Головна / Факультети та інститути / Хімічний факультет / Екології та охорони навколишнього середовища

Екології та охорони навколишнього середовища

Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, доктор хімічних наук, професор
Гулай Любомир Дмитрович
43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, хімічний факультет СНУ імені Лесі Українки
+38(0332)243548
Про кафедру 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ / ОСВІТНІ ПРОГРАМИ,

ЯКІ ГОТУЄ КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:  

БАКАЛАВР: 101 «ЕКОЛОГІЯ»«Екологія»

МАГІСТР: 101 «ЕКОЛОГІЯ» / 

«Екологія та охорона навколишнього середовища», «Заповідна справа»

 


Завідувач кафедри – Гулай Любомир Дмитрович, професор, доктор хімічних наук

  

Рік заснування кафедри – 1992 рікІСТОРИЧНА ДОВІДКА

      Кафедра екології і картографії була створена в Луцькому державному педагогічному інституті в 1992 році. Першим завідувачем кафедри було обрано кандидата сільськогосподарських наук, доцента Фалюша В.В. Далі кафедру очолювали доктор технічних наук, професор 

Мельник В.М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Андрощук І.В., кандидат хімічних наук, доцент Гулай Л.Д., доктор хімічних наук, професор Черняк Б.І.      

    В 2004 р. в результаті реорганізації кафедри екології, землевпорядкування і кадастру були створені кафедра екології та охорони навколишнього середовища та кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру.

      На даний час завідувачем кафедри є доктор хімічних наук, професор Гулай Л.Д.

 

СКЛАД КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

     1. Д. х. н., професор – Гулай Любомир ДмитровичПрофіль ResearchGate / Google-Scholar

     2. К. г. н., доцент – Боярин Марія Володимирівна.  Профіль Google-Scholar

     3. К. х. н., доцент – Джам Олена Адамівна. Профіль Google-Scholar

     4. К. г. н., доцент – Жданюк Богдан Степанович.  Профіль Google-Scholar

     5. К. е. н., доцент – Караїм Ольга Анатоліївна.  Профіль Google-Scholar

     6. К. х. н., доцент  Лавринюк Зоряна Володимирівна.  Профіль Google-Scholar

     7. К. б. н., доцент – Музиченко Оксана Семенівна.  Профіль Google-Scholar
     8. К. б. н., доцент – Савчук Людмила Анатоліївна.  Профіль Google-Scholar
     9. Доцент – Тарасюк Федір Павлович.  Профіль Google-Scholar
     10. К. х. н., старший викладач – Данилюк Ірина Вікторівна.  Профіль Google-Scholar
     11. Старший викладач – Цьось Оксана Олександрівна.  Профіль Google-Scholar
     12. Старший викладач – Шокало Тетяна Петрівна (декретна відпустка)
     13. Cтарший лаборант – Фечка-Перванчук Оксана Володимирівна
     14. Старший лаборант (0,5 ст.)  – Мельничук Христина Олегівна
     15. Старший лаборант (0,5 ст.)  – Павлюк Людмила Юріївна
     16. Старший лаборант – Огребчук Юлія Борисівна (декретна відпустка)

 

ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ, НАУКОВІ ПРАЦІ

викладачів кафедри екології та охорони навколишнього середовища:


1. Gulay L. D., Daszkiewicz M., Marchuk O. V. Quaternary R2X3PbXZX2 (X = S, Se; Z = Si, Ge, Sn) Chalcogenides // Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths / Ed. byJ. - C. G. Bünzli  and V. K.  Pecharsky. Netherlands: North-Holland, 2015. V. 48, Ch. 275. 379 p.
2. Gulay LD., Daszkiewicz M., Shemet VYa.Crystal Structure of ~RCu3Sand~RCuTe2 (R = GdLu) Compounds // J. Solid State Chem. 2012. V. 186.  P. 142–148.
3. Gulay L. D., Daszkiewicz M. Pressure-Induced Silver Ion Displacement in La3Ag0.82SnS7 // Mater. Res. Bull. 2012. V. 47. P. 497–499.
4. Gulay L. D., Daszkiewicz M., Marchuk O. V., Kaczorowski D. Crystal Structures and Magnetic Properties of R2PbSi2S8 (R = Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho), R2PbSi2Se8 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd) and R2PbGe2S8 (R = Ce, Pr) Compounds // J. Alloys Compd. 2012. V. 519. P. 85–91.
5. Gulay L. D., Daszkiewicz М., Marchuk O. V., Kaczorowski D. Crystal Structure and Magnetic Properties of the R6Si4Se17 (R = La and Ce) Compounds // J. Alloys Compd. 2012.  V. 528.  P. 99–102. 
6. Gulay L. D., Melnyk G., Tremel W. Crystal structures of new ternary compounds in RE–Pt–Pb and RE–Au–Pb systems (RE = rare earth metal) // J. Alloys Compd. 2012. V. 528.  P. 70–73.
7.   Strok O. M., Olekseyuk I. D., Zmiy O. F., Ivashchenko I. A., Gulay L. D. The Quasi-Ternary System Cu2Se– Ga2Se3–GeSe2 // J. Phase Equilib. Diffus. 2013. V. 34 (2). P. 94–103.
8. Daszkiewicz M., Marchuk O. V.,Gulay L. D., Kaczorowski D. Crystalstructure and magnetic properties of R3Mn0.5 GeS7 (R = Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho andEr) // J. Alloys Compd. 2014. V. 610. P. 258–263.
9. Gulay L. D., Daszkiewicz M., Pashynska Yu., Marchuk O. V., Kaczorowski D. Crystal structure and magnetic properties of R3Fe0.5GeS7 (R = Y, La, Ce, Pr, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) // J. Alloys Compd. 2014. V. 616. Р.243–249.
10. Daszkiewicz M.,  Gulay L. D. Accidental formation of Gd4(SiO4)2OTe: crystal structure and spectroscopic properties // Acta Cryst. 2015. V. C. 610. P. 598601.
11. Daszkiewicz M., Pashynska YuO.,  Marchuk OV.,  GulayLD., Kaczorowski D. Crystal structure and magnetic properties of R3Co0.5GeS7 (= Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) and R3Ni0.5GeS7 (= Y, Ce, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) // J. Alloys Compd. 2015. V. 647. P. 445–455.
12. Ivashchenko I. A., Danyliuk I. V., Gulay L. D., Halyan V. V., Olekseyuk I. D. Isothermal sections of the quasi-ternary systems Ag2S(Se)–Ga2S(Se)3In2S(Se)3at 820 and the physical properties of the ternary phases Ga5.5In4.5S15, Ga6In4Se15 and Ga5.5In4.5S15:Er3+, Ga6In4Se15:Er3+ // J. Solid State Chem.  2016. V. 237. P. 113–120.
13. Пат. 93414 U Україна, МПК (2014.01) C 01G 9/00. Спосіб одержання сполук халькогенідних систем / Гулай Л. Д., Шемет В. Я., Марчук О. В., Пашинська Ю. О. (Україна); заявник та патентовласник Луцьк. нац. ун-т. № u201405266; заявл. 19.05.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.
14. Боярин М. В., Нетробчук І. М. Оцінка екологічної стійкості ландшафту басейну річки Західний Буг у межах Волинської області // Україна: географія цілей та можливостей. Збірник наукових праць. К.: Обрії, 2012. Т. 1. С. 29–33.
15. Боярин М. В. Ландшафтно-екологічне планування: методичні рекомендації для лабораторних робіт / Луцьк: Вид-во «Вежа-Друк», 2015. 68 с.
16. Боярин М. В., Нетробчук І. М. Основи гідроекології: теорія й практика: навчальний посібник / Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 364 с.
17. Боярин М. В., Савчук Л. А. Методичні підходи до ландшафтно-екологічного планування території річкового басейну // Екологічні нотатки. 2015. Вип. 2. С. 98–101.
18. Боярин М. В., Нетробчук І. М., Савчук Л. А. Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк) // Вісник Харківського нац. університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2015. Вип. 13. С. 54–59.
