Головна / Факультети та інститути / Факультет психології та соціології / Практичної психології та безпеки життєдіяльності

Практичної психології та безпеки життєдіяльності

Завідувач кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності, кандидат психологічних наук, доцент

Мушкевич Мирослава Іванівна
43025, Україна, м. Луцьк, вул. Потапова 9, лабораторний корпус № 2
+38(095)1560684; +38(067)6485311
Про кафедру 

 


Рік заснування: 1999.

Історична довідка: кафедра створена у 1999 році. З 2006 року кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Мушкевич Мирослава Іванівна.

Склад кафедри: 

Мушкевич Мирослава Іванівна – кандидат психологічний наук, доцент, завідувачка кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності

Грицюк Ірина Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент

Дучимінська Тамара Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент

Коширець Віктор Васильович – кандидат психологічних наук, доцент

Магдисюк Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, старший викладач

Мельник Антоній Петрович – кандидат психологічних наук, доцент

Федоренко Раїса Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент

Фенина Оксана Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент

Хворост Христина Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент

Хлівна Олександра Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент

Шкарлатюк Катерина Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент

Старший лаборант кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності – Клюйко Леся Федорівна

Старший лаборант психодіагностичної лабораторії кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності – Рижа Юлія Ігорівна

 

Основні напрямки наукового дослідження

Наукова проблематика кафедри «Гармонізація психологічного і сімейного благополуччя особистості» отримала визнання у психологічному співтоваристві України та за кордоном. Результати науково-дослідницької та практичної консультативної і терапевтичної роботи щорічно відображаються у науково-практичному семінарі «Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні»; Міжнародній науково-практичній конференції «Здоровя, освіта, наука та самореалізація молоді»; Психологічному фестивалі на оз. Світязь, який пердбачає ознайомлення із новітніми психотерапевтичними технологіями.

Члени кафедри активно взаємодіють з центрами та організаціями м. Луцька, з якими укладено угоди про співпрацю: із Волинським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України, Комунальним закладом «Луцька станція швидкої медичної допомоги», Волинським обласним центром соціальних служб дітей, сім’ї та молоді, Волинською обласною психолого-медико-педагогічною консультацією, Управлінням державною пенітенціарною службою у Волинській області. Саме тут студенти різних курсів мають можливість проходити навчальну практику психолога-стажиста, виробничу медико-діагностичну та переддипломну практики.

Здійснюється академічна співпраця із Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, кафедрою педагогіки і психології; Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, кафедрою психотерапії та консультування; Рівненським інститутом Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Рівненським державним гуманітарним університетом.

Важливим напрямком діяльності кафедри є розвиток контактів із закордонними колегами, а саме: «Рязанським державним університетом імені С.О. Єсеніна». Інституту психології, педагогіки і соціальної роботи (Росія, м. Рязань), із університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (УМКС) (Польща, м. Люблін). Брестським державним університетом імені О.С. Пушкіна (Білорусія, м. Брест).

Члени кафедри були задіяні та продовжують брати участь у міжнародних та українських проектах та програмах: «Вдосконалення ВІЛ-сервісу в Україні»; програмі стажування викладачів вищих навчальних закладів імені Фулбрайта; програмі технічної допомоги Європейського союзу ТАСІС, за сприяння Британської Ради в Україні; проекті «Посилення регіональних соціальних служб»; проект “Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги, USAID”, США; «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні»; «Викорінення насильства в сім’ї в Україні шляхом підвищення обізнаності щодо проблеми і проведення корекціної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї»; «Мобільна бригада з профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя»; «Соціально-психологічний супровід підлітків, що звільняються з місць позбавлення волі, на базі Ковельської колонії відбування покарання для неповнолітніх»; «Робота з ВІЛ-інфікованими дітьми та колом їх близького оточення»; «Тренінги-семінари з батьками, що створюють прийомну сім’ю».

На кафедрі діють проблемні групи за такими напрямками: системний підхід до сімейної терапії Мюррея Боуена; психологічний супровід сімей, які мають проблемних дітей; психологічні аспекти довголіття; профілактика депресивних станів у підлітків з соціальною депривацією. Науковий гурток спрямований на ознайомлення студентів із класичними та сучасними підходами до психології та психотерапії сім’ї. Під керівництвом супервізорів студенти мають можливість працювати із сім'ями, які потребують психологічної допомоги.

Із метою оптимізації професійної підготовки медичних психологів при кафедрі створено Психодіагностичну лабораторію, Психологічний консультативний центр, Школу тренерської майстерності, Школу клієнт-центрованої психотерапії, Школу арт-терапії.

Діяльність Психодіагностичної лабораторії передбачає опрацювання, аналіз та інтерпретацію діагностичних даних клієнтів Психологічного консультативного центру як за стандартними, так і проективними методиками; надання викладачам стимульних матеріалів до психодіагностичних методик, що необхідні для проведення практичних та лабораторних завдань; консультування викладачів та студентів щодо процедури проведення та інтерпретації тестів та психодіагностичних методик; надання консультацій студентам з приводу написання ними курсових, дипломних та магістерських робіт; забезпечення студентів денної та заочної форми навчання необхідними матеріалами (тестами, методиками та ін.) до і під час проходження медико-діагностичної практики.

