Головна / Факультети та інститути / Хімічний факультет / Аналітичної хімії та екотехнологій

Аналітичної хімії та екотехнологій

Професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук

Кормош Жолт Олесандрович
43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, хімічний факультет)
+38(0332)248427
Про кафедру 

Рік заснування кафедри - 2001.

Склад кафедри:

 1. Кормош Жолт Олександрович – професор, завідувач кафедрою; 
 1. Корольчук Світлана Іванівна – кандидат хімічних наук, доцент.
 2. Савчук Тетяна Іванівна – кандидат хімічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для Молодих Вчених.
 3. Юрченко Оксана Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 4. Антал Ірина Петрівна – кандидат хімічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для Молодих Вчених.
 5. Федорчук-Мороз Валентина Іванівна – кандидат технічних наук, доцент.
 6. Онищук Оксана Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент.
 7. Зубеня Наталія Володимирівна – асистент.
 8. Мазуренко Ірина Віталіївна – завідувач лабораторіями.
 9. Хом’юк Марина Сергіївна  – старший лаборант кафедри.
 10. Руда Ірина Петрівна – старший лаборант  кафедри.
 11. Маліновська Інна Миколаївна – лаборант кафедри.
 12. Марковська Наталія Олександрівна  аспірант.
 13. Кормош Андрій Жолтович – аспірант.
 14. Величко Тетяна Станіславівна – аспірант.

Наукова тематика кафедри: оптичні та електрохімічні сенсори для визначення біологічно-активних та токсичних речовин.

Проблемні групи: розробка оптичних та електрохімічних сенсорів - керівник к.х.н., проф. Кормош Ж.О.

Додаткова інформація: кафедра співпрацює з кафедрою аналітичної хімії Ужгородського національного університету, кафедрою аналітичної хімії факультету природничих наук університету імені П. Й. Шафарика м. Кошіце Словацької республіки, кафедрою хімії Ніредьгазської Вищої Школи Угорської республіки, кафедра аналітичної хімії національного університету „Львівська політехніка”, ДП „Волиньстандартметрологія”, науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Волинській області

Список основних наукових та навчально-методичних видань:

  I. Antal , M. Koneracka, V. Zavisova, M. Kubovcikova, Zh. Kormosh, P. Kopcansky. Statins Determination: A Review ofElectrochemical Techniques // Critical Reviews in Analytical Chemistry. – 2017.47:6, 474-489, DOI: 10.1080/10408347.2017.1332973;
http://dx.doi.org/10.1080/10408347.2017.1332973
Кормош А. Ж., Кормош Ж. О., Павленко Ю.Л., Бохан Ю.В., Савчук Т. І., Корольчук С. І. Потенціометричний сенсор для визначення мелоксикаму // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Хімія. – 2017. – № 1(37). – С. 74 – 78. 

 Zubenia N., Kormosh Z., Saribekova D., Sukharev S. Potentiometricmembranesensorsforlevamisoldetermination // MediterraneanJournalofChemistry. – 2016. – 6(2). – P. 7-14.

Zubenia N., Kormosh Z., Semenyshyn D., Kochubei V., Korolchuk S., Savchuk TDesign and aplication of levamisole-selective membrane sensor // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2016. – Vol. 8, №4. – P. 466-477.

 1. Ж. Кормош, Т. Савчук. Потенциометрический сенсор для определения повидон-йода // Химико-фармацевтический журнал. – 2016. – Т. 50, № 8. – С. 59-60.

 2. Зубеня Н.В., Кормош Ж.О. Сенсор для визначення ампролію гідрохлориду у фармацевтичних препаратах // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Хімія. – 2016. – № 1(35). – С. 53 – 55.

 3. Кормош Ж., Сливка Н., Боркова С., Супрунович С., Дубняк Т. Хемосенсор для визначення Hg(II) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Хімія. – 2016. – № 2(36). – С. 33 – 35.

 4. Кормош Ж., Боркова С., Супрунович С., Очко Т. Хемосенсор для визначення Fe(III) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Хімія. – 2016. – № 2(36). – С. 4144.

 5. Зубеня Н.В., Кормош Ж. О., Семенишин Д.І., Кочубей В.В. Сенсор для потенціометричного визначення ампролію у фармацевтичних препаратах // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук.праць. – Вип. 772.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016.

