Головна / Факультети та інститути / Факультет філології та журналістики / Української літератури

Української літератури

Професор, завідувач кафедри української літератури, доктор філологічних наук, доцент

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 308
+38(0332)249048
Про кафедру 

Кафедра української літератури має давню історію і глибокі традиції. Вона створена 1953 р. Першим завідувачем став А.З.Омельковець, випускник аспірантури Львівського університету, який разом зі ще однією талановитою представницею львівської наукової школи, ученицею академіка М.Возняка – Г.І.Мудрик, упродовж багатьох десятиліть визначав зміст і рівень філологічної освіти й науки на Волині.

Саме цим непересічним особистостям випала доля спільно зі своїми молодшими колегами – Д.П.Іващенком, Н.О.Ільченко, В.Ф.Покальчуком запроваджувати в навчальний процес нові зміст, форми, принципи, методологію викладання історії української літератури та літературознавчих дисциплін загалом. 

Досягнення означеного покоління педагогів та науковців - беззаперечний унесок у складну й відповідальну справу підготовки фахових учителів-словесників для  шкіл Волині. Уже з перших кафедральних протоколів видно, наскільки широко і системно було окреслено роботу, зокрема запропоновано створити читальні зали, навчально- методичні кабінети зі шкільними програмами, підручниками, започаткувати роботу у сфері літературного краєзнавства.

Із середини 1950-х рр. викладачі кафедри розгортають масштабну культурно-просвітницьку роботу: численні поїздки зі студентами Шевченковими, Франковими місцями, літературні експедиції волинським краєм, відвідування місцевих та  республіканських музеїв – усе це створювало в тодішньому педагогічному інституті атмосферу інтелектуального і творчого пошуку. За період 1955–1970 рр. склад викладачів змінювався якісно і кількісно, оскільки відбулося злиття кафедр української мови і літератури. Об’єднаною кафедрою завідувала Г.П.Бацман, а з 1957 р. – кандидат філологічних наук А.З.Омельковець. Із вересня 1970 р. кафедра української літератури функціонує як окремий структурний підрозділ. У наступний період нею керували Г.І.Мудрик, М.К.Смоленчук, О.О.Рисак, Д.П.Лящинський, Н.Г.Сташенко, від 2003 року –  І.М.Констанкевич. Із вересня 2016 року виконання обов'язків завідувача кафедри покладено на доктора філологічних наук Г. І. Яструбецьку. 


Склад кафедри: 

Яструбецька Галина Іванівна - доктор філологічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри.

Констанкевич Ірина Мирославівна - доктор філологічних наук, доцент, професор.

Давидюк Віктор Феодосійович - доктор філологічних наук, професор.

Маланій Олена Олександрівна - кандидат філологічних наук, доцент.

Романов Сергій Миколайовичкандидат філологічних наук, доцент.

Семенюк Лариса Степанівнакандидат філологічних наук, доцент.

Сірук Вікторія Григорівнакандидат філологічних наук, доцент.

Сташенко Надія Георгіївнакандидат філологічних наук, доцент.

Сур'як Микола Володимировичкандидат філологічних наук, доцент.

Яблонська Ольга Василівнакандидат філологічних наук, доцент.

Яручик Віктор Павловичкандидат філологічних наук, доцент.

Кузьмич Софія Михайлівна - старший лаборант.


Наукова тематика кафедри:Українська література: традиції і сучасність.

Основні напрями наукових досліджень: Українська  література: традиції і сучасність. Леся Українка та її доба. Леся Українка і сучасність. Літературна Волинь. Етногенетичні кореляти українського фольклору. Українське літературне бароко. Особливості історичної прози ХІХ ст. Наратологічний аналіз художнього тексту. Українська література першої половини ХХ ст. Література української діаспори. Гармонія у художньому світі літератури і живопису. Текстологія. Експресіонізм в українській літературі. Україномовна література в Польщі.

 

Додаткові підрозділи (лабораторії, центри): Науково-дослідний Інститут Лесі Українки, музей Лесі Українки, наукова лабораторія вивчення життя і творчості Лесі Українки імені професора О.О.Рисака.

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 1. Види журналістики – доц. Яручик В.П.
 2. Вступ до фаху – доц. Яручик В.П.
 3. Давня українська література – доц. Семенюк Л.С.
 4. Етнологія та етнопсихологія – проф. Давидюк В.Ф.
 5. Етноментальна модель української літератури  доц. Яблонська О.В.
 6. Журналістська майстерність – доц. Яручик В.П.
 7. Журналістські професії – доц. Яручик В.П.
 8. Історія української літератури 1-ї пол. ХІХ ст.  доц. Яблонська О.В.
 9. Історія української літератури 2-ї пол. ХІХ ст. – доц. Сірук В.Г.
 10. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. доц. Маланій О.О.
 11. Історія української літератури перших десятиріч ХХ ст. – проф. Констанкевич І.М.
 12. Історія української літератури (література Західної України та еміграції) – доц. Сташенко Н.Г.
 13. Історія української літератури 2-ї пол. ХХ ст. – проф. Яструбецька Г.І.
 14. Література волинського краю – проф. Давидюк В.Ф., доц. Семенюк Л.С., доц. Яблонська О.В., 
 15. доц. Сташенко Н.Г.
 16. Методи та прийоми журналістської праці – доц. Яручик В.П.
 17. Методика викладання української літератури - доц. Семенюк Л.С.       
 18. Практикум із фаху – доц. Яручик В.П.
 19. Спецкурс – проф. Давидюк В.Ф.
 20. Стратегія підготовки журналістських матеріалів – доц. Яручик В.П.
 21. Сучасна літературна критика – доц. Сірук В.Г.
 22. Сучасна українська література – доц. Сірук В.Г.
 23. Творчий феномен Лесі Українки – доц. Маланій О.О., доц. Романов С.М., доц. Сурʼяк М.В.
 24. Текстологія – доц. Романов С.М.
 25. Україномовна література в Польщі – доц. Яручик В.П.
 26. Українська література в європейському контексті – проф. Констанкевич І.М.   
 27. Українська мова за професійним спрямуванням – доц. Сурʼяк М.В.
 28. Український фольклор – проф. Давидюк В.Ф.
Дата: Травень 27, 2018Час: 04:40:40Онлайн: 0