Головна / Факультети та інститути / Хімічний факультет / Органічної та біоорганічної хімії

Органічної та біоорганічної хімії

Завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент

Сливка Наталія Юріївна
43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9
+38(0332)249907
Про кафедру 

Рік заснування кафедри: 2001

Історична довідка 

При створенні хімічного факультету Волинського держуніверситету у вересні 1993 року було організовано кафедру органічної та аналітичної хімії. Завідувачем кафедри призначено доцента Змій Ольгу Федорівну. З квітня 1994 року на посаду завідувача кафедри запрошено доцента Проца Дмитра Івановича з Львівського держуніверситету імені Івана Франка. Кафедра органічної та аналітичної хімії проіснувала до 2001 року, коли на її базі було утворено кафедру органічної та біологічної хімії, завідувачем якої став Проц Д. І. У березні 2009 року кафедру очолила кандидат хімічних наук Сливка Наталія Юріївна. В червні 2010 року проведено реорганізацію хімічних кафедр факультету, на основі кафедри органічної та біологічної хімії створено кафедру органічної та біоорганічної хімії, а завідувачем новоствореної кафедри обрано Сливку Н. Ю.

За весь період на кафедрі працювали такі викладачі:

Демчук Володимир Васильович (з вересня 1993 року), Сомов Віктор Миколайович (1993–2001), Олексеюк Світлана Теодорівна (1993–2001), Проц Дмитро Іванович, кандидат хімічних наук, доцент (з квітня 1994 року), Марушко Лариса Петрівна (з вересня 1994 року), Федорчук Валентина Іванівна (1994–1995), Супрунович Сергій Васильович (1998–2001, з червня 2010 року), Зима Світлана Володимирівна (1999–2001), Кадикало Елла Максимівна (з вересня 1999 року), Кормош Жолт Олександрович (січень – квітень 2001 року), Сливка Наталя Юріївна (з вересня 2004 року), Осип Юрій Леонідович (з листопада 2005 року), Кучерепа Надія Василівна, (2010–2013).

 

Склад кафедри

Науково-педагогічні працівники:

 1. Сливка Наталія Юріївна – кандидат хімічних наук, доцент;
 2. Марушко Лариса Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент;
 3. Осип Юрій Леонідович – кандидат хімічних наук, доцент;
 4. Супрунович Сергій Васильович – кандидат хімічних наук, доцент;
 5. Кадикало Елла Максимівна – кандидат хімічних наук, старший викладач.

 

Основні напрямки наукового дослідження

-     синтез нових гетероциклічних сполук методами електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації;

-     синтез складних оксидів та халькогенідів з органічних речовин і дослідження їх властивостей;

-     виділення біологічно-активних сполук з рослинної сировини та встановлення їх будови.

 