При Психологічному консультативному центрі викладачі надають консультації клієнтам різного віку при сімейних проблемах (проблеми подружніх стосунків; труднощі взаємовідносин дітей та батьків; проблеми взаємовідносин з прабатьками; подружні зради; подолання гармонійних відносин у сім’ї; консультування наречених та батьків наречених; проблеми входження в нову сім’ю; труднощі спілкування з особами протилежної статі; навчання регулюванню власних негативних емоцій; психологічна підготовка до вагітності та появи дитини; психологічний супровід вагітних жінок та подолання проявів післяпологової депресії); при проблемах психічного розвитку дитини (діагностика психічного розвитку дитини та готовності до шкільного навчання; діагностика труднощів при навчанні дитини; корекція взаємовідносин з однолітками; корекція конфліктів у шкільному колективі; корекція порушень взаємовідносин з батьками; допомога дітям після психічних травм; відновлення психічного стану дитини після лікування та перенесених захворювань;допомога дітям у стресових ситуаціях; корекція дитячих ревнощів та страхів; корекція дитячої агресивності); при особистісних проблемах (корекція заниженої самооцінки; подолання посттравматичних стресових розладів; корекція депресивних емоційних станів; корекція нав’язнивих станів; подолання психосоматичних розладів; корекція тривожних станів та страхів). Робота Психологічного консультативного центру передбачає супервізію студентів з приводу консультування та терапії клієнтів. Консультанти та терапевти використовують різноманітні класичні та сучасні методи психологічного впливу: системний підхід до сімейної терапії, клієнт-центровану терапію, тілесно-орієнтовані техніки, арт-терапію, казкотерапію, ігротерапію, тренінгові заняття, рольові ігри.

До Психологічного консультативного центру можуть звернутися всі бажаючі за телефоном 24-90-01.

В рамках Психологічного консультативного центру відбувається робота Школу тренерської майстерності, метою якої є поглиблення знань з теорії методології психотренінгу; розширення спектру тренінгових технологій технологій і психологічних практик; рефлексія досвіду учасника тренінгової  групи, тренера-керівника групи, організатора тренінгової групи; збагачення методичного портфелю сучасними психологічними інструментами; сертифікація набутих знань та вмінь тренерської діяльності.

Робота Школи клієнт-центрованої психотерапії спрямована на розповсюдження інформації щодо сучасних професійних та етичних стандартів в сфері навчання психотерапії та психотерапевтичної діяльності, підвищення психологічної культури суспільства; сприяння розвитку особистості психотерапевта або консультанта з позиції людино-центрованого підходу; надання сертифікації в сфері психотерапії на рівні вимог Європейської Асоціації психотерапії; проведення теоретичних семінарів, супервізій та інтервізій для психотерапевтів, що отримали або отримають ертифікацію в галузі клієнт-центрованого підходу; сприяння розвитку мета-навиків у фахівців, що працюють в системі психотерапевтичної допомоги, за напрямком клієнт-центрованого підходу; створення та підтримку відповідного професійного середовища, що сприяє більш ефективній організації психотерапевтичної допомоги населенню та підвищенню якості психотерапевтичних послуг.

Основними завданнями Школи арт-терапії є ознайомлення із методологічними та теоретичними основами методів арт-терапії; впровадження основних форм арт-терапії в процесі групової роботи; оволодіння системними принципами діагностики та корекції засобами арт-терапії; формування досвіду застосування арт-терапевтичних матеріалів в консультативному та корекційному процесі психологічної допомоги;оволодіння навичками  аналізу арт-продуктів клієнта; формування власного кейсу арт-методів та арт-технологій для роботи із дітьми та дорослими; інтерактивна робота в рамках арт-методу із основними психологічними проблемами клієнта; формування навичок роботи із клієнтами різних вікових категорій; розкриття особливостей застосування інтермодального підходу до арт-терапії.


Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

 Монографії:

<!--[1. Гендерний портрет Волинської області / За заг. ред. О. Ярош, С. Баранової, М. Мушкевич, М. Філіпович. – Луцьк: ТзОВ “Євро сервіс”, 2007. – С. 62-82.

<!--[2. Психологічний аналіз гендерних характеристик подружжів Волинської області. Гендерний аналіз Волинської області : Колективна монографія / За заг. ред. О. Б. Ярош. – Луцьк : ПВД “Твердиня”, 2006. - С. 50-66.

<!--[3. Психологія молодої сім’ї та сімейна криза / Федоренко Р. П. Монографія . – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 195 с.

4. Психологія мотиваційної сфери молодших школярів із порушенням слуху: монографія / С. Є. Чагарна – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 204 с.

5. Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям : колективна монографія / М. Мушкевич, Р. Федоренко, А. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 260 с.

6. Грицюк І. М. Соціальні орієнтації майбутніх фахівців соціономічних професій / І. М. Грицюк // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 294-318.

7. Грицюк І. М. Соціальні орієнтації фахівців соціономічних професій: теорія, практика, методи вивчення : монографія / Ірина Михайлівна Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с.

