Головна / Факультети та інститути / Хімічний факультет / Аналітичної хімії та екотехнологій

Аналітичної хімії та екотехнологій

Професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук

Кормош Жолт Олесандрович
43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, хімічний факультет)
+38(0332)248427
Про кафедру 

Рік заснування кафедри - 2001.

Склад кафедри:

 1. Кормош Жолт Олександрович – професор, завідувач кафедрою; https://scholar.google.com.ua/citations?user=QKIEdnwAAAAJ&hl=uk; Scopus Author ID: 35580134800; https://orcid.org/0000-0001-6018-8787
 2. Корольчук Світлана Іванівна – кандидат хімічних наук, доцент.
 3. Савчук Тетяна Іванівна – кандидат хімічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для Молодих Вчених.
 4. Юрченко Оксана Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 5. Антал Ірина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для Молодих Вчених.
 6. Федорчук-Мороз Валентина Іванівна – кандидат технічних наук, доцент.
 7. Онищук Оксана Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент.
 8. Зубеня Наталія Володимирівна – асистент.
 9. Мазуренко Ірина Віталіївна – завідувач лабораторіями.
 10. Хом’юк Марина Сергіївна  – старший лаборант кафедри.
 11. Руда Ірина Петрівна – старший лаборант  кафедри.
 12. Маліновська Інна Миколаївна – лаборант кафедри.
 13. Марковська Наталія Олександрівна  аспірант.
 14. Станкевич Юрій Володимирович – аспірант.
 15. Кормош Андрій Жолтович – аспірант.
 16. Величко Тетяна Станіславівна – аспірант.

Наукова тематика кафедри: оптичні та електрохімічні сенсори для визначення біологічно-активних та токсичних речовин.

Проблемні групи: розробка оптичних та електрохімічних сенсорів - керівник к.х.н., проф. Кормош Ж.О.

Додаткова інформація: кафедра співпрацює з кафедрою аналітичної хімії Ужгородського національного університету, кафедрою аналітичної хімії факультету природничих наук університету імені П. Й. Шафарика м. Кошіце Словацької республіки, кафедрою хімії Ніредьгазської Вищої Школи Угорської республіки, кафедра аналітичної хімії національного університету „Львівська політехніка”, ДП „Волиньстандартметрологія”, науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Волинській області

Список наукових та навчально-методичних видань:

1.            Ж. Кормош. Потенциометрический сенсор для определения селена (IV) / Ж. Кормош., Т. Савчук // Химико-фармацевтический журнал. – 2012. – Т. 46, № 2. – С. 42-44.

2.            Development of the plasticized membrane vitamine B1-selective electrodes / I. Antal, Y. Bazel, Zh. Kormosh, R. Serbin // Chem. Listy. – 2012. – Vol. 106. – P. 343.

3.            Design and application of triiodide-selective membrane electrode / Zh. Kormosh, T. Savchuk, S. Korolchuk, Ya. Bazel // Electroanalysis. – 2011. – Vol. 23, № 9. – P. 2144-2147.

4.            Кормош Ж. О. Потенціометричний сенсор для визначення пентахлорфенолу / Ж. О. Кормош, Т. І. Савчук, Я. Р. Базель, С. І. Корольчук // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 1. – С. 82– 84.

5.            An electrode immobilized in a graphite matrix with ion pair complex for the determination of pentachlorophenol / Z. Kormosh, T. Savchuk, Y. Bazel, S. Korolchuk, A. Gech // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2011. – Vol. 3., № 1. –  P. 51 – 58.

6.            The Cu2FeTi3S8 and Cu2FeZr3S8 compounds: crystal structure and electroanalytical application /  Zh. Kormosh, A. Fedorchuk, K. Wojciechowski, N. Tataryn, O. Parasyuk // Materials Sci. and Engineering C. – 2011. – Vol. 31, № 3. – P. 540 - 544.

7.            Ж.А. Кормош. Спектрофотометрическое определение пироксикама / Ж.А. Кормош, И.П. Гунька, Я.Р. Базель // Журн. аналит. хим. – 2011. – Т. 66, № 4. – С. 388 - 393.

8.            Кормош Ж. О. Сенсор для потенціометричного визначення бензоїл пероксиду у фармацевтичних препаратах / Ж. О. Кормош, Т. І. Савчук // Укр. Хім. Журн. – 2011. – Т. 77, № 3. – С. 6 – 9.

9.            Використання іоноселективних електродів на основі іонних асоціатів для визначення атропіну / Ю.В. Станкевич, Ж.О. Кормош, Ю.Л. Осип, Н.В. Зубеня // Криміналістичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 127 – 132.

10.        Екстракційно-спектрофотометричне визначення Осмію (IV) в присутності Рутенію (ІІІ) / Кормош Ж.О., Корольчук С.І., Базель Я.Р., Савчук Т.І., Сливка Н.Ю.  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія. – 2011. – № 2(26). – С. 49-53.

11.        Кормош Ж.О. Фотометричні методи визначення Рутенію / Кормош Ж.О., Корольчук С.І.  // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2011. –  № 14 (224). – С. 11-18.

12.        Корольчук С.І. Особливості поведінки іонів Рутенію у водних розчинах та форми існування хлорид них комплексів / Корольчук С.І., Кормош Ж.О.  // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2011. – № 14 (224). – С. 22-25.

13.        Potentiometric determination of ketoprofen and piroxicam at a new PVC electrode based on ion associates of Rhodamine 6G / Zholt Kormosh, Iryna Hunka, Yaroslav Bazel, Oksana Matviychuk // Materials Science and Engineering C. – 2010. – № 30. –P. 997 – 1002.

15.       Корольчук С.І., Т.І. Савчук, Кормош Ж.О. Практикум з аналітичної хімії – Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2011. – 41 с.

14.        Design of a Vitamin B1-Selective Electrode Based on an Ion-Pair and Its Application to Pharmaceutical Analysis  / Iryna Antal, Zholt Kormosh, Yaroslav Bazel, Svitlana Lysenko, Natalya Kormosh. // Electroanalysis. – 2010. – Vol. 22, № 22. – P. 2714 – 2719.

16.       Корольчук С.І., Савчук Т.І., Кормош Ж.О. Практикум з фізико-хімічних методів аналізу – Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2011. – 51 с.

17.       Корольчук С.І., Савчук Т.І., Кормош Ж.О. Практикум з аналітичної хімії довкілля – Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2011. – 39 с.

18.       Савчук Т.І., Корольчук С.І., Кормош Ж.О. Хімія аналітична. Практикум з хімії аналітичної – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 63 с.

19.       Базель Я.Р. Практичний курс аналітичної хімії / Базель Я.Р., Воронич О.Г., Кормош Ж.О. - Луцьк.: Вежа, 2004.- 256 с.

20.       Староста В.І. Педагогічна практика з хімії у середніх та вищих навчальних закладах.  Навч. посібн. / В.І. Староста, В.М. Сомов, О.В.Химинець, Ж.О.Кормош - Луцьк.: Вежа, 2008.- 196 с.

21.       Кормош   Ж.О. Наукова інформація з хімії, її пошук та обробка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  / Ж..О. Кормош,   С. В.Супрунович - Луцьк.: Вежа, 2011.- 256 с.

22.       Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Староста, В.М. Сомов, Ж.О.Кормош - Луцьк.: Вежа, 2011.- 232 с.

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, хімічний факультет).

(0332)248427

kormosh@eenu.edu.ua

Дата: Жовтень 19, 2017Час: 11:47:04Онлайн: 1