19. Боярин М. В., Нетробчук І. М. Природно-заповідна мережа басейну р. Західний Буг у межах Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2015. № 12. С. 56–62.
20. Боярин М. В., Жданюк Б. С. Відновна гідроекологія порушених екосистем: методичні рекомендації до практичних робіт / Луцьк: Вид-во ПП Іванюк В. П., 2013. 67 с.
21. Джам О. А. Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»: збереження вікових дерев // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2012. № 9. С. 176–181.
22. Джам О. А. Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»: аналіз якості джерел води санаторію матері і дитини «Пролісок» // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2012. № 17. С. 139–142.
23. Джам О. А. Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»: перспективи діяльності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2013. № 6. С. 199–202
24. Джам О. А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2016. Вип. 14. С. 102–105.
25. Гулай Л. Д., Джам О. А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2011. 32 с.
26. Джам О. А. Стратегія сталого розвитку: методичні вказівки до практичних робіт / Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 25 с.
27. Lavrynyuk Z. V., Zmiy O. F., Parasyuk O. V., Olekseyuk I. D., Pekhnyo V. I. The reciprocal CuInSe2+2CdTedouble left rightarrow CuInTe2+2CdSe system // Polish J. of Chemisrty. 2009. V. 83. P. 7–18.
28. Parasyuk O. V., Lavrynyuk Z. V., Zmiy O. F., Romanyuk Y. E. Single crystal growth and properties of g-phase in the CuInSe2+2CdTe = CuInTe2+2CdSe system // J. Cryst. Growth. 2009. V. 311. P. 2381–2384.
29. Лавринюк З. В. Екологічна оцінка якості води озера Скоринь за вмістом сполук Нітрогену // Науковий вісник Східноєвропей-ського національного університету ім. Лесі Українки. 2013. № 23. С.114–118.
30. Пат. 63598 Україна, МПК С30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів CdТе та γ-твердих розчинів на його основі, що утворюються у взаємній системі Cu,Cd,In||Se,Te/ О. В. Парасюк, З. В. Лавринюк, Я. Е. Романюк, О. М. Юрченко, Л. П. Марушко // Заявник і власник ВНУ імені Лесі Українки. № u201103873; Заяв. 31.03.2011: опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.
31. Пат. 67803 Україна, МПКС30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів γ-твердих розчинів на основі високотемпературних модифікацій CuInSe2, CuInS2та CdS, CdSе, що утворюються у взаємній системі Cu,Cd,In||Se,S/ О. В. Парасюк, З. В. Лавринюк, Я. Е. Романюк, Л. П. Марушко // Заявник і власник ВНУ імені Лесі Українки. № u201108516; Заяв. 07.07.2011: опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.
32. Пат. 95215 Україна, МПК С30B 11/00. Спосіб одержання монокристалів гамма-твердих розчинів, що утворюються у системі CuGaSe2CuInSe2 – 2CdSe/ О. В. Парасюк, Л. П. Марушко, Я. Е. Романюк, Л. В. Піскач, З. В. Лавринюк // Заявник і власник СНУ імені Лесі Українки. № u201407821; Заяв. 11.07.2014: опубл. 10.12.2014, Бюл. № 235.
33. Музиченко О. С. Екологічні особливості накопичення 137Cs їстівними грибами в умовах Волинського Полісся // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2010. № 3. С. 190–195.
34. Музиченко О. С. Консервація малопродуктивних та деградованих земель Іваничівського й Локачинського районів Волинської області // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2011.  № 9.  С. 171–176.
35. Боярин М., Лавринюк З., Музиченко О., Савчук Л. Аналіз екологічного стану басейну річки Сапалаївка // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2013. № 16. С. 201–205.
36. Музиченко О. С. Радіоекологія: курс лекцій для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2011. 71 с.
37. Музиченко О. Основи екології: методичні вказівки до практичних робіт /Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2013. 28 с.
38. Петрик М. П. Геофізична екологія: навч. посіб /Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. 408с.

