадознавства «Україна – Канада».

 

У межах конгресу працюватимуть секції:

• суспільно-політичні виміри канадознавства; 

• українсько-канадські соціально-економічні дослідження; 

• українсько-канадські історичні дослідження;

• філологічні студії сучасного канадознавства; 

• українсько-канадські культурно-освітні й педагогічні студії

 

У програмі конгресу заплановано:

• круглий стіл «Перспективи розвитку канадознавства в Україні»;

• форум українських та канадських видавництв;

• представлення українських та канадських вищих навчальних закладів;

• презентація програм обміну Україна – Канада;

• культурно-просвітницька програма (виступи фольклорних колективів, перегляд канадських, українських кінофільмів, майстер-класи).

 

Робочі мови конгресу: українська, англійська, французька.

 

Місце проведення: головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (пр. Волі 13, м. Луцьк, Волинська обл., Україна), база практик і відпочинку університету “Гарт” (с. Світязь, Волинська обл., Україна) (детальна інформація щодо доїзду, проживання, харчування буде розіслана учасникам у наступному інформаційному листі після заповнення Реєстраційної форми, поштові послуги – коштом автора). Гостям з Канади університет надає проживання й харчування безкоштовно.

 

Міжнародний конгрес з канадознавства і Форум українських та канадських видавництв розпочинають свою роботу 21 червня 2018 року у головному корпусі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 

Можлива участь у двох форматах: очному й дистанційному. 

Очний формат передбачає безпосередню участь у роботі конгресу (оргвнесок – 200 грн. / 8 $): пленарному та/або секційному засіданнях, круглому столі, форумі видавництв, презентаціях програм обміну та вишів, майстер-класах, культурно-просвітницькій програмі, живому спілкуванні та обговоренні проблем  з канадознавства протягом кава-брейків,  отримання  сертифікату учасника та програми конгресу, друк тез доповіді в електронній версії матеріалів конгресу і/або друк матеріалів доповіді у колективній монографії за бажанням учасника.

Дистанційна участь (оргвнесок – 100 грн. / 4 $) передбачає отримання програми конгресу, сертифікату, друк тез доповіді в електронній версії матеріалів конгресу і/або друк матеріалів доповіді у колективній монографії за бажанням учасника.

 

Термін подачі Реєстраційної форми – до 20 січня 2018 р., тез доповідей – до 30 січня 2018 р., матеріалів до колективної монографії – до 20 лютого 2018 р. 

 

Реєстраційну форму і матеріали публікації надсилайте на адресу: canada.eenu@gmail.com з відповідною назвою файла (Petruk_registry, Petruk_thesis, Petruk_monograph).

Електронні версії матеріалів конгресу із тезами доповіді та програма конгресу будуть надіслані всім учасникам до 15 червня 2018 року і розміщені в загальнодоступних електронних бібліотеках. Сертифікат, програма конгресу і колективна монографія будуть роздані учасникам у перший день роботи Конгресу при реєстрації, заочним учасникам – надіслані поштою до 30 червня 2018 року.

 

 

Вимоги до публікацій тез доповіді в електронній версії матеріалів конгресу: текст доповіді, реєстраційну форму та цифрове фото необхідно надіслати до 30 січня 2018 р. на e-mail: canada.eenu@gmail.com в текстовому редакторі WORD (Times New Roman 14, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1,25 см. У правому верхньому кутку: назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище. Другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор (жирний курсив). Нижче, через один інтервал – назва доповіді посередині рядка (прописні літери, без крапки, жирним). 

Вимоги до оформлення літератури дивитися нижче. Обсяг тез – від 2 до 5 сторінок. Оргкомітет залишає за собою право приймати тези доповіді з огляду на їхню відповідність тематиці Конгресу та вимогам до публікації.

 

 

Колективна монографія «Україна – Канада» буде надрукована до початку роботи конгресу. Матеріали монографії будуть видані окремою книгою з присвоєнням номерів ISBN, УДК та ББК, розіслані відповідно до списку обов’язкової розсилки України та у Національну бібліотеку й архів Канади (Library and Archives Canada). До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за тематикою секцій Конгресу, які містять елементи  наукової  новизни,  теоретичну і/або практичну цінність. 

 

Вимоги до публікацій у колективній монографії: текст публікації направити до 20 лютого 2018 р. на e-mail: canada.eenu@gmail.com у текстовому редакторі WORD (Times New Roman 14, інтервал 1,5). Обсяг матеріалів: не менше 10 сторінок, вартість публікації – 50 грн. / 2 $ за 1 сторінку

Текст матеріалу до монографії подавати без переносів. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: “”.  Скорочення, на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Петров), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Львів) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).

Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч – 2 см, ліворуч – 3 см, абзацний відступ – 1,25 см. У правому верхньому кутку: перший рядок – прізвище й ім’я автора, другий – місце роботи (Times New Roman 14, жирний курсив). Назва – по центру, заголовними буквами (шрифт Times New Roman №14, жирний). Обов’язковим є посилання на джерела, які наводяться в тексті у квадратних дужках, наприклад: [9, с. 92].

 

Перелік літератури подається у кінці тез/матеріалів до монографії в алфавітному порядку після слів Література / References (відцентровано, напівжирний курсив), оформлений відповідно до міжнародного стилю Chicago-Style. Україномовні та російськомовні видання слід транслітерувати (дотримання єдиної системи транслітерації, рекомендований стандарт BGN/PCGN). Наприклад:

1.Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin. (Pollan 2006, 99–100).

2.Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf. (Ward and Burns 2007, 52).

3.Garcia Marquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape. (Garcia Marquez 1988, 242–55).

4.Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

5.Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58. (Weinstein 2009, 440).

6.Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html. (Stolberg and Pear 2010).

7.Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/. (Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19).

8.Petruk, Ivanna. 2016. “Problemy Doslidzhennya Semiotychno Uskladnenykh Tekstiv.” Naukovyi Visnyk Chernivetskogo Universytetu (692-693):67 – 70. (Petruk 2016, 68).

9.Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247. (Kossinets and Watts 2009, 411).

 

Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman 12, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело. 

Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований. Оформлення текстової частини, рисунків і таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.

На одну роботу (незалежно від кількості авторів) надається один авторський примірник монографії. Додаткові примірники замовляються заздалегідь. Максимальна кількість авторів – 3, серед яких хоча б один кандидат чи доктор наук. Наукові роботи студентів, аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Відповідальність за зміст матеріалів, достовірність даних, фактів, цитат, рівень самостійності здобутих результатів несуть автори статей. Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді з огляду на їхню відповідність тематиці конгресу та вимогам до публікації.

 

 

Ми запрошуємо Вас також підтримати розвиток Центру канадознавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки коштами, книгами тощо.

 

 

Відповідальні особи за організацію конгресу: проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами доц. Данильчук Анна (prorector-euro@eenu.edu.ua); керівник Центру канадознавства СНУ доц. Калиновська Ірина (canada.eenu@gmail.com).

 

 

Прохання заповнювати Реєстраційну форму двома мовами: українською та англійською (стрічки, виділені жирним)

Реєстраційна форма

I Міжнародний науково-практичний конгрес

з канадознавства «Україна - Канада»

(м. Луцьк - Світязь, Волинська обл., Україна, 21-24 червня 2018 року)

Registration form

The First Ukraine-Canada Scholary and Practical Congress on Canadian Studies

(Lutsk – Svityaz village, Volyn region, Ukraine, June 21-24, 2018)

 Прізвище, ім’я  First and last name
 Місце роботи  Place of work
 Посада  Occupation
 Науковий ступінь, вчене звання  Scientific degree, academic title
 Тема доповіді  Topic of presentation
 Секція  Study section
 Анотація (5-7 речень основних тез доповіді)  Summary of your presentation (5-7 sentences)
 Ключові слова (4-6)  Key words (4-6)
 Потреба у технічних засобах (так, ні)  Technical means needed (yes, no)
 Електронний примірник матеріалів Конгресу (так, ні)  E-copy of Сongress materials (yes, no)

 Друкований примірник колективної монографії (так, ні)

Кількість примірників

 Printed copy of the collective monograph (yes, no)

Number of copies

 Форма участі (очна):  Form of participation (full time):
 Виступ на секційному засіданні  Section meeting speech
 Участь у круглому столі  Participation in round table discussion
 Участь у форумі видавців  Participation in publisher forum
 Постерна презентація вишу, центру  Poster presentation of high school, centre
 Презентація програм обміну  Presentation of exchange programs
 Організація майстер-класу  Organizing a master class
 Дистанційна участь  Remote participation
Період перебування  Period of stay
 Поштова адреса Address  
  Е-mail  Е-mail
 Контактний телефон  Telephone number
 Viber, сторінка у Facebook  Viber, Facebook page


Дата та час події: 
Четвер, 21 Червень, 2018 - 10:00
Кінець події: 
Неділя, 24 Червень, 2018 - 10:00
Місце проведення події: 
СНУ ім. Лесі Українки (головний корпус, просп. Волі, 13, Луцьк).
Дата: Квітень 25, 2018Час: 07:11:13Онлайн: 0