Головна / Факультети та інститути / Факультет філології та журналістики / Історії та культури української мови

Історії та культури української мови

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор

43021 м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 304, 312
+38(0332)248367
Про кафедру 

Кафедра історії та культури української мови створена 1993 року внаслідок реорганізації кафедри української мови. Першим завідувачем був Г. Л.Аркушин. 


Склад кафедри:

Богдан Світлана Калениківна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри.

Аркушин Григорій Львович – доктор філологічних наук, професор.

Голоюх Лариса Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Громик Юрій Васильович – кандидат філологічних наук, доцент.

Левчук Ірина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Локайчук Світлана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Маленицька Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Омельковець Руслана Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Приймачок Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Скорук Ірина Денисівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Тарасюк Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Нестерчук Оксана Григорівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Приходько Наталія Степанівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Садова Лариса Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Яворський Андрій Юрійович – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Купріюк Ольга Андріївна - старший лаборант.


Наукова тематика кафедри: Поліфункційність української мови в синхронії і діахронії.


Основні напрями наукових досліджень: Лінгвостилістика. Історія української мови. Діалектологія. Ономастика. Етнолінгвістика. Семасіологія. Комунікативна лінгвістика.

При кафедрі діє аспірантура й докторантура зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. 

Кафедра видає науковий журнал "Лінгвостилістичні студії"Сайт видання: http://lingvostud.at.ua

Повнотекстові варіанти статей доступні для завантаження в інституційному репозитарії СНУ імені Лесі Українки: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6373


Викладачі активно розробляють індивідуальні наукові теми:

Аркушин Г. Л. Особливості західнополіських говірок.

Богдан С. К. Стереотипи мовної поведінки в епістолярії ХІХ–ХХ ст.

Голоюх Л. В. Лінгвостилістика сучасної української історичної прози.

Громик Ю. В. Незмінні та службові слова у західнополіських говірках української мови.

Левчук І. П. Жанрова специфіка наукового стилю української мови.

Лісова Л. О. Антропонімія півдня Волинської області.

Локайчук С. М. Сучасна українська археологічна терміносистема.

Маленицька О. А. Взаємодія фольклорної і літературної мови; проблеми формування готовності студентів до фахової діяльності й комунікативної компетентності.

Нестерчук О. Г. Словник варіантів власних імен, не вживаних у літературній мові.

Омельковець Р. С. Лексика травництва західнополіського говору.

Приймачок О. І. Українська мова в близькоспоріднених художніх перекладах.

Приходько Н. С. Пунктуаційна система текстів різних функційних стилів української мови.

Скорук І. Д. Онімія Волині.

Тарасюк Т. М. Функційно-семантична організація текстів релігійного стилю.

Яворський А. Ю. Актуалізація поліських говорів у сучасному художньому тексті.


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 1. Вступ до слов’янської філології – доц. Левчук І. П.
 2. Етика й етикет ділового спілкування – проф. Богдан С. К.
 3. Історія української літературної мови – доц. Голоюх Л. В.
 4. Історична граматика української мови - доц. Громик Ю. В. 
 5. Корпоративна культура – проф. Богдан С. К.
 6. Культура писемного фахового мовлення – доц. Маленицька О. А.
 7. Культура української мови та риторика – проф. Богдан С. К.
 8. Лінгвістичні та логічні засади редагування  ст. викл. Яворський А. Ю. 
 9. Методика викладання дисциплін за фахом у ВНЗ – доц. Маленицька О. А.
 10. Методика викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» – доц. Маленицька О. А.
 11. Методика викладання української мови в середній та вищій школі – доц. Маленицька О. А.
 12. Мистецтво публічного виступу – доц. Левчук І. П.
 13. Практична стилістика – доц. Левчук І. П.
 14. Риторика – доц. Локайчук С. М.
 15. Старослов’янська мова – доц. Громик Ю.В., доц. Приймачок О.І., ст. викл. Яворський А. Ю.
 16. Стилістика української мови – проф. Богдан С. К.
 17. Теорія і практика редагування  ст. викл. Яворський А. Ю. 
 18. Українська діалектологія – проф. Аркушин Г. Л.
 19. Українська мова за професійним спрямуванням – проф. Богдан С. К., доц. Голоюх Л. В., доц. Левчук І. П., доц. Локайчук С. М., доц. Маленицька О. А., доц. Омельковець Р. С., доц. Приймачок О. І., доц. Скорук І. Д., доц. Тарасюк Т. М., ст. викл. Садова Л. О., ст. викл. Нестерчук О. Г., ст. викл. Приходько Н. С., 

ст. викл. Яворський А. Ю.

20. Українська мова у професійному спілкуванні – доц. Левчук І. П.
21. Український словотвір в ареальному та історичному аспектах – проф. Аркушин Г. Л.

 

Контакти:

Сторінка у соціальній мережі "Facebook"

Дата: Травень 27, 2018Час: 04:40:59Онлайн: 0