Головна / Факультети та інститути / Факультет історії, політології та національної безпеки / Археології, давньої та середньовічної історії України

Археології, давньої та середньовічної історії України

Завідувач кафедрою, доктор історичних наук, професор

Шабала Ярослав Миколайович
43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24
+38(0332)248437
Про кафедру 

Рік заснування: 1994

Історична довідка. Кафедра утворилася згідно з наказом ректора університету № 108-К/В від 27 серпня 2010 р. у зв’язку з реорганізацією кафедр археології та спеціальних історичних дисциплін (завідувач – професор, доктор історичних наук М. М. Кучинко), давньої та нової історії України (завідувач – професор, кандидат історичних наук Б. Й. Заброварний) і новітньої історії України (завідувач – професор, доктор історичних наук    В. К. Баран). Внаслідок цього було утворено 2 кафедри: археології, давньої та середньовічної історії України (завідувач – професор, доктор історичних наук М. М. Кучинко) і нової та новітньої історії України (завідувач – професор, доктор історичних наук В. К. Баран). З вересня 2015 р. кафедру очолює професор Я. М. Шабала.

Склад кафедри.

Шабала Ярослав Миколайовичдоктор історичних наук, професор, завідувач кафедри;

Каліщук Оксана Миколаївнадоктор історичних наук, професор;

Кучинко Михайло Михайлович - доктор історичних наук, професор;

Панишко Сергій Дмитровичкандидат історичних наук, доцент;

Охріменко Григорій Васильович - кандидат історичних наук, доцент;

Рудянин Іван Петрович - кандидат історичних наук, доцент;

Денисюк Василь Івановичкандидат історичних наук, доцент;

Приймак Валентина Олексіївнакандидат історичних наук, доцент;

Шабала Валентина Сергіївнаст. лаборант;

Кучинко Зоряна Михайлівназав. музею археології. 

Основні напрямки наукового дослідження:

  • Історія культури Волині;
  • Духовна культура українців на етнічних західних землях;
  • Археологія Волині;
  • Волинезнавство.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів.

1.Шабала Я. Історія України : посібник-практикум / Ярослав Шабала. – Луцьк : ВМА «Терен», 2008. – 300 с.

2.Кучинко М., Охріменко Г., Савицький В. Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби : навчальний посібник / Михало Кучинко, Григорій Охріменко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 328 с.

3.Кучинко М. Історія населення Західної Волині, Холмщини та Підляшшя в Х–ХІV століттях : монографія / Михайло Кучинко. – Луцьк: ВАТ „Волинська обласна друкарня”, 2009. – 528 с.

4.Охріменко Г. Кам’яна доба на території Північно-Західної України (ХІІ–ІІІ тис. до н.е.) / Григорій Охріменко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 520 с.

5.Кучинко М. Златогорський О. Пам’ятки археології Луцького району Волинської області : навчальний посібник / Михайло Кучинко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – 280 с.

6.Бондаренко Г. Теорія та методологія історії : програма й тестові завдання, основи курсу, словник понять і категорій : навч. посіб. / Геннадій Васильович Бондаренко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 198 с.

7.Історія України : навчальний посібник з курсу для студентів неісторичних спеціальностей / Шваб А. Г., Кінд-Войтюк Н. В., Шабала Я. М., Пхиденко І. С., Приймак В. О., Сірук Н. М. – Луцьк : Волинські старожитності, 2011. – 168 с.

8.Історична топоніміка : навч. посіб. / Геннадій Васильович Бондаренко, Валентина Василівна Кихтюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 164 с.

9.Західне Полісся: історія та культура: монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, М. М. Кучінко, О. Ю. Ленартович, В. В. Надольська, В. В. Пришляк, М. Г. Тиский, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб ; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. – 784 с.

10.Каліщук О. Історична географія : навчально-методичний посібник / Оксана Каліщук. – Луцьк : Волиньполіграф, 2012. – 160 с.

11.Шабала Я. М. Аграрні реформи на Волині у ХХ – на початку ХХІ ст.: передумови, перебіг та наслідки : монографія / Ярослав Миколайович Шабала. – Луцьк : Волин. мистецька агенція «Терен», 2012. – 360 с.

12.Інтелектуальна еліта Волині / Автор проекту і упорядник Г. В. Бондаренко. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 276 с.

13.Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий та суспільний дискурси / Оксана Каліщук. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 510 с.

14. Панишко С. Д. Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010–2012 роках: Джерела та матеріали / О. Є. Златогорський, С. Д. Панишко – Луцьк : «Волинські старожитності», 2013. – 164 с. – (Серія «Втрачена хронологія»).

Проблемні групи: Археологічий гурток.

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра. Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних курсів для студентів історичного факультету спеціальностей «Історія», «Політологія», «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», а також для студентів спеціальності «Історія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр».

 Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Археологія України». Викладачі – Кучинко М. М., Охріменко Г. В.

«Давня та середньовічна історія України». Викладачі – Шабала Я. М., Денисюк В. І., Рудянин І. П.

«Етнічний розвиток стародавнього населення України». Викладач – Охріменко Г. В.

«Етнічні процеси на порубіжних землях Волині в Х–ХІІ ст.» Викладач – Кучинко М. М.

«Історична географія». Викладач – Каліщук О. М.

«Історична політична географія першої половини ХХ ст.». Викладач – Каліщук О. М.

«Історичне краєзнавство». Викладач – Панишко С. Д.

«Історіографія давньої та середньовічної історії України». Викладач – Приймак В. О.

«Історія Волині». Викладач – Кучинко М. М.

«Історія релігії і церкви в Україні давнього та нового часу» Викладач – Рудянин І. П.

«Історія України». Викладачі – Шабала Я. М., Каліщук О. М., Приймак В.О., Денисюк В. І., Рудянин І. П.

«Історія української культури». Викладачі – Шабала Я. М., Панишко С. Д., Приймак В.О., Денисюк В. І., Рудянин І. П.

«Методика польової археології». Викладач – доц. Охріменко Г. В.

«Середньовічні поселення Волині». Викладач – Кучинко М. М.

«Стародавня історія України за даними археологічних джерел». Викладач – Кучинко М. М.

«Україна і Росія в контексті культурних взаємин (ХVІ–ХХ ст.)». Викладач – Шабала Я. М.

«Українська національна державницька думка (кінець ХVІ–ХХ ст.)». Викладач – Денисюк В. І.

«Формування території Волинської землі давньоруського часу». Викладач – Панишко С. Д.

Дата: Травень 27, 2018Час: 04:42:20Онлайн: 0