Головна / Факультети та інститути / Факультет філології та журналістики / Соціальних комунікацій

Соціальних комунікацій

Завідувач кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

43021 м. Луцьк, вул. Винниченка, 30-а, каб. 201, 203
Про кафедру 

Кафедра соціальних комунікацій (до 2013 року - кафедра видавничої справи та редагування і журналістики) Інституту філології та журналістики створена в серпні 2009 р. у результаті реорганізації кафедри української мови, видавничої справи та редагування і кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики. 

 

Склад кафедри:
Кравченко Світлана Іванівна - доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри.
Благовірна Наталія Богданівна - кандидат філологічних наук, доцент.
Косюк Оксана Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент.
Кошелюк Олена Василівнакандидат філологічних наук, доцент.
Рожило Марія Андріївнакандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
Теребус Оксана Леонідівнакандидат філологічних наук, доцент.
Хомінський Сергій Йосиповичкандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
Шульська Наталія Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент.
Денисюк Наталія Степанівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач.
Жванія Людмила Вікторівнакандидат філологічних наук, старший викладач.
Самуляк Оксана Володимирівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент.
Нестерчук Оксана Григорівна - кандидат філологічних наук, старший викладач, старший лаборант.

Наукова проблематика: 

Науковці кафедри активно та результативно працюють над актуальними проблемами сучасного журналістикознавства, теорії і практики видавничої справи та редагування, соціальних комунікацій. 

Переконливе свідчення успішного розвитку журналістикознавчих досліджень - наукові заходи, модераторами яких виступають члени кафедри соціальних комунікацій: щорічна всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Журналіст як мішень у сучасному світі», веб-конференція «Українсько-литовський медіаміст» спільно Університетом  Вітовта Великого (м. Каунас, Литва). Кафедра видає науково-практичний журнал «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти мають змогу застосувати теоретичні уміння та вдосконалити практичні навички в інтелектуальному турнірі «Журналісти VS Редактори», в конкурсі на найкращого журналіста Інституту філології та журналістики, фотовиставках, ток-шоу, інтерактивах тощо. 

 

Проекти кафедри та студентів Інституту філології та журналістики:

 • періодичне інформаційно-розважальне видання «Об’єктив студентський» (http://objective-snu.pp.ua/); 
 • телепроект «Студентський канал» (https://vk.com/studentskiy_kanal); 
 • радіопроект ІФтаЖ-Fm (https://vk.com/club52955520); 
 • творчий проект «Літературна кав'ярня» (https://vk.com/club32946767); 
 • проект «Редакторські чаювання з практиком»;
 • навчальний медіацентр (https://plus.google.com/102138103732627402762);
 • майстер-класи, школи, тренінги відомих журналістів, видавців, редакторів, медіаекспертів;
 • зустрічі з відомими людьми.
 
Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:
 1. Авторське право - доц. Теребус О.Л.
 2. Агенційна журналістика - асист. Бузулук О.С.
 3. Видавнича справа за рубежем - доц. Кошелюк О.В. 
 4. Видавничий бізнес - доц. Кошелюк О.В.
 5. Видавничі стандарти - ст. викл. Денисюк Н.С.
 6. Вступ до фаху ("Видавнича справа та редагування") - доц. Благовірна Н.Б.  
 7. Вступ до фаху ("Журналістика") - проф. Кравченко С.І.
 8. Газетно-журнальне виробництво - проф. Шевченко В.Е.
 9. Друкована реклама - доц. Кошелюк О.В.
 10. Економіка ЗМК - ст. викл. Денисюк Н.С.
 11. Жанри фотоматеріалів - Мельник В.С.
 12. Журналістикознавство - доц. Косюк О.М.
 13. Журналістська етика - доц. Теребус О.Л. 
 14. Журналістська майстерність - доц. Яручик В.П.
 15. Журналістське розслідування - доц. Хомінський С.Й. 
 16. Журналістський фах - доц. Хомінський С.Й., Куліш О.В.
 17. Журналістські професії - асист. Бузулук О.С.
 18. Інформаційні технології в медіагалузі - асист. Павленко Ю.С.
 19. Інформаційні технології у видавничій галузі - асист. Павленко Ю.С.
 20. Історія видавничої справи - асист. Деркач Л.М.
 21. Історія української та зарубіжної журналістики - асист. Бузулук О.С.
 22. Історія зарубіжної журналістики - проф. Кравченко С.І.
 23. Історія української журналістики - проф. Кравченко С.І., асист. Деркач Л.М., ст. викл. Жванія Л.В.
 24. Квалілогія видання - доц. Рожило М.А.
 25. Комунікативна логіка - доц. Благовірна Н.Б. 
 26. Комунікаційні технології - ст. викл. Жванія Л.В.
 27. Літературне редагування - доц. Рожило М.А.
 28. Логіка і методи логічного аналізу тексту - доц. Косюк О.М.
 29. Майстер-клас із радіожурналістики - доц. Хомінський С.Й.
 30. Макетування і верстка - доц. Моклиця А.В.
 31. Масова комунікація та інформація - доц. Косюк О.М.
 32. Медіакритика - асист. Деркач Л.М.
 33. Медіакультура - асист. Деркач Л.М.
 34. Медіаправо - доц. Теребус О.Л. 
 35. Медіаправо та журналістська етика - доц. Теребус О.Л.
 36. Менеджмент і маркетинг інформаційного простору - доц. Кошелюк О.В.
 37. Методи і прийоми журналістської праці - доц. Косюк О.М. 
 38. Методика викладання дисциплін за фахом у ВНЗ - проф. Тихомирова Є.Б.
 39. Методологія та організація наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій - доц. Косюк О.М.
 40. Наукова й освітня журналістика в Україні - доц. Рожило М.А. 
 41. Наукові методи в журналістиці - доц. Косюк О.М.
 42. Нормативна база рекламної діяльності - доц. Теребус О.Л. 
 43. Онлайнова журналістика - доц. Хомінський С.Й.
 44. Організація роботи в журналах - доц. Кошелюк О.В. 
 45. Основи видавничої справи та редагування - доц. Благовірна Н.Б.
 46. Основи професіональної комунікації - доц. Рожило М.А.
 47. Паблік рілейшинз - асист. Бузулук О.С.  
 48. Поліграфія - доц. Моклиця А.В.
 49. Правові основи масової комунікації - доц. Теребус О.Л. 
 50. Практикум із фаху ("Видавнича справа та редагування") - доц. Рожило М.А., ст. викл. Шульська Н.М. 
 51. Практикум із фаху ("Журналістика") - доц. Косюк О.М., доц. Яручик В.П., 
 52. Прес-служби та інформаційні агентства - доц. Теребус О.Л. 
 53. Прикладні соціальнокомунікаційні технології - проф. Тихомирова Є.Б. 
 54. Проблематика ЗМІ - доц. Рожило М.А.
 55. Психологія журналістської творчості - доц. Кошелюк О.В. 
 56. Психологія мас - доц. Кошелюк О.В.
 57. Публіцистика - доц. Теребус О.Л.
 58. Радіовиробництво - доц. Хомінський С.Й.
 59. Редакторська майстерність - ст. викл. Шульська Н.М.
 60. Редакторський фах - доц. Рожило М.А., ст. викл. Денисюк Н.С.
 61. Реклама і зв’язки з громадськістю - доц. Теребус О.Л.
 62. Реклама інформаційної  продукції - доц. Кошелюк О.В. 
 63. Соціальні мережі - доц. Кошелюк О.В. 
 64. Спецкурси - ст. викл. Жванія Л.В., асист. Деркач Л.М.
 65. Стратегія підготовки журналістських матеріалів - доц. Хомінський С.Й. 
 66. Текстознавство - ст. викл. Шульська Н.М., ст. викл. Жванія Л.В. 
 67. Телевиробництво - проф. Крупський І.В.
 68. Теорія журналістики - доц. Хомінський С.Й.
 69. Теорія і методика журналістської творчості - ст. викл. Денисюк Н.С.
 70. Теорія і практика видавничої справи та редагування -   доц. Благовірна Н.Б., доц. Кошелюк О. В.
 71. Теорія і практика журналістської творчості - доц. Хомінський С.Й. 
 72. Теорія масової інформації - проф. Кравченко С.І. 
 73. Теорія сприймання та розуміння твору - доц. Кошелюк О.В.
 74. Теорія та історія видавничої справи та редагування - доц. Рожило М.А. 
 75. Теорія та історія журналістики - проф. Кравченко С.І.
 76. Теорія та історія соціальних комунікацій - доц. Кошелюк О.В.
 77. Теорія твору - асист. Деркач Л.М.
 78. Фотожурналістика - доц. Косюк О.М.
 79. Художньо-технічне оформлення видання - доц. Моклиця А.В.

Контакти: 
Дата: Травень 27, 2018Час: 04:39:43Онлайн: 0