39. Петрик М. П. Управління природоохоронною діяльністю: підручник для студентів вищих навчальних закладів /Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007. 316 с.
40. Петрик М. П. Основи екології: практикум /Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 48 с.
41. Петрик М. П., Петрик Н. М. Обґрунтування доцільності створення Ківерцівського національного природного парку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2008. № 1. С. 265–272.
42. Петрик М. П. Екологічна стандартизація і сертифікація як умова інтеграції України в міжнародні структури // Науковий вісник ВНУ. 2008. № 3. С. 312–318.
43. Петрик М. П. Практикум з екології: навч.-метод. розробка / Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. 60 с.
44. Мельник В. І., Савчук Л. А. Географічне поширення BetulahumilisSchrank на Волинському Поліссі // Інтродукція рослин. 2004. № 4. С. 3–9.
45. Олешко В. В., Савчук Л. А., Андрєєва Т. П. Каталог гербарію Стефана Мацко та Йозефа Панека. Із фондів Волинського краєзнавчого музею / Луцьк: Волинський краєзнавчий музей, 2005. 582 с.
46. Мельник В. І., Савчук Л. А. Береза низька (BetulahumilisSchrank) в Україні / Луцьк: РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. 138 с.

47. Савчук Л. А. Betulahumilis у Шацькому національному природному парку // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. 2007. № 11, Ч. 1: [за матеріалами Ι Міжнар. наук.-практ. конф.«Шацький національний природний парк: регіональні аспек-ти, шляхи та напрями розвитку»]. С. 178–183.
48. Савчук Л. А. Охорона й особливості використання Betulahumilis // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2007. № 4.  С. 198–203.
49. Береза низька BetulahumilisSchrank // Червона книга України. Рослинний світ / [за ред. Я. П. Діду-ха]. К.: Глобалконсалтинг, 2009. С. 343.
50. Савчук Л. А., Черняк В. М. Особливості охорони Betulahumilis в Україні // Агробіологія. 2010. С. 86–97.
51. Мельник В. І., Савчук Л. А. Видатні дослідники природи Волині // Бібліографічні нариси про Йосипа Пачоського, Стефана Мацко та Йозефа Панека. Луцьк: Вежа, 2010. 80 с.
52. Савчук Л. А. Betulahumilis Schrank – Береза низька // Екофлора України. Т.2 / Відповід. ред. Я. П. Дідух. К.: Фіто-соціоцентр, 2004. С. 440–441.
53. Жданюк Б. С., Ковальчук І. П., Андрейчук Ю. М. Геоекологічний аналіз Мізоцького кряжу і його змін під впливом природних та антропогенних чинників: монографія / за ред. професора І. П. Ковальчука. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2015. 275 с
54. Жданюк Б. С. Морфометричний аналіз ярів Мізоцького кряжу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2009. № 8. С. 25–30.
55.  Жданюк Б. С., Михнович А. В. Історико-географічні дослідження еколого-геоморфологічного стану ярів Мізоцького кряжу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 480-481: Географія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 163–168.
56. Жданюк Б. С. Історія досліджень ерозійних процесів на території Мізоцького кряжу // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2011. Випуск 23. С. 63–69.
57. Ковальчук І. П., Андрейчук Ю. М., Жданюк Б. С. Природно-заповідний фонд Мізоцького кряжу: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук пр. / за заг. ред. Ф.В. Зузука. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2012. № 9. С. 374–382.
58. Жданюк Б. С. Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. Вип. 5. С. 88–97.
59. Ковальчук И. П., Андрейчук Ю. М., Швец О. И., Жданюк Б. С. Геоинформационно-картографические технологииисторико-географических исследований Западного региона Украины // Сб. 136: Историческая география / Отв. ред. В.М. Котляков, В.Н. Стрелецкий. М.: Издательский дом «Кодекс», 2013. С. 459–475.
60. Павліха Н. В., Караїм О. А. Управління ландшафтами природоохоронних територій: монографія /Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 216 с.
61. Караим О. А. Усовершенствование организационно-экономического механизма управления ландшафтным потенциалом природоохранных територий // Вестник НГУЭУ. 2013. №1. С. 86–95.
62. Караїм О. А. Моніторинг в системі управління ландшафтами природоохоронних територій // Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». Серія «Економіка». 2012. № 3 (59). С. 91–98.
63. Караїм О. А. Системний підхід в управлінні ландшафтним потенціалом природоохоронних територій // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. Випуск XVII №2. Київ: СЕУ / Рівне, НУВГП, 2011. С. 272–281.
64. Караїм О. А. Екологічна безпека регіону на засадах ландшафтного управління // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук. праць: у 3 т. – Т. 3 / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: Булєєв І.П. (відп. ред.) та ін. Донецьк, 2011. С. 323–334.
65. Караїм О. А. Управління ландшафтним потенціалом в контексті сталого просторового розвитку // Науковий журнал «Економічний форум». 2012. №1. С. 197 – 201.

