Головна / Факультети та інститути / Факультет фізичної культури, спорту та здоров'я / Здоров'я і фізичної культури

Здоров'я і фізичної культури

Завідувач кафедри здоров’я і фізичної культури, кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/106, (корпус В)
+38(0332)24487
Про кафедру 

Історія розвитку кафедри розпочалася в 1940 році зі створення Луцького вчительського інституту, на базі якого організовано фізико-математичний, філологічний та історичний факультети. Ще на той час фізичне виховання в інституті було невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. У 1950 році вчительський інститут реорганізовано в педагогічний і на його базі створено кафедру фізичного виховання, завідувачем якої призначено учасника Великої Вітчизняної війни Левицького Р. І. Склад кафедри в той час нараховував 6 викладачів, діяльність яких спрямовувалася на розвиток у студентів основних фізичних якостей, поліпшення здоров’я, формування рухових умінь і навичок, залучення їх до активної участі у фізкультурному та спортивному житті інституту.

Згодом на базі інституту створено нові факультети, збільшено набір студентів, розширено склад викладачів, поліпшено матеріальну базу, зокрема збудовано спортивний зал та спортивно-оздоровчий табір на оз. Світязь.  Впровадження нових видів спорту (ручний м’яч, фехтування, плавання, настільний теніс, спортивне   орієнтування,   біатлон, спортивна гімнастика) у фізкультурно-оздоровчу діяльність студентів сприяло комплектуванню збірних команд інституту для участі в обласних та республіканських змаганнях, де студенти неодноразово виборювали  призові місця. 

Згодом кількісний і якісний склад кафедри зріс, з’явилися викладачі з науковими званнями та вченими ступенями (Гітік Л. С., Палига В. Д. та ін.) покращилася науково-дослідна робота. Зокрема залучено до наукової діяльності викладачів: Байбулу В. О., Поляковського В. І., Гаврилейко  Н. М., Демчука  С. П., Ткача П. М. Значну роботу проведено викладачами, які брали участь у колективній науковій темі „Удосконалення масової оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи зі студентами педінституту”, закоординованій в Академії педагогічних наук СРСР.

У зв’язку з переходом Завацького В. І. на посаду декана факультету фізичного виховання, завідувачем кафедри обрано Демчука С. П. Під його керівництвом на кафедрі працювало вже 19 викладачів.

Матеріально-технічна база інституту і спортивно-оздоровчого табору розширилась. При гуртожитках № 2, 3, 5 запрацювали спортивні майданчики з нестандартним обладнанням.

Викладачами кафедри щорічно проводилася  спартакіада  студентів інституту  із  тринадцяти  видів  спорту, а також  спартакіада  групи  здоров’я  (викладачів і  працівників інституту). Туризм і краєзнавство стали популярними серед студентської молоді.

У 1994 році на базі ЛДПІ створено Волинський державний університет імені Лесі Українки. Завідувачем кафедри фізичного виховання призначено кандидата педагогічних наук, доцента Цьося А. В., який вніс вагомий вклад у науковий потенціал кафедри.

За ініціативи Завацького В. І. і Цьося А. В. в 1998 р. при університеті створено спеціалізовану вчену раду К 32.051.02 за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту. Головою ради обрано професора    Приступу Є. Н., вченим секретарем – Цьося А. В.

У 1999 році кафедру фізичного виховання перейменовано на кафедру здоров’я і фізичної культури. Протягом останніх років зріс науковий потенціал кафедри. Значна кількість викладачів захистили кандидатські дисертації й отримали звання доцента.

У 2001 році завідувачем кафедри призначено доцента Ткача П. М. У 2003 році на цю посаду  обрано  кандидата  наук  з  фізичного  виховання  і  спорту, доцента Вольчинського А. Я.

У 2010 році реконструйовано стадіон університету, у дворі навчального корпусу № 1 збудовано спортивний майданчик.

Колектив кафедри нині нараховує 23 викладачі і 3 лаборанти.  Серед викладацького складу 12 кандидатів наук, 9 із яких мають вчене звання доцента.

Склад кафедри: кандидати наук із фізичного виховання і спорту, доценти: Вольчинський Анатолій Ярославович, Пантік Василь Васильович, Карабанов Анатолій Григорович, Кліш Ірина Степанівна, Мудрик Сергій Борисович, Навроцький Едуард Миколайович, Малімон Олександр Олександрович, Митчик Олександр Петрович,  Захожа Наталія Яківна, Сапожник Олена Анатоліївна, Мазурчук Олег Тарасович; кандидат педагогічних наук, доцент  Гаврилюк Андрій Павлович; кандидат біологічних наук, доцент Іванюк Ольга Андріївна; старший викладач, суддя національної категорії:  Жигун Костянтин Федорович; асистенти: Бухвал Андрій Володимирович, Самчук Оксана Миколаївна, Ковальчук Андрій Дмитрович.

Наукова тематика кафедри: 1) „Закономірність виникнення і розвитку фізичного виховання на території України”;  2) „Організація і методика фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”; 3) „Удосконалення системи фізичного виховання студентів”, в контексті яких викладачі кафедри глибоко досліджують проблеми фізичного виховання та фактора фізичного розвитку і поліпшення здоров’я учнів та студентів.

Проблемні групи: При кафедрі працює 2 студентські проблемні групи: 1) „Українські народні ігри в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку”. Керівником групи є кандидат наук із фіз. вих. і спорту, доцент Вольчинський А. Я.; 2) „Формування мотивації до занять фізичними вправами учнівської і студентської молоді”. Керівник групи: канд. наук із фіз. вих. і спорту, доцент Пантік В.В. Метою роботи проблемних груп є поглиблене вивчення та з’ясування особливостей фізичного розвитку і поліпшення здоров’я учнів та студентів. 

Назва держбюджетної теми кафедри „Комплексні фізкультурно-оздоровчі заняття з фітнес-йоги для жінок І-го зрілого віку”

 

Розклад занять (І семестр)

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Фізичне виховання (спецмедгрупи) – доц. Вольчинський А.Я.

Фізична культура (1 курс) – доц. Вольчинський А.Я.

Фізична культура (2 курс) – доц. Вольчинський А.Я.

Фізична культура (3 курс) – доц. Гаврилюк А.П.

Фізична культура (4 курс) – доц. Гаврилюк А.П.

 

 

 Підвищення спортивної майстерності:

Оздоровча гімнастика (ПСМ) – доц. Вольчинський А.Я.

Міні футбол (ПСМ) – доц. Мазурчук О.Т.

Шахи (ПСМ) – доц. Малімон О.О.

Волейбол (ПСМ) – ст. викладач Жгун К.Ф.

Баскетбол (ПСМ) – ас. Бухвал А.В.

Легка атлетика (ПСМ) – ас. Касарда О.З.

Атлетична гімнастика (атлетична гімнастика) – доц. Навроцький Е. М.

Дата: Червень 21, 2018Час: 09:53:35Онлайн: 0