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

 1. Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум. // Навчальний посібник. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 254 с. Гриф МОН України, лист № 1/11-11923 від 23.12.2010 р.
 2. Супрунович С.В., Кормош Ж.О. Наукова інформація з хімії, її пошук та обробка. // Навчальний посібник. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – 280 с. Гриф МОН України, лист № 1/11-632 від 25.01.11р.
 3. Сливка Н.Ю. Синтез похідних 5-діалкіламінометилтіазоло[3,2-b]піримідинів та піримідо[3,2-b] тіазинів / Геваза Ю.І., Станінець В.І. // Вісник Ужгородського національного університету. Серія хімія. – Ужгород. –2009. № 22. – С. 191-195.
 4. Пат. (11) 50108, А61К 31/035. Спосіб одержання сульфону 2-алілтіобензімідазолу / Сливка Н.Ю., Геваза Ю.І. (Україна) - № u 2009 12457; Заявл. 02.12.2009; Опубл. 25.05.2010; Бюл. №10, 2010 р.
 5. Геваза Ю.І. Одержання конденсованих похідних 1,1-діоксо[2,3-b]імідазолу та їх циклізація / Сливка Н.Ю., Ткачук В.М. // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія хімічні науки. - Луцьк. –2010. № 16. – С. 72-76.
 6. Сливка Н.Ю. Галогеноциклізація алілтіосечовин, одержаних на основі 2-метил-(2'-алкенілтіо)-4,6-діамінопіримідинів / Геваза Ю.І., Станінець В.І., Корольчук С.І. // Укр. хім. журн. – 2010. – Т. 76, № 8. – С. 102-107.
 7. Сливка Н.Ю. Органічна хімія: методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів спеціальності 6.070.301- “Екологія та охорона навколишнього середовища” // Луцьк: ПП Іванюк В.П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн №31 від 04.02.2004р. – 2010. – 67 с.
 8. Патент на корисну модель № 63027 Україна, МПК (2011.01) А61К 31/00. Спосіб одержання сульфону 2-алілтіоімідазолу // Сливка Н.Ю., Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 28.02.2011; опублікований 26.09.2011; Бюл. № 18, 2011 р.
 9. Патент на корисну модель № 63530 Україна, МПК С07D 277/52. Спосіб одержання сульфону алкенілзаміщеного тіобензімідазолу // Сливка Н.Ю., Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 24.03.2011; опублікований 10.10.2011; Бюл. № 19, 2011 р.
 10. L.P. Marushko, L.V. Piskach, O.V. Parasyuk, I.D. Olekseyuk, S.V. Volkov, V.I. Pekhnyo. The reciprocal system Cu2GeS3 + 3CdSeDCu2GeSe3 + 3CdS// Journal of Alloys and Compounds – 2009. – Vol. 473 – P. 94–99.
 11. L.P. Marushko, L.V. Piskach, O.V. Parasyuk, I.A. Ivashchenko, I.D. Olekseyuk. Quasi-ternary system Cu2GeS3–Cu2SnS3–CdS// Journal of Alloys and Compounds – 2009. – Vol. 484 – P. 147–153.
 12. Pfitzner A., Ivashchenko I., Marushko L. Investigation the interactions between quaternary tetrahedral compounds and boundaries of the stability of their structures // 12th European Conference on Solid State Chemistry.September 20–23, 2009. Book of abstracts. – M?nster.Germany – 2009. – P. 328.
 13. L.P. Marushko, L.V. Piskach, Y.E. Romanyuk, O.V. Parasyuk, I.D. Olekseyuk, S.V. Volkov, V.I. Pekhnyo. Quasi-ternary system CuGaS2–CuInS2–2CdS// Journal of Alloys and Compounds –2010 – Vol. 492 – P. 184–189.
 14. L.P. Marushko, Y.E. Romanyuk, L.V. Piskach, O.V. Parasyuk, I.D. Olekseyuk, S.V. Volkov, V.I. Pekhnyo. The CuGaSe2–CuInSe2–2CdSe system and crystal growth of the γ-solid solutions// Journal of Alloys and Compounds – 2010 – Vol. 505 – P. 101–107.
 15. L.P. Marushko, Y.E. Romanyuk, L.V. Piskach, O.V. Parasyuk, I.D. Olekseyuk, S.V. Volkov, V.I. Pekhnyo. The reciprocal system CuGaS2+CuInSe2DCuGaSe2+CuInS2 // Chemistry of Metals and Alloys – 2010 – Vol. 3 – P. 18–23.
 16. O.V. Parasyuk, V.V. Atuchin, Y.E. Romanyuk, L.P. Marushko, L.V. Piskach, I.D. Olekseyuk, S.V. Volkov, V.I. Pekhnyo. The CuGaSe2–CuInSe2–2CdS system and single crystal growth of the γ-phase// Journal of Crystal Growth – 2011 – Vol. 318 – P. 332–336.Геваза Ю.І. Одержання конденсованих сполук на основі 4,5-дифеніл-2-тіоімідазолу / Сливка Н.Ю., Хартонюк Т.В. // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія хімічні науки. - Луцьк. –2011. № 14. – С. 78-82.
 17. Патент на корисну модель № 72090 Україна, МПК С07С 315/00. Спосіб одержання циклічного сульфону алкенілзаміщеного тіобензімідазолу // Сливка Н.Ю., Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 29.12.2011; опублікований 10.08.2012; Бюл. № 15, 2012 р.
 18. Патент на корисну модель № 72091 Україна, МПК С07D 239/38. Спосіб одержання 2-алілтіо-4-метилпіримідин-6(1Н)-ону // Сливка Н.Ю., Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 29.12.2011; опублікований 10.08.2012; Бюл. № 15, 2012 р.
 19. Патент на корисну модель № 73525 Україна, МПК С07С 303/30. Спосіб одержання сульфону 2-цинамілтіобензімідазолу // Сливка Н.Ю., Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 22.03.2012; опублікований 25.09.2012; Бюл. № 18, 2012 р.
 20. Сливка Н.Ю. Органічна хімія: метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочн. форми навчання. – 2-ге вид., випр. та доп. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2012.– 23 с.
 21. Сливка Н.Ю. Завдання для підготовки до контрольних опитувань: метод. вказівки до вивчення курсу для студ. напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочн. форми навчання. – 2-ге вид., випр. та доп. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2012.– 28 с.
 22. Сливка Н.Ю. Одержання алілтіосечовин на основі 2-алкеніл-4,6-діамінопіримі-динів та їх галогеноциклізація / Геваза Ю.І., Станінець В.І. // Збірн. наук. праць ХХІІ Української конференції з органічної хімії. – Ужгород. – 2010. – С. 245.
 23. Сливка Н.Ю. Галогеноциклізація алілтіосечовин, одержаних на основі 2-метилтіо-4,6- діамінопіримідинів / Геваза Ю.І., Станінець В.І. // Збірн. наук. праць ХХІІ Української конференції з органічної хімії. – Ужгород. – 2010. – С. 246.
 24. Пат. 63598 Україна, МПК С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів CdTe та γ-твердих розчинів на його основі, що утворюються у взаємній системі Cu,Cd,In||Se,Te / Парасюк О. В., Лавринюк З. В., Романюк Я. Є., Юрченко О. М., Марушко Л. П., заявник і патентовласник Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – № u2011 03873 ; заявл. 31.03.2011 : опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.
 25. Хімія: Метод. вказівки до вивчення курсу для студ. біол. ф-ту (напрям підготовки: 6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство”. Ч. I/ І. А. Іващенко, Л. В. Піскач, Л. П. Марушко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2011. – 66 с.
 26. Виділення та ідентифікація природних фізіологічно активних речовин: Метод. вказівки до лабораторного практикуму для студ. спец. 8.070301 – “Хімія”/ Л. П. Марушко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2011. – 28 с.
 27. Органічна хімія: метод. вказівки до лабораторного практикуму дл студ. спец. “Хімія”. Частина II / Д. І. Проц, Е. М. Кадикало, Л. П. Марушко, М. А. Драгонюк. – Луцьк: ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2011.– 72 с.
 28. Марушко Л. П. Фазові рівноваги у системі Cu2CdGeS4–Ag2CdGeS4 при 820 К. // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки – 2012. – № 17.
 29. Марушко Л. П. Жирнокислотний аналіз олії, виділеної з насіння розторопші плямистої (Silybum marianum L.), що культивується на Волині / Кадикало Е.М., Осип Ю.Л., Петрук І.В. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки. – 2008.–№ 16.– С.65–68.
 30. Станкевич Ю. В. Використання іонселективних електродів на основі іонних асоціатів для потенціометричного визначення атропіну / Кормош Ж. О., Осип Ю. Л., Зубеня Н. В. // Криміналістичний вісник, 2011, № 1 (15), с. 127-132.
 31. Осип Ю. Л. Хімія ліпідів. Методичні вказівки до вивчення курсу. / Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 45 с.
 32. Осип Ю. Л., Кадикало Е.М., Марушко Л. П. Хімія біоорганічна. Методичні вказівки до вивчення курсу. / Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 60 с.
 33. Демчук В. В. Рівень оцінки студентською молоддю екологічних особливостей водокористування / Крюков В. Л., Сологор К. А., Країло Я. І. // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія біологічні науки. - Луцьк. –2011. № 9, с. 54-57.
 34. Кадикало Е. М., Марушко Л. П. Хімія органічна. Збірник вправ та завдань: метод. вказівки для студ. спец. “Біологія” заоч. форми навчання. – Луцк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2012. – 22 с.