66.  Ivashchenko I., Danylyuk І.Оlekseyuk I Phase diagrams of the AgIn5Se8–AgGaSe2 and AgIn5Se8–Ga2Se3 systems of the quasi-ternary system Ag2Se–Ga2Se3–In2Se3 // Chem. Met. Alloys. 2012. V. 5. P. 3336.

67. Ivashchenko І. А.Halyan VV.Danylyuk І. V. Growth, optical absorption and resistivity of  (Ga0,6In0,4)2Seand (Ga0,594In0,396Er0,01)2Sesingle crystals // Solid State Phenom. 2013V. 200. P. 50–53.

68. Ivashchenko IA.Danylyuk І. V., Olekseyuk ID.Halyan V. VPhase equilibria in the quasi-ternary system Ag2SeGa2Se3In2Seand physical properties of (Ga0,6In0,4)2Se3, (Ga0,594In0,396Er0,01)2Sesingle crystals // J. Solid State Chem2014. V. 210. P. 102110.

69. Ivashchenko IA.Danylyuk І. V., Olekseyuk IDPhase equilibria in the quasi-ternary system Ag2SGa2S3In2Sand optical properties of (Ga55In45)2S300, (Ga54,59In44,66Er0,75)2S300 single crystals // J. Solid State Chem. 2015. V. 227P. 255264

 70.  Пат. 95507 Україна, МПК С30В 11/00. Спосіб одержання монокристалів (Ga55, In45)2S300 / Олексеюк І. Д., Іващенко І. А., Данилюк І. В., Галян В. В., Панкевич В. З.; заявник та патентовласник Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки. № u201407822; Заяв. 11.07.14: опубл. 25.12.14, Бюл. № 24.

71.  Пат. 95506 Україна, МПК С30В 11/00. Спосіб одержання напівпровідникових халькогінідних монокристалів / Олексеюк І. Д., Іващенко І. А., Данилюк І. В., Галян В. В., Панкевич В. З.; заявник та патентовласник Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки. № u201407820; Заяв. 11.07.14: опубл. 25.12.14, Бюл. № 24.

72.  Гулай Л. Д.,  Данилюк  І. В. Експертиза в митній справі.  Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища» // Луцьк: «Вежа-Друк», 2016.  52 с.

73. Климат Луцка: Монография. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 178 с.

