Головна / Факультети та інститути / Факультет філології та журналістики / Теорії літератури та зарубіжної літератури

Теорії літератури та зарубіжної літератури

Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 307, 313
+38(0332)248321
Про кафедру 

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства утворена в січні 2000 р. У серпні 2002 р. унаслідок об’єднання факультетів україністики і слов’янської філології відбулася реорганізація кафедри та зміна назви: кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури. Відтоді завідувачем кафедри є д. філол. н., проф. Моклиця М. В. З 2004 по 2009 рр. її очолювала к. філол. н., доц. Соколова В. А.

 

Склад кафедри:

Моклиця Марія Василівна  – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри.

Колошук Надія Георгіївна – доктор філологічних наук, професор.

Головій Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Кицан Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Лавринович Лілія Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Левчук Тереза Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент.

Марченко Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Соколова Вікторія Альбертівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Балабуха Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри. 

Громик Олена Олександрівна - старший лаборант.

 

Наукова діяльність. При кафедрі діє аспірантура й докторантура зі спеціальностей 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.05 – порівняльне літературознавство, випускники якої успішно захищають дисертації (3 2001 по 2015 рік захищено 14 кандидатських дисертацій, 1 докторська).

Кафедра – організатор численних міжнародних конференцій, присвячених актуальним питанням сучасного літературознавства. Зокрема, 2015 року на базі практик табору «Гарт» (оз. Світязь) було проведено міжнародну конференцію «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі новітніх методологій», в роботі якої взяли участь понад 170 науковців, у тому числі понад 30 докторів наук з усіх регіонів України, а також представники Білорусії, Польщі, Росії.

 

Основні напрями наукових досліджень. Наукова тематика кафедри – «Леся Українка і зарубіжні письменники», «Модернізм в українській і зарубіжній літературі». У 2009 / 2010 роках кафедра виконувала держбюджетну тему «Леся Українка і зарубіжні письменники», в межах якої написано докторську дисертацію С. О. Кочерги (захищено в 2011 р.), кандидатську дисертацію О. А. Вісич (захищено у 2012 р.), надруковано монографію і посібник із грифом МОН (автор – С. О. Кочерга), видано монографію М. В. Моклиці, захищено більше десяти магістерських і дипломних робіт, опубліковано десятки статей, збірник наукових праць «Леся Українка і зарубіжні письменники» («Волинь філологічна: текст і контекст», 2009 р.). У листопаді 2015 року відбувся захист кандидатської дисертації Левчук Ю. О. про жанрову систему творчості Лесі Українки, успішно працює над докторською дисертацією за творчістю Лесі Українки С. М. Романов. 

Кафедра видає наукові журнали «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : Філологічні науки. Літературознавство» та «Волинь філологічна: текст і контекст».

Повнотекстові варіанти статей доступні для завантаження в інституційному репозитарії СНУ імені Лесі Українки: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/166 , http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5752

 

Міжнародна співпраця. Кафедра співпрацює з інститутом слов’янської філології Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської і філією Академії Святокшиської м. Пьотркув-Трибунальський (Польща). Результатом співробітництва волинських та польських науковців стало видання спільних збірників наукових праць. Проф. Моклиця М. В. є членом редакційної колегії збірника наукових праць «Studia słowianoznawcze», що видається філією Академії Святокшиської в м. Пьотркув-Трибунальський (Польща). Проф. Н. Г. Колошук – член редакційної колегії Краківського журналу «Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education» (Польща).

 

Викладачі активно розробляють індивідуальні наукові теми:

Моклиця М. В. Теоретичні проблеми літератури модернізму.

Колошук Н. Г. Теорія документалістики. Табірна проза.

Соколова В. А. Античність як дискурс новочасної літератури. Теорія віршування.

Левчук Т. П. Поняття літератури в парадигмі літературознавства.

Лавринович Л. Б. Темпорологічні аспекти художнього твору. Естетика та поетика постмодернізму.

Марченко Т. М. Жанрові та стильові особливості творчості французьких письменників ХІХ–ХХ ст.

Головій О. М. 3. Взаємодія художніх напрямів в літературі ХІХ–ХХ ст. Історія українського літературознавства.

Кицан О. В. Українське віршування ХХ ст.

Балабуха Н. В. Європейська літературна казка ХІХ ст. в контексті художнього методу. Методика викладання літератури.


Кафедра забезпечує викладання таких літературознавчих дисциплін:

 1. Вступ до літературознавства. – доц. Левчук Т. П., доц. Кицан О. В., ст. викл. Балабуха Н. В.
 2. Теорія літератури. – проф. Моклиця М. В., доц. Левчук Т. П., доц. Головій О. М.
 3. Історія українського літературознавства. – доц. Головій О. М.
 4. Теорія віршування. – доц. Кицан О. В.
 5. Літературознавчий аналіз тексту. – проф. Моклиця М. В., доц. Левчук Т. П., доц. Кицан О. В., доц. Головій О. М.
 6. Порівняльне літературознавство. – проф. Колошук Н. Г.
 7. Антична література. – доц. Соколова В. А., доц. Марченко Т. М.
 8. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження. – проф. Моклиця М. В., доц. Лавринович Л. Б., доц. Марченко Т. М.
 9. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ ст. – доц. Лавринович Л. Б., доц. Марченко Т. М.
 10. Історія зарубіжної літератури першої половини ХІХ ст. – доц. Левчук Т. П., доц. Кицан О. В., ст. викл. Балабуха Н. В.
 11. Історія зарубіжної літератури другої половини ХІХ ст. – доц. Соколова В. А., доц. Головій О. М., доц. Марченко Т. М.
 12. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. – доц. Соколова В. А., доц. Головій О. М.
 13. Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст. – проф. Колошук Н. Г., доц. Головій О. М., ст. викл. Балабуха Н. В.
 14. Історія зарубіжної літератури другої половини ХХ ст. – проф. Колошук Н. Г., доц. Лавринович Л. Б.
 15. Антична література як дискурс новочасної літератури. – доц. Соколова В. А.
 16. Література народів Сходу. – ст. викл. Балабуха Н. В.
 17. Інтелектуальна драма кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст. і театр абсурду. – проф. Колошук Н. Г.
 18. Модернізм і постмодернізм у світовій літературі ХХ ст. – доц. Лавринович Л. Б.
 19. Латиноамериканський роман. – доц. Лавринович Л. Б.
 20. Наукова фантастика й антиутопія у світовій літературі ХХ ст. – доц. Лавринович Л. Б.


Програми навчальних дисциплін підготовки доктора філософії (PhD): 

"Теорія літератури", навчальна програма

"Теорія літератури", робоча програма, денна форма

"Теорія літератури", робоча програма, заочна форма

"Порівняльне літературознавство", навчальна програма

"Порівняльне літературознавство", робоча програма, денна форма

"Порівняльне літературознавство", робоча програма, заочна форма

 

Контакти:

Сторінка кафедри в соціальній мережі "Facebook"

Дата: Червень 20, 2018Час: 06:17:57Онлайн: 0