Home / Волгін Сергій Олександрович

Волгін Сергій Олександрович

Волгін Сергій Олександрович
43025, Україна, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, кв. 602
+38(050)9207781

Завідувач кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор

Біографія: Народився 01.11.1956 р. у м. Кировограді. Закінчив в 1974 р. фізико-математичну середню школу № 52 у м. Львові із кваліфікацією фізика-лаборанта. Учасник першої (1973 р.) і переможець другої (1974 р.) республіканської (всеукраїнської) олімпіади школярів з біології. Після закінчення середньої школи навчався на кафедрі вищих рослин Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (МДУ) за напрямком «морфологія рослин», а після завершення навчання – у аспірантурі при тій самій кафедрі. Дисертацію на здобуття вченого ступеня  кандидата біологічних наук «Система і філогенія підтриби Rhipsalinae Britt. et Rose emend. F.Buxbaum (Cactaceae - Cereoideae)» захистив у МДУ у 1981р. З 1982р. – ассистент кафедри морфології, систематики і фізіології рослин, з 1985р. – доцент цієї ж кафедри, а згодом – кафедри ботаніки. У 1991р. захистив в МДУ докторську дисертацію «Порівняльна морфологія квітки та філогенія центронасінних». У 1992р. обраний завідувачем кафедри ботаніки, у 2002р. йому присуджене вчене звання професора цієї кафедри. З 2010 р. – професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства ВНУ імені Лесі Українки.

За час наукової діяльності працював у таких провідних центрах світової ботанічної науки, як Інститут ботаніки Університету Гумбольдта (Берлін), Інститут ботаніки та ботанічний сад у Берлін-Далемі, Інститут ботаніки Університету Карла Франца (Грац). Основні наукові інтереси пов’язані із порівняльною та еволюційною морфологією квітки, методологією порівняльно-морфологічного аналізу, філогенією покритонасінних та методологією філогенетичного аналізу. Він створив класифікацію та модель еволюції гінецея покритонасінних, філогенетичну систему центронасінних. В галузі флористики започаткував на кафедрі ботаніки дослідження урбанофлор, флористико-таксономічне вивчення агамоспермних родів квіткових у західних регіонах України (опрацював рід приворотень в Українських Карпатах), брав участь в укладанні міжнародного «Атласу флори Європи». Автор близько 100 наукових і науково-методичних публікацій, із яких нацважливіші: О структурных типах моноциклического синкарпного гинецея покрытосеменных // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологич. 1980. Т. 85, вып. 6. С. 63-74 (у співавторстві із В.М.Тихомировим); Манжетки (Alchemilla L., Rosaceae) Украинских Карпат. 1-3. // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологич. 1989-1992. Т. 94, 97. С. 71-79, 86-94, 78-91 (у співавторстві із Н.М.Сичак); Сравнительная морфология цветка и филогения центросеменных // Морфология центросеменных как источник эволюционной информации. М. 1990. С. 11-28

 

Почесні звання:

  • Відмінник освіти України (2001 р.)

Членство в офіційних наукових товариствах:

  • Українське ботанічне товариство

 

Основні наукові публікації за останні 5 років:

  1. Пірогов М.В., Волгін С.О.Лишайники роду Cladonia Hiil. ex. P. Browne на Українському Розточчі. 1. Cекції Cocciferae (Del.) Vain, та Ochroleucae Fr. Біологічні студії / Studia Biologica.. – 2010 р., – Т. 4, №3. – С. 88-100.
  2. Волгін С.О., М.С. Козолуп, Р.І.Комар Англійська мова для біологів = English for biologists:навч. посібник / (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-7870 від 16.08.2010 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с.
  3. С. Волгін, Т. Хміль. О. Жук Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка/  Гербарій України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ „Альтис”, 2011. – С. 191-199.
  4. Коцан І.Я., Поручинський А.І., Степанюк Я.В., Волгін С.О., Швайко С.Є., Сухомлін К.Б., Омельковець Я.А., Поручинська Т.Ф., Журавльов О.А., Коцун Л.О., Дмитрова О.Р., Шевчук Т.Я. Студентська олімпіада з біології: методичні рекомендації до організації та проведення. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 44 с.

Волгін С.О. Ботаніка (систематика вищих рослин) Курс лекцій // Сучасні заклади освіти / ІІІ Міжнародна виставка, Київ. – 5 с.

 

Контакти: 

е-mail: sergej.volgin@gmail.com

Date: June 20, 2018Time: 12:00:28Online: 0