74. Климат Ужгорода: Монография. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 188 с.
75. Клімат Львова: Монографія. Луцьк: РВВ «Вежа», 1998.210 с.
76. Клімат Шацького національного парку: Монографія. Луцьк: РВВ «Вежа», 1995. 160 с.
77.  Єврорегіон Буг: Волинська область: Монографія. Луцьк: РВВ «Вежа», 1997. 310 с.
78. Мельник В. М., Соколов В. Н., Тарасюк Ф. П. Структурно-морфологічний аналіз неоднорідних полідисперсних мікроструктур за РЕМ-зображенням // Фізична географія та геоморфологгія. Вип. 46. Т.2. К.: Обрії, 2005. С.168–175.
79. Тарасюк Ф. П., Тарасюк Н. А. Agrоecological resourses of climat peculiarities of Volyn woodlands (Polissya) // ІІ-й  Всеукр. з’їзд екологів з між нар. участю (Екологія – 2009) (23-26 вересня 2009 р.). Вінниця: ФОП Данилюк, 2009. С. 477–480.
80. Цьось О. О. Підходи та методи проведення фітоіндикаційних досліджень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2012. № 19. С. 25–30.
81. Цьось ОО. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Турія // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2015. №12. С. 69–74.
82. Цьось О. О., Андрійчук І. С. Особливості фізичного і психологічного компонентів здоров’я населення залежно від місця проживання // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць. 2015. № 3. С. 194–202.
83. Цьось О. О. Індикаційна флора річки Турія // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Екологія». 2016. № 14. С. 71–77.
84. Цесь О. А. Оценка экологического состояния реки Турия // Тезисы докладов III Всероссийского конгресса молодых ученых, (Санкт-Петербург, 8 – 11 апреля 2014 г.) / Санкт-Петербург: университет ИТМО, 2014. Вып. 3, № 23. С. 52–54.

 

 


 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ:

     «Ландшафтно-екологічний аналіз антропогенно-змінених систем», «Екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних екосистем Волині», «Пошук нових матеріалів для альтернативних джерел енергії».

        ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

    При кафедрі функціонують проблемні групи на тему «Ландшафтно-екологічний аналіз антропогеннозмінених систем» (керівник – доцент Тарасюк Ф.П.), «Гідроекологічні дослідження поверхневих та підземних вод Волині» (керівник – к.б.н., доцент Музиченко О.С.)


ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ СНУ імені Лесі Українки

         При кафедрі функціонує Центр екологічної освіти та культури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який об'єднує студентів та викладачів університету, небайдужих до екологічного стану та захисту навколишнього середовища. 


    Кафедра екології та охорони навколишнього середовища співпрацює з багатьма провідними установами в Україні та за її межами, зокрема, Луцьким національним технічним університетом, Національним університетом водного господарства та природокористування

(м. Рівне), Львівським національним університетом імені Івана Франка, Харківським національним університетом імені В. М. Каразіна, Інститутом Низьких Температур і Структурних Досліджень імені В. Тшебятовського Польської Академії Наук (м. Вроцлав, Республіка Польща), Академією імені Яна Длугоша (м. Ченхостов, Республіка Польща), Університетом м. Марбург (Німеччина), Університетом м. Ватерлоо (Канада), Шанхайським Інститутом Кераміки Академії Наук Китаю  (м. Шанхай, Китай).

    Кафедра екології та охорони навколишнього середовища тісно співпрацює з Волинського обласною Малою академією наук. Результатами такої співпраці є призові місця учнів секцій «Екологія», «Лісознавство», «Охорона довкілля та раціональне природокористування» на Обласних та Всеукраїнських конкурсах захистах наукових робіт учнів.
ДИСЦИПЛІНИ,

викладання яких забезпечує кафедра ЕОНС (станом на 2016-2017 н.р.).