 6. Сенсор для визначення харчової добавки Е954 на основі родамін В сахаринату/ Савчук Т.І., Кормош А.Ж., Корольчук С.І., Кормош Ж.О., Затуливітер О.І. //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Хімічні науки.– 2015.–№ 2(31).–С. 40 – 42.

 Базель Я.Р., Антал И.П., Лавра В.М., Кормош Ж.А. Методы определения анионных поверхностно-активных веществ // Журнал аналитической химии. – 2014. – Т. 69, № 1. – С. 1-26.
Kormosh Zh. A., Savchuk T. I., Bazel Ya. R., Kormosh N., Zyma S. Potentimetric sensor for the determination of povidone-iodine // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2014. – Vol. 6, № 3. – P. 367 – 378.
Zh. A. Kormosh, O. Yu. Matviichuk, and Ya. R. Bazel. Extraction-spectrophotometric determination of mefenamic acid in pharmaceutical preparations // Journal of Analytical Chemistry. – 2014. – Vol. 69, No. 10.  – pp. 960–964.
 Кормош Ж.О., Матвійчук О.Ю., Базель Я.Р. Спектрофотометричне визначення лорноксикаму у лікарських формах // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія Хімія. – 2014, № 2(32). – С. 43-47.
Кормош Ж., Зубеня Н. Потенціометричні сенсори для визначення граміну // Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2014, № 20 (297). – С. 8-14.
Кормош Ж., Зубеня Н. Потенціометричне визначення левамізолу у фармацевтичних препаратах мембранними сенсорами з використанням іонних асоціатів // Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2014, № 21 (298). – С. 3-7.
Кормош Ж., Матвійчук О. Розробка та застосування ПВХ-електрода для потенціометричного визначення мефенамінової кислоти // Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2014, № 21 (298). – С. 18-23.

AntalI.P, BazelYa.R., KormoshZh.A. Electrochemical methods for determining group B vitamins // Journa of Analytical Chemistry. – 2013. – Vol. 68, № 7. – P. 628-639.

Potentiometric determination of mefenamic acid in pharmaceutical formulation by membrane sensor based on ion-pair with basic dye / Zh. Kormosh, O. Matviichuk // Chinese Chemicals Letters. – 2013. – Vol. 24 .– P. 315–317.

Kormosh Zh. A.  The potentiometric sensor for determination of pentachlorophenol in Water / Kormosh Zh. A., Savchuk T. I., Bazel Ya. R. // Journal of water chemistry and technology. – 2013.  –  №  32. – Р. 2286 – 2291.

Кормош Ж. Визначення гепарину методом резонансної світлової спектроскопії // Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2013, № 23 (272). – С. 4-7.

Сенсор для визначення харчової добавки Е-917 / Ж. Кормош, Т. Савчук, С. Корольчук, Я. Базель// Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2013, № 23 (272). – С. 17-20.

Кормош Ж. Екстракційно-спектрофотометричне визначення мефенамінової кислоти у фармацевтичних препаратах / Ж. Кормош, О. Матвійчук // Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2013, № 23 (272). – С. 34-39.

Кормош Ж. Визначення 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти методом спектрофотометрії / Ж. Кормош, К. Журба // Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2013, № 23 (272). – С. 45-49.

Ж. Кормош. Потенциометрический сенсор для определения селена (IV) / Ж. Кормош., Т. Савчук // Химико-фармацевтический журнал. – 2012. – Т. 46, № 2. – С. 42-44.

