Головна / Факультети та інститути / Факультет філології та журналістики / Української мови

Української мови

Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 305
+38(0332)248412
Про кафедру 

Кафедру української мови створено у вересні 1970 р.  У різні періоди кафедру очолювали Л. П. Рожило, Г. М. Ращинська, В. І. Голоюх, І. Р. Вихованець, Л. П. Павленко, М. В. Мірченко. Зі структури кафедри 1993 року постала нинішня кафедра історії та культури української мови, а 2007 року – кафедра видавничої справи та редагування і журналістики.


Склад кафедри:

Мірченко Микола Васильович - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри.

Данилюк Ніна Олексіївнадоктор філологічних наук, професор.

Жуйкова Маргарита Василівна - доктор філологічних наук, професор. 

Костусяк Наталія Миколаївнадоктор філологічних наук, професор.

Масицька Тетяна Євгеніївна - доктор філологічних наук, доцент.

Межов Олександр Григоровичдоктор філологічних наук, професор.

Мельник Ірина Анатоліївна - доктор філологічних наук, доцент, професор.

Гандзюк Олександра Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент.

Деркач Лариса Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент.  

Зінчук Руслана Степанівнакандидат філологічних наук, доцент.

Волощук Руслана Миколаївна - старший лаборант.

 

Наукова тематика кафедриГраматичні одиниці й категорії української мови (керівник напрямку – проф. Мірченко М.В.), Мова української народної пісні (керівник напрямку – проф. Данилюк Н.О.). 

Наукова школа професора М.В.Мірченка “Граматичні одиниці й категорії української мови” сформувалася наприкінці ХХ ст. Біля витоків наукової школи стояв член-кореспондент НАН України І.Р.Вихованець. 


Навчальні курси, викладання яких забезпечує кафедра: 

 1. Вступ до мовознавства - проф. Данилюк Н.О., проф. Жуйкова М.В.
 2. Загальне мовознавство - проф. Мірченко М.В., проф. Межов О.Г., проф. Жуйкова М.В.
 3. Історико-типологічні риси української мови - доц. Мельник І.А.
 4. Історія української мови - доц. Громик Ю.В.
 5. Історія українського мовознавства - проф. Костусяк Н.М.
 6. Лексичні і фразеологічні засоби увиразнення в журналістському тексті - проф. Данилюк Н.О.
 7. Лінгвістичний аналіз тексту - проф. Данилюк Н.О.
 8. Лінгвістичні основи документознавства - проф. Данилюк Н.О.
 9. Методика викладання української мови як іноземної - проф. Данилюк Н.О.
 10. Норми правопису в управлінських документах - проф. Данилюк Н.О.
 11. Практикум з українського правопису - проф. Межов О.Г., доц. Зінчук Р.С.
 12. Практикум з української мови - доц. Зінчук Р.С.
 13. Практикум з української мови з елементами редагування - проф. Межов О.Г., проф. Костусяк Н.М.
 14. Синтаксис і семантика тексту як журналістського твору - доц. Масицька Т.Є.
 15. Структура синтаксичних категорій - проф. Мірченко М.В.
 16. Сучасна українська мова: фонетика, фонологія - доц. Мельник І.А.
 17. Сучасна українська мова: лексикологія - проф. Данилюк Н.О.
 18. Сучасна українська мова: морфеміка, словотвір, морфологія - проф. Костусяк Н.М., доц. Гандзюк О.М.
 19. Сучасна українська мова: синтаксис - проф. Мірченко М.В., проф. Межов О.Г., доц. Масицька Т.Є.
 20. Теоретичні основи функційної морфології - проф. Костусяк Н.М.
 21. Теоретичні основи функційного синтаксису - проф. Мірченко М.В.
 22. Типологія мовних помилок у журналістських текстах - проф. Межов О.Г.
 23. Українська мова в ЗМК - доц. Зінчук Р.С.
 24. Українська мова за професійним спрямуванням - доц. Гандзюк О.М., доц. Мельник І.А., доц. Масицька Т.Є.


Програми навчальних дисциплін підготовки доктора філософії (PhD): 

"Загальне мовознавство", навчальна програма

"Загальне мовознавство", робоча програма, денна форма

"Загальне мовознавство", робоча програма, заочна форма

"Історія українського мовознавства", навчальна програма

"Історія українського мовознавства", робоча програма, денна форма

"Історія українського мовознавства", робоча програма, заочна форма

"Академічна риторика", навчальна програма

"Академічна риторика", робоча програма, денна форма

"Академічна риторика", робоча програма, заочна форма

Дата: Травень 27, 2018Час: 04:39:25Онлайн: 0