Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи / Педагогіки

Педагогіки

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Смолюк Іван Олександрович
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 30, кабінет № 98, 98-а
+38(0332)724233
Про кафедру 

До 2013 року кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти та кафедра педагогіки існували як самостійні підрозділи університету.

Свої витоки кафедра педагогіки бере з часу заснування Луцького учительського інституту і на момент утворення об’єднувала викладачів педагогіки і психології. У повоєнний час, після відновлення роботи інституту, кафедру очолювали Ю. С. Ніколко та О. С. Татенко. У 1952 році, під час  реорганізації учительського інституту в педагогічний, завідувачем кафедри був обраний доцент М. С. Дмитрієв.

У 1979 р. наказом міністра освіти України кафедра була розділена на дві: кафедру педагогіки і кафедру психології. Тривалий час працювали на кафедрі: С. В. Ліпнер, О. Ф. Кочкіна, В. О. Нечипорук, О. М. Шпортенко, В. В. Струбицький, А.С. Нісімчук, Г. В. Балахнічова, Г. І. Кримська, В. М. Коваленко, К.О. Нісімчук.

З 1993 р. кафедра педагогіки функціонувала як підрозділ Волинського державного університету імені Лесі Українки (тепер педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), яка забезпечує навчально-виховну роботу зі студентами усіх спеціальностей,  факультетів та інститутів. Тривалий час очолював її доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Нісімчук А.С.

У квітні 2009 року кафедра педагогіки була перейменована у кафедру педагогіки вищої школи

Історія кафедри педагогіки і методики початкового навчання починається з часу заснування  факультету підготовки вчителів початкових класів у Луцькому педагогічному інституті - з 1959 року.  У той час кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Мудрик А.К., потім - кандидат психологічних наук, доцент Шкоруп М.М.

До 1988 року кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Олефіренко Л.І. Діяльність кафедри була спрямована на підготовку майбутніх  учителів початкової школи. На початку 90-х років кафедру, якою на той час завідував кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В., було поділено на два структурних підрозділи – кафедру педагогіки і методики початкового навчання (згодом назву було змінено на "Кафедру педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання"), яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Семенюк М.П., і кафедру природничо-математичних дисциплін початкового навчання, завідування якої продовжив кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В.  У 1995 році кафедра педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання, що налічувала 49 членів, у свою чергу, була поділена на кафедри дошкільної педагогіки і теорії та методики початкового навчання. У 1997 році кафедра дошкільної педагогіки отримала статус випускової, який забезпечував право на підготовку та випуск фахівців за спеціальністю "Дошкільне виховання" з додатковою спеціалізацією "Іноземна (англійська) мова". Крім того, викладачі кафедри здійснювали викладання навчальних дисциплін педагогічного циклу на інших спеціальностях педагогічного факультету. З вересня 2000 року до серпня 2003 року кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук, доцент Лагутіна Т.М., з вересня 2003 по серпень 2007 року – кандидат педагогічних наук, доцент Сергеєва В.Ф. Кафедрою теорії та методики початкового навчання з 2004 по 2007 р. керувала к.п.н., доцент (нині  доктор педагогічних наук, професор) Пріма Р.М.

З початку 2007-2008 навчального року було реорганізовано кафедри дошкільної педагогіки та теорії і методики початкової освіти у кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти, яку очолив доктор педагогічних наук, професор Смолюк І.О.

У 2013 році унаслідок об’єднання кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти і кафедри педагогіки вищої школи новостворена кафедра педагогіки отримала статус, який значно розширив коло та зміст її діяльності. Завідувачем кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора Смолюка І.О.

          Основні напрямки наукового дослідження

          Колектив кафедри працює над загальною темою наукового дослідження "Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті європейської інтеграції".

          Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Викладачами кафедри, під керівництвом професора Смолюка І.О., було видано "Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки" (в двох томах);

Навчальний посібник "Основи профорієнтаційної роботи" (автори: Ю.Г.Барабаш, Р.О.Позінкевич);

Навчально-методичний посібник "Освітній менеджмент" (автори: Пріма Р.М, Барабаш Ю.Г.);

Навчальний посібник "Основи дошкільної корекційної педагогіки" (автори: Кузава І.Б., Сергеєва В.Ф.);

Навчально-методичне видання "Педагогіка (загальні основи педагогіки, теорія виховання)", "Історія педагогіки" (автор: Заремба Л.В.);

Навчально-методичне видання "Словник педагогічних термінів" (автор: Мельник І.М.); 

Навчально-методичне видання "Технологія інтерактивного навчання" (автор: Антонюк В.З.);

Методичні розробки "Народнопедагогічні основи виховання у спадщині В.О. Сухомлинського" (автор: Корміна Л.І.);

         Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

    Нині кафедра педагогіки забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю “Дошкільна освіта” за трирівневою системою підготовки фахівців „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр” (6.01010101, 7.01010101, 8.01010101), які надалі можуть займати посади вихователів дошкільних закладів різних типів,  організаторів дошкільної освіти, вихователів спеціальних дошкільних закладів (груп) згідно підготовки за спеціалізацією „Корекційна освіта (логопедія)”,  учителів англійської мови у ДНЗ (спеціалізація "Іноземна (англійська) мова");  інструкторів з фізичного виховання у ДНЗ, методистів, завідувачів дошкільних навчальних закладів, викладачів педагогічних дисциплін у ВНЗ І-ІV рівня, а також за спеціальністю "Початкова освіта” за трирівневою системою підготовки фахівців „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр” (6.01010101, 7.01010201, 8.01010201), що  можуть обіймати посади вчителів початкових класів різних категорій, вчителів англійської мови (спеціалізація "Іноземна (англійська) мова") початкової школи; вчителів-методистів, організаторів виховної роботи (спеціалізація "Виховна робота"), завучів початкових класів, директорів загальноосвітніх шкіл І ступеня, викладачів педагогіки у ВНЗ І-ІV рівня акредитації. ).

Склад кафедри

1.Смолюк Іван Олександрович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор;

2.Пріма Раїса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор;

3.Кузава Ірина Борисівна – доктор педагогічних наук,професор;

4.Томашевська Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор;

5.Антонюк Володимир Зіновійович – кандидат педагогічних наук, доцент;

6.Гац Георгій Опанасович – кандидат педагогічних наук, доцент;

7.Гончарук Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

8.Заремба Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

9.Корміна Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

10.Мельник Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

11.Позінкевич Ростислав Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент;

12.Радченко Марина Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

13.Семенова Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

14.Семенов Олександр Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент;

15.Сергеєва Валентина Федорівна – кандидат  педагогічних наук, доцент;

16.Стасюк Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

17.Алендарь Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

18.Десятник Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

19.Дурманенко Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

20.Брушневська Ірина Миколаївна  – старший викладач;

21.Смолюк Світлана Володимирівна  – старший викладач;

22.Богдан Інеса Олексіївна – старший лаборант.

 

Контакти: адреса, телефон, електронна адреса

е-mail: Kafedra.Pedagog@eenu.edu.ua

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 30, кабінет № 406, 405

 

+38(0332)724233

Дата: Жовтень 20, 2017Час: 12:56:08Онлайн: 0