 • Development of the plasticized membrane vitamine B1-selective electrodes / I. Antal, Y. Bazel, Zh. Kormosh, R. Serbin // Chem. Listy. – 2012. – Vol. 106. – P. 343.
 • Design and application of triiodide-selective membrane electrode / Zh. Kormosh, T. Savchuk, S. Korolchuk, Ya. Bazel // Electroanalysis. – 2011. – Vol. 23, № 9. – P. 2144-2147.
 • Кормош Ж. О. Потенціометричний сенсор для визначення пентахлорфенолу / Ж. О. Кормош, Т. І. Савчук, Я. Р. Базель, С. І. Корольчук // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 1. – С. 82– 84.
 • An electrode immobilized in a graphite matrix with ion pair complex for the determination of pentachlorophenol / Z. Kormosh, T. Savchuk, Y. Bazel, S. Korolchuk, A. Gech // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2011. – Vol. 3., № 1. –  P. 51 – 58.
 • The Cu2FeTi3S8 and Cu2FeZr3S8 compounds: crystal structure and electroanalytical application /  Zh. Kormosh, A. Fedorchuk, K. Wojciechowski, N. Tataryn, O. Parasyuk // Materials Sci. and Engineering C. – 2011. – Vol. 31, № 3. – P. 540 - 544.
 • Ж.А. Кормош. Спектрофотометрическое определение пироксикама / Ж.А. Кормош, И.П. Гунька, Я.Р. Базель // Журн. аналит. хим. – 2011. – Т. 66, № 4. – С. 388 - 393.
 • Кормош Ж. О. Сенсор для потенціометричного визначення бензоїл пероксиду у фармацевтичних препаратах / Ж. О. Кормош, Т. І. Савчук // Укр. Хім. Журн. – 2011. – Т. 77, № 3. – С. 6 – 9.
 • Використання іоноселективних електродів на основі іонних асоціатів для визначення атропіну / Ю.В. Станкевич, Ж.О. Кормош, Ю.Л. Осип, Н.В. Зубеня // Криміналістичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 127 – 132.
 • Екстракційно-спектрофотометричне визначення Осмію (IV) в присутності Рутенію (ІІІ) / Кормош Ж.О., Корольчук С.І., Базель Я.Р., Савчук Т.І., Сливка Н.Ю.  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія. – 2011. – № 2(26). – С. 49-53.
 • Кормош Ж.О. Фотометричні методи визначення Рутенію / Кормош Ж.О., Корольчук С.І.  // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2011. –  № 14 (224). – С. 11-18.
 • Корольчук С.І. Особливості поведінки іонів Рутенію у водних розчинах та форми існування хлорид них комплексів / Корольчук С.І., Кормош Ж.О.  // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2011. – № 14 (224). – С. 22-25.
 • Potentiometric determination of ketoprofen and piroxicam at a new PVC electrode based on ion associates of Rhodamine 6G / Zholt Kormosh, Iryna Hunka, Yaroslav Bazel, Oksana Matviychuk // Materials Science and Engineering C. – 2010. – № 30. –P. 997 – 1002.
 • Корольчук С.І., Т.І. Савчук, Кормош Ж.О. Практикум з аналітичної хімії – Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2011. – 41 с.
 • Design of a Vitamin B1-Selective Electrode Based on an Ion-Pair and Its Application to Pharmaceutical Analysis  / Iryna Antal, Zholt Kormosh, Yaroslav Bazel, Svitlana Lysenko, Natalya Kormosh. // Electroanalysis. – 2010. – Vol. 22, № 22. – P. 2714 – 2719.
 • Корольчук С.І., Савчук Т.І., Кормош Ж.О. Практикум з фізико-хімічних методів аналізу – Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2011. – 51 с.
 • Корольчук С.І., Савчук Т.І., Кормош Ж.О. Практикум з аналітичної хімії довкілля – Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2011. – 39 с.
 • Савчук Т.І., Корольчук С.І., Кормош Ж.О. Хімія аналітична. Практикум з хімії аналітичної – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 63 с.
 • Базель Я.Р. Практичний курс аналітичної хімії / Базель Я.Р., Воронич О.Г., Кормош Ж.О. - Луцьк.: Вежа, 2004.- 256 с.
 • Староста В.І. Педагогічна практика з хімії у середніх та вищих навчальних закладах.  Навч. посібн. / В.І. Староста, В.М. Сомов, О.В.Химинець, Ж.О.Кормош - Луцьк.: Вежа, 2008.- 196 с.
 • Кормош   Ж.О. Наукова інформація з хімії, її пошук та обробка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  / Ж..О. Кормош,   С. В.Супрунович - Луцьк.: Вежа, 2011.- 256 с.
 • Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Староста, В.М. Сомов, Ж.О.Кормош - Луцьк.: Вежа, 2011.- 232 с.

 • Методи розділення та концентрування речовин в аналізі : навч. посіб. / І. П. Антал, Я. Р. Базель, Ж. О. Кормош. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 300 с. Рекомендовано вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 9 від 26 березня 2015 р.)

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, хімічний факультет).

(0332)248427

kormosh@eenu.edu.ua

Дата: Червень 20, 2018Час: 06:05:13Онлайн: 0