Головна / Факультети та інститути / Факультет культури і мистецтв / Історії, теорії мистецтв та виконавства

Історії, теорії мистецтв та виконавства


Завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

43000, м. Луцьк, вул. Ковельська,15
+38(0332)722499
Про кафедру 


Кафедру очолює: Ігнатова Лариса Петрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент.

 

Рік заснування кафедри: 1992 р.

 

Історична довідка: Кафедра історії, теорії мистецтв та виконавства веде свою історію від методичної комісії з музики і співів, яка була відкрита у 1977 році на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання факультету підготовки вчителів початкових класів у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки. Для покращення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Початкове навчання і музика», яка розпочалася у 1983 році, методичну комісію з музики і співів 1985-го року було реорганізовано у кафедру музики. У 1992 році названа кафедра була розділена на кафедри навчання гри на музичних інструментах та музично-теоретичних дисциплін, останню з яких, що є безпосередньою попередницею сучасної кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, очолив Никитюк Степан Никифорович – кандидат педагогічних наук, доцент. З 1997 р. кафедру очолив Дем’янчук Олександр Никанорович – доктор педагогічних наук, професор. При кафедрі було відкрито аспірантуру (1997), засновано академічний хор (кер. О. Дем’янчук), ансамбль пісні  і танцю «Розмай» (кер. Л. Кужелюк, Л. Пасаман, А. Головань) та інші колективи. На кафедрі працювали відомі виконавці – заслужений артист України, доцент Карпось Володимир Антонович, Жирнова Лідія Олександрівна та ін. У 2007 році кафедру очолювала кандидат мистецтвознавства, доцент Драганчук Вікторія Миколаївна, у 2007–2008 рр. – кандидат мистецтвознавства, доцент Шиманський Петро Йосипович. У 2008 році кафедру, яка отримала сучасну назву, очолив народний артист України Чепелюк Василь Адамович, з січня 2017 року кандидат мистецтвознавства, доцент Коменда Ольга ІванівнаЗ вересня 2017 р. кафедру очолює  Ігнатова Лариса Петрівна – кандидат мистецтвознавства, доцент. До науково-педагогічного складу тривалий час входили доктор мистецтвознавства, професор Єфіменко Аделіна Геліївна, заслужений діяч мистецтв України Стадник Олександр Олександрович та ін., запрошувався заслужений діяч мистецтв України, професор, лауреат Національної премії імені Т. Шевченка Камінський Віктор Євстахійович та інші вчені. Сьогодні у складі кафедри зі штатних працівників університету – 3 професори (2 доктори), 5 кандидатів наук (3 доценти); народний артист України, доцент; 1 заслуженй артист України.

 

Склад кафедри – штатні і запрошені вчені, педагогічні, творчі працівники:

 

Піаністи-концертмейстери та лаборанти:

Бєлякова С. Л., Дуда С. Л., Дичко О. С., Пом'яновська Н.В., Родзь А. А., Сметаніна М. Р., Цейко Н. О., Жеребцова О. М., Дудік С. М., Збирун Н. А.


Наукова тематика кафедри:

«Українська музична культура в європейському контексті: теорія, історія, психологія».

 

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Український національний Еґо-концепт у літературно-музичному дискурсі (кандидат мистецтвознавства, доц. Драганчук В. М.);
  • Типологія універсальної творчої особистості (кандидат мистецтвознавства, доц. Коменда О. І.);
  • Експлікація духовності в музичній культурі (кандидат мистецтвознавства, доц. Ігнатова Л. П.);
  • Камерність як феномен українського хорового виконавства (кандидат мистецтвознавства, 

ст. викладач Марач О.М.); 

  • Музична педагогіка в Україні: становлення та розвиток  (кандидат педагогічних наук, доц. Панасюк С. Л.).

 

Напрями підготовки / спеціальність фахівців, яких готує кафедра:
Напрям 6.020204, 8.02020401 «Музичне мистецтво» (освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»).

Для вступникі з 2016 р.

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» (освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»).

 

Контакти: 

43000 м. Луцьк, вул. Ковельська, 15 (навчальний корпус F), телефон (0332) 72-24-99

Дата: Червень 21, 2018Час: 10:55:40Онлайн: 0