 

 Доктор хімічних наук, професор Гулай Любомир Дмитрович 

                                              1. «Альтернативні джерела енергії»

                                              2. «Вступ до фаху»

                                              3. «Методологія та організація наукових досліджень в галузі знань» 

                                              4.  «Системний аналіз якості навколишнього середовища»

                                              5. «Управління та поводженя з відходами»


   Кандидат географічних наук, доцент Боярин Марія Володимирівна 

                                              1. «Гідроекологія України»

                                              2. «Гідроекологічні проблеми суходолу»

                                              3. «Гідроекологічний практикум» 

                                              4.  «Ландшафтна екологія»

                                              5. «Ландшафтно-екологічне планування»

                                              6. «Водно-комунальні проблеми урбоекосистем»


 Кандидат хімічних наук, доцент Джам Олена Адамівна 

                                     1. «Екологічна безпека»

                                    2. «Моніторинг довкілля»

                                    3. «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» 

                                    4.  «Стратегія сталого розвитку»

                                   

Кандидат географічних наук, доцент Жданюк Богдан Степанович 

                                              1. «Геоінформаційні системи в екології»

                                              2. «Екологічне картографування»

                                              3. «Моделювання та прогнозування стану довкілля» 

                                              4.  «Фіто- і зооконтроль прикордонних територій»

                                              

Кандидат економічних наук, доцент Караїм Ольга Анатоліївна

                                              1. «Економіка природокористування»

                                              2. «Екологічний менеджмент і аудит»

                                              3. «Екологічна експертиза» 

                                              4.  «Охорона та відновлення гідроекосистем»

                                              5. «Техноекологія»

 

Кандидат хімічних наук, доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна

                                    1. «Екологія»

                                    2. «Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних закладах»

                                    3. «Основи екології»

                                    4. «Прикладні комп`ютерні програми в екології»

                                    5. «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» 

                                     6. «Утилізація та рекуперація відходів»

 

Кандидат біологічних наук, доцент Музиченко Оксана Семенівна

                                              1. «Екологія людини»

                                              2. «Основи екологічної токсикології»

                                              3. «Радіоекологія» 

                                              4. «Рекреаційна діяльність на заповідних територіях»

                                                                                         

 Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Петрик Михайло Порфирійович

                                              1. «Геофізична екологія»

                                              2. «Грунтознавство»

                                              3. «Екологія сільськогосподарського виробництва»

                                              4. «Організація управління в природоохоронній діяльності»

                                               

Кандидат біологічних наук, доцент Савчук Людмила Анатоліївна

                                              1. «Екологія грунтів та рекультивація земель»

                                              2. «Основи екологічного лісівництва»

                                              3. «Організація заповідної справи в зарубіжних країнах» 

                                              4.  «Практикум з екології лісового та заповідного господарства»

                                              5. «Природно-заповідний фонд зарубіжних країн»

                                               6. «Рекреаційне лісівництво та екотуризм»

                                              7. «Теорія і практика заповідної справи»


Доцент Тарасюк Федір Павлович

                                              1. «Глобальні проблеми людства»

                                              2. «Гідрологія»

                                              3. «Загальна екологія (та неоекологія)»

                                              4.  «Метеорологія та кліматологія»

                                                                                           

Кандидат хімічних наук, старший викладач Данилюк Ірина Вікторівна

                                              1. «Аналіз металів і сплавів»

                                              2. «Експертиза в митній справі»

                                              3. «Екологічна технологія» 

                                              4.  «Методи гідроекологічних досліджень»

                                              5. «Методи визначення супертоксикантів»  

                                                6. «Організація митної справи в Україні і за рубежем»

 

Старший викладач Цьось Оксана Олександрівна

                                              1. «Екологічний контроль прикордонних територій»

                                              2. «Недеревні ресурси лісу»

                                              3. «Урбоекологія» 

                                               

 

 

 

КОНТАКТИ:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9,

хімічний факультет СНУ імені Лесі Українки,

каб. 220, кафедра екології та охорони навколишнього середовища

тел.: +38(0332)243548

      +380671084421

e-mail: Gulay.Lyubomyr@eenu.edu.ua

                 ecology.department@eenu.edu.ua,

         ecology.department@ukr.net

www.facebook.com/ecologydepartment

https://vk.com/ecology_department

Дата: Квітень 24, 2018Час: 01:16:18Онлайн: 0