8. Коширець В. В. Психологічні особливості формування особистісного простору студентської молоді / В. В. Коширець // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 469-492.

9. Малімон Л. Я. Психологія особистісної безпорадності студентів [Текст] : монографія / Л. Я. Малімон, Т. І. Дучимінська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 192 с.

10. Фенина О. Я. Рефлексивно-поведінкові особливості становлення професійного самоменеджменту особистості / О. Я. Фенина // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 350-367.

11. Шишкина К. Ю. Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики : монография /Л. В. Засекина, С. В. Засекин, К. Ю. Шишкина [и др.] ; под ред. д-ра психол.наук, проф. Л. В. Засекиной. – Луцк : Вэжа-Друк, 2014. – 292 с.

12. Шишкіна Х. Ю. Психологічні  засади інформаційної позиції особистості: монографія / Христина Юріївна Шишкіна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 194 с.

13. Шишкіна Х. Ю. Концептуальні засади інформаційної безпеки особистості крізь призму інформаційної позиції / Х. Ю. Хворост // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 165-179.

14. Шкарлатюк К. І. Особливості формування професійних прогнозів майбутніх менеджерів / К. І. Шкарлатюк // Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін.] ; за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 252-271.

 Навчально-методичні посібники (за останні 5 років):

1. Основи психотерапії : навч. посібник / М. І. Мушкевич, С. Є. Чагарна ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 420 с. (210 с.).

2. Психологія суїциду [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 260 с. – (Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки). (Гриф МОН України, лист № 1/11-5626 від 05.07.2011 р.).

3. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини : навч. посіб. / Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. ; за ред. І. Я. Коцана. - Луцьк: Волинський національний ун-т імені Лесі Українки, 2011. – 352 с. (Гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-2710 від 16.12.2008) (117 с.).

4. Ложкин Г. В. Психология здоровья человека : учебное пособие / Г.В. Ложкин, М. И. Мушкевич, Ю. А. Бохонкова ; под ред. проф. Г. В. Ложкина. - Луганск : Изд-во «Ноулидж», 2012. – 287 с. (Гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-2710 від 16.12.2008) (95 с.).

5. Федоренко Р.П. Психологічна практика в клініці : [навчально-методичний посібник для студентів внз] / Р.П.Федоренко, К.І.Шкарлатюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 230 с. – (Посібники та підручники СНУ ім. Лесі Українки). (115 с.).

6. Федоренко Р.П. Психологія сім’ї [Текст] : навч. посіб. / Раїса Петрівна Федоренко.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 364 с.

7. Федоренко Р.П. Психологічний практикум з консультування: зміст, прийоми, технології [навчальний посібник для студентів внз] / Р.П.Федоренко, К.І.Шкарлатюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 200 с. – (Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки) (100 с.) (Гриф МОН України, лист № 1/11-12040 від 20.07.2012 р.).

8. Фенина О. Я. Тайм-менеджмент: організація власного часу / О. Я. Фенина, З. Ю. Крижановська // Теорія та практика психологічного тренінгу : навчально-методичний посібник / [за ред. д. психол. н., проф. Л. В. Засєкіної]. – Луцьк : СПД Гадяч Ж. В., друкарня «Волиньполіграф», 2014. – С. 85-98.

Основні навчальні рекомендації, програми (за останні 3 роки):

1. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації до курсу «Безпека життєдіяльності» / І. М. Грицюк, С.Є Чагарна, Х.Ю. Шишкіна, К.І. Шкарлатюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 88 с.

2. Грицюк І. М. Психофізіологія : методичні матеріали для студентів спеціальності «Психологія» / Грицюк І. М. ; кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 64 с.

3. Коширець В.В. Основи психоконсультування та психокорекції: методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу для студентів навчання напряму підготовки «Соціальна робота» Луцьк, ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2013. – 164 с.

4. Коширець В.В. Цивільний захист: методичні рекомендації до курсу «Цивільний захист» / В. В. Коширець, Х. Ю. Шишкіна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 34с.

5. Федоренко Р. П. Методичні рекомендації до проходження навчальної, виробничої та переддипломної науково-дослідної практик у клініці : [методичні рекомендації] / Р. П.Федоренко, К. І. Шкарлатюк. –  Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 92 с.

6. Шишкіна Х. Ю. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з курсу «Соціальна психологія» / Т. В. Федотова, Х. Ю. Шишкіна. – Луцьк: РВВ «Вежа» СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 60с.

7. Шишкіна Х. Ю. Соціальна психологія : методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт / Т. В. Федотова, Х. Ю. Шишкіна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 40 с.

8. Шишкіна Х. Ю. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації до курсу «Безпека життєдіяльності» / І. М. Грицюк, Л. І.Ращинська, Х. Ю. Шишкіна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 76 с.

9. Шишкіна Х. Ю. Цивільна оборона : методичні рекомендації до курсу «Цивільна оборона» / Х. Ю. Шишкіна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 24 с.

 

 

 

 

 

<!--.      Контакти:

е-mail: max_um@rambler.ru; mira_mush@yahoo.com

Дата: Квітень 23, 2018Час: 10:09:49Онлайн: 0