 

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

Хімія (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр)

Перелік навчальних курсів, що читаються на кафедрі органічної та біоорганічної хімії

Органічна хімія;

Хімія гетероциклічних сполук;

Харчова хімія;

Цивільний захист та охорона праці в галузі;

Колоїдна хімія та хімія ВМС об’єктів довкілля;

Органічна хімія навколишнього середовища;

Прикладні комп’ютерні програми;

Органічна хімія природніх сполук;

Хімія біоорганічна;

Хемометрика;

Біоорганічна хімія;

Наноматеріали та нанотехнології;

Основи хімії природніх сполук;

Біологічно-активні органічні сполуки;

Методика викладання у вищій школі;

Органічний синтез;

Розв’язування ускладнених задач з органічної хімії;

Хімія ліпідів;

Нанохімія;

Новітні методи органічного синтезу;

Біохімія;

Біологічна хімія;

Стереохімія;

Аналіз та ідентифікація органічних сполук;

Теоретичні основи органічної хімії;

Хімія барвників;

Хімія високомолекулярних сполук;

Гетероциклічні сполуки;

Сучасні органічні матеріали;

Екологічна біохімія з основами мікробіології;

 

Виділення та ідентифікація природних ФАР;

 

Контакти: адреса, телефон, електронна адреса

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 8-й поверх),

(0332)249907,

Slivka.Natalia@eenu.edu.ua

Дата: Квітень 24, 2018Час: 02:24:45Онлайн: 0